Table of Contents:

 1. Hvor lang skal en væg være for at være stabiliserende?
 2. Hvor tyk er en let ydervæg?
 3. Hvordan er en let ydervæg opbygget?
 4. Hvilke krav stilles til ydervægge?
 5. Hvad er et Facadeparti?
 6. Hvilke fordele er der ved lette ydervægge?
 7. Hvordan ved man om en væg er Blrende?
 8. Hvad er en afstivende væg?
 9. Kan en gipsvæg være stabiliserende?
 10. Hvorfor hedder det en let ydervæg?
 11. Hvordan bygger man et træskelet?
 12. Hvad er et ventileret hulrum?
 13. Hvad er mindstekrav for U-værdi ydervægge?

Hvor lang skal en væg være for at være stabiliserende?

en ny dør eller et vindue i en stabiliserende væg. Når en del af væggen fjernes, bliver den mindre stiv og dermed mindre stabil. Den tilbageværende del af væggen skal som regel være mindst 1,20 meter bred for at have en afstivende virkning.

Hvor tyk er en let ydervæg?

Husets ydervæg er typisk omkring 30-35 cm tyk i traditionelle huse og helt op til 60-65 cm tykke i huse, der er højisolerede eller opført i utraditionelle materialer fx halm.

Hvordan er en let ydervæg opbygget?

En let ydervæg er karakteriseret ved typisk at være opbygget af et stål- eller træskelet, der på siderne er beklædt med pladematerialer som f. eks. gips og kryds- finer. Isoleringen i lette ydervægge ud- føres i felterne i skelettet og evt.

Hvilke krav stilles til ydervægge?

Hvilke krav stiller bygningsreglementet?
Krav til U-værdiW/m2KTypisk isoleringstykkelse
Ydervægge0,18ca. 250 mm (let konstruktion ca. 190 mm (tung konstruktion)
Terrændæk0,10ca. 375 mm
Loft og tag0,12ca. 300 mm
Yderdøre, porte m.m.1,4-1,51,4 ved yderdøre uden glas 1,5 ved yderdøre med glas

Hvad er et Facadeparti?

De lette facadepartier er et gennemgående og meget karakteristisk stilelement i mange huse fra perioden, og i heldige tilfælde giver de huset et lettere og mere uformelt præg, end hvis ydervæggene udelukkende bestod af murværk. Parcelhus med vinduer og lette facadepartier ovenpå en muret brystning.

Hvilke fordele er der ved lette ydervægge?

Fordele ved lette indervægge
 • Lette indervægge lydisolerer relativt godt, forudsat de er lukket mod etageadskillelsen.
 • Lette indervægge holder relativt godt under en eventuel brand.
 • Lette indervægge er egnede til boliger, hvor man ønsker nemt at kunne flytte væggene.

Hvordan ved man om en væg er Blrende?

En afstivende eller bærende væg er som regel mere end 100 millimeter tyk. En afstivende eller bærende væg er ofte af mursten eller gas-/letbeton. Hvis spær eller andet hviler på væggen, er den bærende og/eller afstivende. Du kan ofte se det under isoleringen, hvis du kravler op på loftet.

Hvad er en afstivende væg?

Lette vægge For at undgå, at den lette væg vælter, kan den være gjort fast til fundamentet med fx et metalbånd (hulbånd) eller et metalanker, der er støbt ned i fundamentet. Den lette væg kan også være ekstra afstivet med et kryds af metalbånd (hulbånd), der både forhindrer den i at glide og vælte.

Kan en gipsvæg være stabiliserende?

En let konstruktion kan også anvendes som stabiliserende og bærende væg. En gipsvæg kan opnå en meget høj styrke og bæreevne, når den konstrueres korrekt. En af de væsentligste faktorer, når man arbejder med bærende vægge, er, at profilerne mellem top- og bundskinne ikke må have samlinger.

Hvorfor hedder det en let ydervæg?

Lette ydervægge i en bygning, er karakteriseret ved, at de vejer mindre end 100 kg/m2. Vægten måles fra indvendig side til det ventilerede hulrum. Disse konstruktioner opbygges typisk med træ- eller stålprofiler som bærende del.

Hvordan bygger man et træskelet?

Du skal starte med at tegne og måle Det første du gør – og det er nok det vigtigste – er at måle op vinkelret ud fra din væg. Vinklen skal være præcis 90 grader, så din nye væg står fuldkomment lige ud fra din gamle væg. Når du er sikker på det, kan du strege op på gulvet, så du ved, hvor lægten skal ligges.

Hvad er et ventileret hulrum?

Ventileret hulrum Formålet med det ventilerede hulrum er, at lede fugten ud af konstruktionen så det ikke beskadiger den bærende del af konstruktionen. Det ventilerede hulrum udføres forskelligt afhængigt af hvilken type yderbeklædning der ønskes, ved mursten som yderbeklædning ligges der murbindere ind for hvert 3.

Hvad er mindstekrav for U-værdi ydervægge?

Bygningsreglements U-værdi krav til sommerhuse og tilbygning til sommerhuse....tilbygninger til sommerhuse.
BygningsdelU-værdi (W/m²KIsolering (mm)
Let adskillelse0,4075 mm
Ydervægge og kældervægge mod jord
Let væg, traditionel opbygning0,25165 mm
Hulmur (tegl + tegl)0,25125 mm