Table of Contents:

 1. Hvad betyder buffering?
 2. Hvad betyder buffere?
 3. Hvad er stødpude?
 4. Hvad er Pufferkapacitet?
 5. Hvilke buffere har vi i blodet?
 6. Hvad er en bitter?
 7. Hvad kaldes det at spotte?
 8. Hvor er Pufferkapaciteten størst?
 9. Hvad er Puffersystemet?
 10. Hvad er en pKs værdi?
 11. Hvad er pH i en 0 1 M eddikesyre CH3COOH opløsning?

Hvad betyder buffering?

En buffer (puffer) er inden for kemi betegnelsen for en blanding af en syre og dens korresponderende base, som modstår pH-ændringer. En buffer-opløsning er en opløsning, som indeholder molekyler, der formindsker pH-ændringer forårsaget af syre- eller basetilsætning.

Hvad betyder buffere?

Buffer, puffer, stødpude, en opløsning, hvis pH kun ændres lidt ved tilsætning af små mængder syre eller base. Buffere fremstilles oftest ved at opløse lige store mængder (målt i enheden mol) af en svag syre og dens salt (den korresponderende base) i vand.

Hvad er stødpude?

1.1) haardtstoppet læderpude, der hindrer en port ell. en dør i at smække haardt i. (hun) gled ind i det mørke Portrum. Stødpuden tog diskret mod den tilbagefaldende Dør.

Hvad er Pufferkapacitet?

Pufferkapacitet er altså en opløsnings evne til at fastholde pH. Hvis en opløsning har en stor pufferkapacitet, betyder det, at opløsningen er god til at fastholde pH-værdien. En lille pufferkapacitet vil så betyde, at opløsningen ikke er særlig god til at fastholde pH-værdien.

Hvilke buffere har vi i blodet?

Blodet opretholder pH-værdien via et buffersystem (stødpuder), som består af bicarbonat, kulsyre og plasmaproteiner. En buffer/stødpude: et stof, der kan opføre sig både som en syre og en base, afhængig af hvad behovet er i kroppen.

Hvad er en bitter?

hård og uforsonlig; indædt om fjende, strid, debat el. lign.

Hvad kaldes det at spotte?

Spotte betyder omtrent det samme som Håne.

Hvor er Pufferkapaciteten størst?

lige meget af syren og dens korresponderende base (pH ≅ pK) har maksimal pufferkapacitet og altså kan sørge for at opløsningen ikke (eller næsten ikke) ændrer pH ved små ændringer i tilført eller dannet syre eller base.

Hvad er Puffersystemet?

Et puffer-system består af en svag syre (S) og dens korresponderende svage base (B). Dette korresponderende syre-base-par er i stand til at fastholde en vandig opløsning omkring en vis pH-værdi. Det vil sige, at selvom du tilsætter stærk syre eller stærk base, vil opløsningens pH-værdi kun ændre sig meget lidt.

Hvad er en pKs værdi?

pKs-værdien er et mål for, hvor stærk en syre (S) er. Jo lavere pKs-værdien er, jo stærkere er syren. Som vi kan se på formlen, afhænger pKs af den såkaldte styrkekonstant, Ks, for syren (S).

Hvad er pH i en 0 1 M eddikesyre CH3COOH opløsning?

Ved opslag i tabel finder vi pKs-værdien for CH3COOH til 4,76. Det vil sige, at pH for opløsningen er altså 4,76.