Table of Contents:

 1. Hvad er alkalisk jord?
 2. Er lerjord kalkholdig?
 3. Hvad er godt at dyrke i lerjord?
 4. Hvad er sur jord?
 5. Kan man Overkalke?
 6. Hvorfor bruger man kalk på markerne?
 7. Hvordan gør man jord basisk?
 8. Hvad er kalkrig jord?
 9. Hvad er siltet ler?
 10. Hvad er en næringsrig jord?
 11. Hvad er næringsfattig jord?
 12. Hvad kan man dyrke i ler?
 13. Hvad gør man ved leret jord?
 14. Hvordan får jeg sur jord?

Hvad er alkalisk jord?

Jordens surhedsgrad, pH-værdi, er et udtryk for balancen mellem syrer og baser i jordvandet. Er der lige meget af hver, ophæver de hinandens virkning, og jorden siges at være neutral. Overskud af base gør jorden alkalisk, mens overskud af syrer gør den sur.

Er lerjord kalkholdig?

Den fine jord kan være kalkholdig eller kalkfri. Lerjord er generelt frugtbar, og sandjord er det modsatte. Lerjorden er så frugtbar, fordi en lille procentdel af de fine partikler, ler og silt, er primærmineraler, der indeholder essentielle næringsstoffer.

Hvad er godt at dyrke i lerjord?

Her er de 10 bedste planter til lerjord
 • Almindelig gedeblad eller vild kaprifolie (Lonicera periclymenum) ...
 • Blodribs (Ribes sanguineum) ...
 • Skovæble (Malus) ...
 • Kæmpestenbræk (Bergenia cordifolia) ...
 • Japansk spiræa (Spiraea japonica) ...
 • Vintersnebolle (Viburnum tinus) ...
 • Almindelig syren (Syringa vulgaris) ...
 • Lungeurt (Pulmonaria)

Hvad er sur jord?

Er der kalk i jorden, betegnes den som basisk med en pH-værdi på over 5,5. Hvis pH-værdien er under 5,5 vil den i plantesammenhæng være sur. Haverne herhjemme består primært af ler- og kalkholdig jord, hvor pH-værdien er på 6,5-7. Surbundsjorden findes dog mange steder naturligt.

Kan man Overkalke?

- Man risikerer at overkalke de steder, hvor jorden ikke har brug for tre tons kalk, og så kommer jordens reaktionstal for højt op. Det påvirker jorden negativt. - Andre steder, hvor jorden har behov for mere end tre tons, vil der pludselig være kalkmangel, og det vil tilsvarende påvirke negativt.

Hvorfor bruger man kalk på markerne?

Kalkning giver større porer, et længere sammenhængende poresystem og færre isolerede porer. Også en større og mere aktiv regnormebestand og mikrobiel aktivitet i jorden gavner jordstrukturen.

Hvordan gør man jord basisk?

Du kan hæve jordens pH-værdi ved at give plænen et kalktilskud med f. eks. perlekalk. Kalken sørger for at gøre jorden mere basisk og giver græsset bedre betingelser for at optage næringsstoffer fra jorden og dermed holde sig flot og grøn.

Hvad er kalkrig jord?

kalkrige jorde ligger surhedsgraden sjældent på pH > 8 (basiske jorde). Kalkholdig jord rummer normalt mange jordbundsorganismer og er generelt frugtbare jorde med en god omsætning.

Hvad er siltet ler?

Silt, bjergart- og mineralfragmenter med kornstørrelse mellem ler og sand (0,002-0,062 mm). Den øvre korngrænse svarer omtrent til størrelsen af den mindste partikel, der kan skelnes med det blotte øje.

Hvad er en næringsrig jord?

En næringsrig jord er fuld af organisk liv, den er let og porøs samt mørkebrun af omsat plantemateriale. Derudover skal den være tilpas sandet, så der er et godt luftskifte, og leret nok, så der holdes på vand og næringsstoffer.

Hvad er næringsfattig jord?

Moderat næringsfattig eng: Her er pH forholdsvis lav, og jordbunden er næringsfattig enten pga. udvaskning eller som følge af et tykt tørvelag. Den næringsfattige jord betyder, at de næringskrævende arter spiller en mindre rolle her.

Hvad kan man dyrke i ler?

Når du til efteråret har høstet tomater og squash (og hvad du ellers dyrker) kan jorden have stor fordel af at blive tilsået med havre eller en blanding af havre og honningurt. Denne "grøngødning" skal bare have lov at vokse hele efteråret og være i fred vinteren over.

Hvad gør man ved leret jord?

Hvis din havejord er meget leret, kan du iblande sand eller Champost jordforbedring for at dræne vandet og give luft til rødderne. Jorden bliver mere porøs og også nemmere at arbejde med.

Hvordan får jeg sur jord?

Til mere sur jord I dette tilfælde bruger vi den til at mere sur jord. Det eneste du skal gøre er at blande en kop eddike med en 3,8 liter vand og hælde det på jorden. At gøre dette vil være meget positivt for væksten af planter, der har brug for sur jord, såsom azaleaer, roser, lavendel, blåbær og gardenier.