Table of Contents:

 1. Hvilke regler gælder for dimensionering af bjælkelag?
 2. Hvad kan en bjælke bære?
 3. Hvad er et bjælkelag?
 4. Hvad er HEB bjælke?
 5. Hvad er et bærende trægulv?
 6. Hvad er forskellen på i jern og H-jern?
 7. Hvad koster i bjælker?
 8. Hvor langt kan Spærtræ spænde?
 9. Hvad er Lysvidde spær?
 10. Hvad er en Vederlagsplade?
 11. Hvad er konstruktions træ?
 12. Hvad er et etagedæk?
 13. Hvad er spændvidde på spær?
 14. Hvad vejer en HEB 140?
 15. Hvilken gulvtype?

Hvilke regler gælder for dimensionering af bjælkelag?

Dimensionering af fritbærende bjælkelag – forudsætninger: Nedbøjningen: De angivne spændvidder svarer til, at nedbøjningen for nyttelast (1500 N/m²) ikke overstiger 1/600 x spændvidden. Tabellen er udformet så den første lodrette række er dimensionen på bjælkelaget. Den øverste vandrette række med 0.3 m, 0.4 m osv.

Hvad kan en bjælke bære?

Normalt vil bjælken skulle hvile på en bærende væg, men er det ikke muligt, eller er spændet for stort, vil man understøtte med en eller flere I-bjælker som stolper. De fylder mindre end H-bjælker, men fordi belastningen ligger på enden af stolpen, vil den kunne bære rigtig meget alligevel.

Hvad er et bjælkelag?

Bjælkelag, etageadskillelse, der danner gulv i rummet over og loft i rummet under dette. I sin enkleste form består et bjælkelag af bjælker, understøttet af mure eller af søjler og bjælker, og dækket af brædder.

Hvad er HEB bjælke?

En HEB bjælke, som også kaldes for H bjælker, er en stål bjælke der forestiller et H, grundet bjælkens firkantede profil. Bredden på HEB bjælkernes flanger er typisk den samme som højden på bjælken.

Hvad er et bærende trægulv?

Ved bærende trægulve forstås gulve, som hviler på en lineær understøtning af strøer eller bjælker. Belastningen af gulvet overføres gennem brædderne til de underliggende strøer eller bjælker. Gulvbræddernes tykkelse bestemmes af den forventede belastning og afstanden mellem strøer eller bjælker.

Hvad er forskellen på i jern og H-jern?

Et H-jern eller et I-jern er en jern- eller stålprofil, der består af et fladt stykke, hvor der på begge langsider er et tilsvarende bredt stykke påstøbt i 90 graders vinkel, således at elementet fra enden ligner et H eller I alt efter om det står eller ligger.

Hvad koster i bjælker?

 • I-bjælke 45x200 mm, længde 13 mtr. 1.889,00 DKK. ...
 • I-bjælke 45x240 mm, længde 13 mtr. 2.229,00 DKK. ...
 • I-bjælke 45x300 mm, længde 10 mtr. 2.005,00 DKK. ...
 • I-bjælke 45x300 mm, længde 12 mtr. ...
 • I-bjælke 45x360 mm, længde 10 mtr. ...
 • I-bjælke 45x360 mm, længde 12 mtr. ...
 • I-bjælke 45x400 mm, længde 10 mtr. ...
 • I-bjælke 45x400 mm, længde 13 mtr.

Hvor langt kan Spærtræ spænde?

HØVLEDE BJÆLKESPÆR T1/C18, MELLEMTUNGT TAG
Bjælkedimension i mm.0.4 m0.6 m
3.44 m3.03 m
3.94 m3.48 m
4.44 m3.93 m
4.93 m4.37 m

Hvad er Lysvidde spær?

Lysvidden L måles vandret mellem remmene. Når bjælke- længden er l og hældningen er βbestemmes lysvidden som L = l cosβ- 0,1 m. l er længden fra midte til midte af bjælkeunderstøtninger.

Hvad er en Vederlagsplade?

Ved punktlaster bør der anvendes vederlagsplader for at undgå kantafskalninger og revnedannelse, såle- des at lasten centreres over væggens midte, hvorved bæreevnen optimeres pga. minimal excentricitet.

Hvad er konstruktions træ?

Træ, som er styrkeprøvet, kaldes konstruktionstræ og bruges i bærende konstruktioner. konstruktionstræ styrkeklassificeres iht. (EN 338) Konstruktionstræ opdeles normalt i styrkeklasserne C14, C18, C24 og C30. styrkeklassen stemples på træet som en del af CE-mærkningen iht.

Hvad er et etagedæk?

Etageadskillelse er betegnelse for hele adskillelsen – det vil sige den bærende konstruktion (dækket) og gulv og loft. Etageadskillelser er enten udført som bjælkelag eller som dækskiver. De forskellige typer af etageadskillelser er ens opbygget, uanset om bygningen har langsgående eller tværgående bærende vægge.

Hvad er spændvidde på spær?

Spændvidden på tag med lav hældning er afstanden mellem de to stolper, målt vandret. Altså afstanden A-B. Spændvidden på et tag med større hældning end 14 grader er afstanden mellem de to stolper langs hældningen, altså afstanden A-B.

Hvad vejer en HEB 140?

Stålbjælker HEB
størrelsekg. pr. meter
HEB 10020,40
HEB 12026,70
HEB 14033,70
HEB 16042,60

Hvilken gulvtype?

Der findes flere forskellige typer trægulve, hvoraf de fire mest udbredte er plankegulve, skibsplankegulve, parketgulve og stavparketgulve.
 • Plankegulv. Et plankegulv er brædder i et stykke, hvilket, når gulvet er lagt, giver et roligt, ensartet og eksklusivt udtryk. ...
 • Skibsplankegulv. ...
 • Parketgulv. ...
 • Stavparket.