Table of Contents:

  1. Hvad er Matrixregning?
  2. Hvornår det er en fordel at bruge Tælletræ og hvornår det er en fordel at bruge en matrix?
  3. Hvornår er en matrix ikke invertibel?
  4. Hvornår har et ligningssystem ingen løsning?
  5. Hvem har lavet The Matrix?
  6. Hvad bruger man et Tælletræ til?
  7. Hvad viser et Tælletræ?

Hvad er Matrixregning?

Matrixregning er tæt forbundet til lineær algebra, hvor det bl. a. vises, at der til enhver matrix hører en lineær afbildning og omvendt. Matrixproduktet svarer til sammensætning af lineære afbildninger.

Hvornår det er en fordel at bruge Tælletræ og hvornår det er en fordel at bruge en matrix?

Hvis man skal finde antallet af udfald i et udfaldsrum, kan det være en fordel at lave et tælletræ. Et eksempel kan være et spil ”plat og krone”, hvor man gentager forsøget tre gange.

Hvornår er en matrix ikke invertibel?

Hvis H ≠ I n H \neq \mathrm{I}_n H=In, så er A ikke invertibel og vi stopper.

Hvornår har et ligningssystem ingen løsning?

Et lineært ligningssystem har ingen løsning, når graferne er parallelle. Uendelig antal løsninger. Et lineært ligningssystem har et uendeligt antal løsninger, når graferne er de samme to linjer (de ligger oveni hinanden).

Hvem har lavet The Matrix?

Lana Wachowski (født den 21. juni 1965) og Lilly Wachowski (født den 29. december 1967) er polsk-amerikanske filminstruktører, og de har instrueret deres film sammen. De er mest kendt som skaberne af Matrix-trilogien.

Hvad bruger man et Tælletræ til?

Ligesom et almindeligt træ kan et tælletræ have mange eller få grene, som deler sig flere gange. Du vil i dette kapitel møde ord som kombinationer, mulige udfald og gunstige udfald. Man kan undersøge antallet af muligheder ved hjælp at tælletræer, men man kan også bruge en tabel til at få overblikket med.

Hvad viser et Tælletræ?

Tælletræer viser alle de mulige udfald for en hændelse. Hver gren i tælletræet repræsenterer et muligt udfald. Tælletræer kan bruges til at finde antallet af mulige udfald og dermed sandsynligheden for et bestemt udfald.