Table of Contents:

  1. Hvad gør gentagelse?
  2. Hvad er den sproglige stil?
  3. Hvad er 3 trins raket?
  4. Hvad er en triade eksempel?
  5. Hvad er talesprog eksempel?
  6. Hvad er stilistiske sproglige virkemidler?

Hvad gør gentagelse?

Formålet varierer efter teksttypen. Men generelt har gentagelsen den virkning, at den forstærker. Ved at gentage bestemte ord, betoner vi nemlig disse ord og deres indhold. Derfor vil ordene, der bliver gentaget, også typisk være nogle af de vigtigere ord i teksten og være knyttet til tekstens tema eller budskab.

Hvad er den sproglige stil?

Når man taler om sproglig stil, mener man det, der giver teksten dens særlige tone, fx ordvalg, sætningsbygning, brug af ironi, metaforer, alitterationer (også kaldet bogstavrim) og andre klangvirkninger – alt, hvad der får sproget til at lyde på en særlig måde.

Hvad er 3 trins raket?

Tre-trins-raketten går også under mere formelle navne som trikolon og triade. Her finder vi følgende svar: En triade (gr. trias, triados tretal, trehed)[1] er et sprogligt virkemiddel, hvor en del af en sætning gentages 3 gange.

Hvad er en triade eksempel?

En triade er at ”gentage” tre ord med samme indholdsmæssige betydning. F. eks. frihed, lighed og broderskab eller Vi har alle en andel, vi har alle et ansvar, vi har alle en ret.

Hvad er talesprog eksempel?

Et godt eksempeltalesprog kan være en samtale i bussen. Dette er ikke formelt, og man har for det meste ikke nogen dagsorden, man skal følge. Tit fungerer talesprog heller ikke, hvis det er nedskrevet på skrift, da det opstår spontant. Inden for det talte sprog finder man også begrebet ”mundtlig fremstilling”.

Hvad er stilistiske sproglige virkemidler?

Sproglige virkemidler er et slags "sprogligt krydderi" som forfatteren kan bruge i teksten, måske for at understrege noget, gøre særligt opmærksom på noget eller måske for at gøre teksten mere interessant. Sproglige virkemidler kan kendes på at sproget i teksten ændrer sig.