Table of Contents:

 1. Hvor ofte skal en pulverslukker efterses?
 2. Hvilke type brande er pulverslukkeren bedst til at slukke?
 3. Hvor ofte skal brandslukkere kontrolleres?
 4. Hvilken brandklasse skal en brandslukker være mærket med hvis den skal slukke en brand i et elskab?
 5. Hvordan anvendes pulverslukkeren bedst?
 6. Hvornår bruger man pulverslukker?
 7. Hvad er en Kulsyreslukker?
 8. Hvad bruges til at slukke en motorbrand?
 9. Hvor ofte skal hydrauliske arbejdsredskaber efterses?
 10. Hvor meget skal pulverslukkeren indeholde?
 11. Hvordan bruger man en brandslukker?
 12. Hvad slukker man brand med?
 13. Hvordan bruger man en pulverslukker?
 14. Hvilke slukkere kan anvendes til at slukke en Elbrand?
 15. Hvad bruges CO2 slukker til?

Hvor ofte skal en pulverslukker efterses?

Lovkrav for pulverslukkere For alle erhvervsdrivende steder – både til lands og til vands – gælder det, at myndighederne kræver, at pulverslukkere efterses en gang årligt og enten udskiftes eller sendes til total service og trykprøvning hvert femte år.

Hvilke type brande er pulverslukkeren bedst til at slukke?

Pulverslukkerbedst egnet til at slukke brande i faste stoffer (eks. træ og papir), flydende væsker (eks. benzin og olie).

Hvor ofte skal brandslukkere kontrolleres?

Vedligeholdelse af ildslukker Selvom reglerne tillader vedligeholdelse og eftersyn af brandslukkere en gang om året, viser praksis, at de fleste producenter af brandbeskyttelsesudstyr, der bruges i Polen. instruerer dem om at gennemgå vedligeholdelseskontrol mindst en gang hver sjette måned.

Hvilken brandklasse skal en brandslukker være mærket med hvis den skal slukke en brand i et elskab?

Pulverslukker brandslukker Pulverslukkere har brandklasserne ABC. B = Væskebrande, Benzin, olie m.m. De kan desuden slukke brande i el op til 1000 volt i en afstand a minimum 1 m.

Hvordan anvendes pulverslukkeren bedst?

Sådan bruger du en pulverslukker
 1. Fjern plomberingen ved at vride den rundt og træk sikringsstiften ud.
 2. Gå frem mod ilden - så langt som det er forsvarligt og muligt.
 3. Ret slangens mundstykke mod det brændende materiale og tryk håndtaget ned til ilden er slukket.

Hvornår bruger man pulverslukker?

Godkendt pulverslukker der er effektiv, når du skal slukke brande i faste stoffer (træ og papir) og flydende væsker (benzin og olie) Bruges ikke til el installationer.

Hvad er en Kulsyreslukker?

En kulsyreslukker (også kaldt CO2-slukker) egner sig til at slukke brande af brandklasse B. Brandslukkeren leder ikke elektricitet og egner sig derfor godt til brug ved El-tavler og større elektriske installationer, som f. eks. ladestationer.

Hvad bruges til at slukke en motorbrand?

Pulverslukker bruges fortrinsvis til motorbrand, mindre brande i brandfarlige væsker, brand i gas, almindelige el-installationer o. lign. Pulverslukker, med betegnelsen ABC indeholder ”glødebrandpulver” og kan med god virkning anvendes til slukning af brand i faste stoffer – når der efterslukkes med vand.

Hvor ofte skal hydrauliske arbejdsredskaber efterses?

Industriens parter anbefaler eftersyn minimum hver 12. måned, medmindre lovgivningen eller leverandøren anviser hyppigere intervaller.

Hvor meget skal pulverslukkeren indeholde?

Anbefales til industri, institutioner, lastbiler, busser, skibe og industrikøkkener, hvor det er et lovkrav, at der findes enten en 6 kg pulverslukker eller en Co2-slukker.

Hvordan bruger man en brandslukker?

Sådan bruger du en pulverslukker
 1. Fjern plomberingen ved at vride den rundt og træk sikringsstiften ud.
 2. Gå frem mod ilden - så langt som det er forsvarligt og muligt.
 3. Ret slangens mundstykke mod det brændende materiale og tryk håndtaget ned til ilden er slukket.

Hvad slukker man brand med?

Vand slukker effektivt pga. sin kølende virkning. Vand er det bedste slukningsmiddel ved brand i træ, papir, tekstiler, plastik og lignende, men brug ikke vand ved brand i elektriske installationer og til slukning af brændende fedtstof.

Hvordan bruger man en pulverslukker?

Sådan bruger du en pulverslukker
 1. Fjern plomberingen ved at vride den rundt og træk sikringsstiften ud.
 2. Gå frem mod ilden - så langt som det er forsvarligt og muligt.
 3. Ret slangens mundstykke mod det brændende materiale og tryk håndtaget ned til ilden er slukket.

Hvilke slukkere kan anvendes til at slukke en Elbrand?

særdeles velegnet til el-installationer men også flydende væsker, som olie, fedt, friture, benzin og tjære. Du har mulighed for at tilkøbe en serviceaftale, så du ikke behøver at spekulere på, om din CO2-slukker virker og er efterset.

Hvad bruges CO2 slukker til?

En kulsyreslukker (også kaldt CO2-slukker) egner sig til at slukke brande af brandklasse B. Brandslukkeren leder ikke elektricitet og egner sig derfor godt til brug ved El-tavler og større elektriske installationer, som f. eks. ladestationer.