Table of Contents:

 1. Hvad er filosofisk og teologisk determinisme?
 2. Hvad er det modsatte af deterministisk?
 3. Hvad er økonomisk determinisme?
 4. Hvad er forskellen på determinisme og indeterminisme?
 5. Hvad vil det sige at have en fri vilje?
 6. Hvad betyder ordet determinisme?
 7. Hvad betyder social determinisme?
 8. Hvad er biologisk determinisme?
 9. Hvad er reciprok determinisme?
 10. Hvad er determineret?
 11. Hvad er en fri vilje?
 12. Hvad er vilje?
 13. Hvad er et biologisk køn?
 14. Hvad er kønsstereotyper?
 15. Hvad betyder det at have en skæbne?

Hvad er filosofisk og teologisk determinisme?

Determinisme er den filosofiske opfattelse, at den menneskelige villen og handlen – som alt andet i verden – er årsagsbestemt eller lovmæssig. En beslægtet opfattelse, prædestination (forudbestemmelse), er troen på, at alt er forud – mere eller mindre – guddommeligt bestemt.

Hvad er det modsatte af deterministisk?

En antinomi er en tanke, hvor tesen er lige så logisk gyldig som antitesen, og dette er også tilfældet med determinismen. Determinismen kan antinomisk beskrives således: Tesis: Summen af fænomener verden kan ikke udledes af den kausalitet alene, der reguleres af naturens love.

Hvad er økonomisk determinisme?

Det er en udbredt myte, at Marx og Engels var økonomiske determinister, altså at de mente, at de økonomiske forhold var determinerende for tanker, bevidsthed, ideer, filosofien osv.

Hvad er forskellen på determinisme og indeterminisme?

Begrebet bruges i litteraturhistorisk sammenhæng især om naturalismens* overbevisning om, at mennesket er bundet (determineret) af sin biologiske arv og sit miljø i en sådan grad, at det er illusorisk at tale om en fri vilje. Modsætningen hedder »indeterminisme«.

Hvad vil det sige at have en fri vilje?

Fri vilje er et centralt begreb inden for filosofi og religion. Med menneskets frie vilje menes, at den blotte fornuft i en vis udstrækning styrer handlinger – uafhængigt af naturlige og overnaturlige faktorer. Én definition af fri vilje er muligheden for, at den handlende kunne have handlet på en anden måde.

Hvad betyder ordet determinisme?

Determinisme er teorien om, at alt der hænder har en årsag. En anden definition - med nøjagtigt det samme indhold - er denne: Ifølge et deterministisk syn må to systemer der er identiske på ét tidspunkt også være identiske på alle senere tidspunkter.

Hvad betyder social determinisme?

Den sociale determinisme er et begreb sociologisk, som menneskers tanker og adfærd stammer fra socialt pres, der udøves på dem, det meste af tiden uden at de er opmærksomme.

Hvad er biologisk determinisme?

Biologisk determinisme beskæftiger sig med en udvikling af arter, der er deterministisk, uden at fysikken som helhed behøver at være det.

Hvad er reciprok determinisme?

En øget eller lav følelse af self-efficacy vil påvirke de to andre faktorer i Banduras reciprokke determinisme (figur 2). Dette selvsystem er mennesket selv med til at danne, idet det er et aktivt væsen og er dermed ikke forudbestemt af årsager eller genetisk materiale.

Hvad er determineret?

Determinisme er teorien om, at alt der hænder har en årsag. En anden definition - med nøjagtigt det samme indhold - er denne: Ifølge et deterministisk syn må to systemer der er identiske på ét tidspunkt også være identiske på alle senere tidspunkter.

Hvad er en fri vilje?

Fri vilje er et centralt begreb inden for filosofi og religion. Med menneskets frie vilje menes, at den blotte fornuft i en vis udstrækning styrer handlinger – uafhængigt af naturlige og overnaturlige faktorer. Én definition af fri vilje er muligheden for, at den handlende kunne have handlet på en anden måde.

Hvad er vilje?

Med vilje menes der et menneskes evne eller kapacitet til at vælge eller handle på en uafhængig og fri måde. Dette begreb adskiller sig dermed fra "fri vilje" som er et mere filosofisk begreb om grundlaget for vilje og de generelle muligheder og forudsætninger for at nogen kan vælge sine handlinger frit.

Hvad er et biologisk køn?

Betydning: De biologiske variationer i kroppen, som samlet udgør de to traditionelle køn. Begrebet henviser typisk til kromosomsammensætning samt de ydre og indre kønskarakteristika (hormoner, penis, bryster, vagina, livmoder mv.).

Hvad er kønsstereotyper?

Alle mennesker har også et 'udtrykt køn', der handler om, hvordan vi udtrykker os, og eksempelvis hvordan vi klæder os. Endelig har vi alle et 'biologisk køn', det vil sige en fysisk krop. For de fleste mennesker peger disse tre kønsaspekter (indre, udtrykte og biologiske), i én retning – enten mand eller kvinde.

Hvad betyder det at have en skæbne?

Skæbnen er en hypotese om, at hvad der skal ske med os mennesker i fremtiden, er forudbestemt. Nogle tror på den, andre tror på en frie vilje.