Table of Contents:

 1. Hvorfor skal invasive arter bekæmpes?
 2. Hvad er problemet med invasive arter?
 3. Hvor mange invasive arter er der i Danmark?
 4. Er katte Invasive?
 5. Hvad bliver der gjort for at udrydde invasive arter?
 6. Hvilke dyr er invasive?
 7. Hvilke arter er invasive?
 8. Hvordan kommer invasive arter til Danmark?
 9. Hvilke planter er invasive?
 10. Er katte en invasiv art i Danmark?
 11. Er katte sociale dyr?
 12. Hvordan fjerner man Japansk Pileurt?
 13. Er sommerfuglebusken invasiv?
 14. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?
 15. Er hyben invasiv?

Hvorfor skal invasive arter bekæmpes?

En række af de ikkehjemmehørende arter bliver invasive og skaber store problemer i den danske natur, for sundheden eller kan have store økonomiske konsekvenser. Derfor kan det være nødvendigt at bekæmpe, eller i hvert fald at forsøge at kontrollere, udbredelsen af de invasive arter.

Hvad er problemet med invasive arter?

Invasive arter kan få stor effekt på et økosystem ved at udkonkurrere hjemmehørende arter eller ved at reducere bestandene kraftigt, at de hjemmehørende arters rolle ændres i økosystemet.

Hvor mange invasive arter er der i Danmark?

De fleste kender måske kæmpebjørneklo, rynket rose (eller hybenrose) og mårhund, men der findes ialt 136 invasive arter i Danmark.

Er katte Invasive?

Katte findes i dag i det meste af verden grundet introduktioner, primært som skadedyrskontrol. Især hvor naturlige fjender og konkurrenter mangler, er katten en invasiv art, der truer det oprindelige dyreliv, bl. a. unikke fuglearter.

Hvad bliver der gjort for at udrydde invasive arter?

Danmark har som følge af EU's biodi- versitetsstrategi som mål at bevare den biologiske mangfol- dighed, og blandt andet derfor er en imødegåelse af effek- terne fra invasive arter en del af den nationale naturpolitik. Internationalt er der fokus på invasive arter, bl.

Hvilke dyr er invasive?

Læs mere om invasive arter i vores artsleksikon:
 • Mårhund.
 • Vaskebjørn.
 • Mink.
 • Nilgås.
 • Amerikansk skarveand.
 • Sumpbæver.
 • Bisamrotte.

Hvilke arter er invasive?

Invasive arter
 • Mårhund.
 • Vaskebjørn.
 • Mink.
 • Nilgås.
 • Amerikansk skarveand.
 • Sumpbæver.
 • Bisamrotte.

Hvordan kommer invasive arter til Danmark?

Arterne kommer primært til Danmark med menneskers ufrivillige hjælp, mens andre er udsatte eller udplantede og har bredt sig her fra. Vi rejser mere, vi importerer flere varer fra eksotiske lande og mere transport af varer spreder arter på tværs af deres naturlige udbredelsesområder.

Hvilke planter er invasive?

Kæmpe-Bjørneklo, Rynket Rose, Sildig Gyldenris, Kanadisk Gyldenris, Japansk Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Glansbladet Hæg er invasive arter, mens en række andre plantearter er sat på en observationsliste for at følge deres spredning og konkurrencedygtighed over for de hjemmehørende plantearter.

Er katte en invasiv art i Danmark?

Selvom katten betegnes som en invasiv art, har den været i Danmark som husdyr i mange hundrede år.

Er katte sociale dyr?

Katten har brug for os Forskere betegner derfor katte som semisociale. Det betyder, at katte i dag er sociale væsener, der har det bedst, hvis de også har god kontakt til deres mennesker og også gerne til andre dyr.

Hvordan fjerner man Japansk Pileurt?

Slå planterne ned til fem centimeters højde med fx en le og sprøjt ukrudtsmidlet glyphosat ned i stænglen – fx Roundup - og gør det samme et år efter. Du kan også beskære japansk pileurt sidst på foråret eller om sommeren og derefter sprøjte den nye vækst med glyphosat. Sprøjt mindst to gange yderligere.

Er sommerfuglebusken invasiv?

Sommerfuglebusken er en såkaldt invasiv art i den danske natur. Den kan sprede sig fra din have til naturen og udkonkurrerer andre arter.

Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

Større træer
 • Ask.
 • Avnbøg.
 • Birk (vorte-birk og dun-birk)
 • Bævreasp.
 • Bøg.
 • Eg (stilk-eg og vinter-eg)
 • Elm (skov-elm, skærm-elm og småbladet elm)
 • Fuglekirsebær.

Er hyben invasiv?

At hybenrosen er invasiv, betyder, at den ikke hører naturligt hjemme i Danmark, og at dens tilstedeværelse truer den danske naturs oprindelige arter. Hybenrosen kom til Danmark fra Asien i 1800-tallet og blev især i 1950'erne brugt til at skabe læ i f. eks. sommerhusområder.