Table of Contents:

 1. Hvor mange flugtveje?
 2. Er der specielle krav om flugtveje fra en bolig?
 3. Hvornår er der krav om ABA anlæg?
 4. Hvad er brandmodstandsevne?
 5. Hvad er en klasse 2 beklædning?
 6. Hvor mange redningsåbninger skal der være?
 7. Hvornår er der krav om Flugtvejsplaner?
 8. Hvor mange flugtveje skal der være i et hus?
 9. Hvad er et ABDL anlæg?
 10. Hvad koster ABA-anlæg?
 11. Hvor mange Brandklasser er der?
 12. Hvad er Rei?
 13. Er træ klasse 2 beklædning?

Hvor mange flugtveje?

Fra hver brandcelle, som indeholder et arbejdsrum eller et opholdsrum, skal der som hovedregel være mindst to udgange til flugtveje, der uafhængigt af hinanden fører helt til terræn i det fri eller til anden brandcelle/brandsektion, hvorfra der er flugtvej til det fri terræn.

Er der specielle krav om flugtveje fra en bolig?

Der er ikke egentlige krav til flugtveje i en enfamiliebolig. Den eller de døre, man anvender i dagligdagen til at komme ind og ud, er nok til, at man kan komme ud i tilfælde af brand. Der er ikke krav til bredde eller udformning i enfamilieboliger. I etageejedomme er kravene noget mere skærpede.

Hvornår er der krav om ABA anlæg?

Hvornår skal du bruge et ABA-anlæg? Når nye bygninger opføres stiller bygge- og brandmyndigheder, med udgangspunkt i Bygningsreglementets ofte krav om, at et ABA-anlæg skal installeres. Andre gange vælger virksomheder på eget initiativ at få det installeret for øge sikkerheden.

Hvad er brandmodstandsevne?

Brandmodstandsevne: De samlede systemer / konstruktioners evne til at modstå brandpåvirkning F. eks. dør, væg, etageadskillelse osv. Antændeligheden ar afhængig af overfladen og fugtforhold.

Hvad er en klasse 2 beklædning?

Ved en klasse 2 beklædning forstås en beklædning der: - i mindst 10 minutter giver brandbeskyttelse af bagved liggende materiale samt beskyttelse mod brand i eventuelle hulrum.

Hvor mange redningsåbninger skal der være?

I enfamiliehuse skal der normalt være mindst én redningsåbning direkte til det fri i hvert beboelsesrum og i køkkenet. Det kan være i form af et vindue, en dør eller en lem. Et rum behøver dog ikke at have en redningsåbning, hvis der er to døre i rummet, som fører ind til hvert sit rum.

Hvornår er der krav om Flugtvejsplaner?

Arbejdsmiljøet og Bygningsreglementet stiller en række krav til indretning af flugtveje af hensyn til farerne ved en brand eller andre ulykker. Der skal være et tilstrækkelige antal flugtveje og nødudgange i forhold til bygningens størrelse og form.

Hvor mange flugtveje skal der være i et hus?

I enfamiliehuse skal der normalt være mindst én redningsåbning direkte til det fri i hvert beboelsesrum og i køkkenet. Det kan være i form af et vindue, en dør eller en lem. Et rum behøver dog ikke at have en redningsåbning, hvis der er to døre i rummet, som fører ind til hvert sit rum.

Hvad er et ABDL anlæg?

Et ABDL anlæg anvendes i forskellige typer af virksomheder til, at stoppe røgudviklingen. ABDL står nemlig for 'Automatisk Branddørlukning'. Anlægget fungerer ved, at røgdetektorer opfanger røgen og slipper branddørene, så de lukker i.

Hvad koster ABA-anlæg?

Et ABA-anlæg til mindre private virksomheder vil koste omkring 50.000 kr. og op efter, hvorimod et ABA-anlæg til større virksomheder kan blive en tungere omkostning. Prisen er meget afhængig af de enkeltes krav og behov til anlægget.

Hvor mange Brandklasser er der?

I bygningsreglementet fra før 2002 har man skelnet mellem to brandklasser for bygningsdele: Brandsikre bygningsdele (BS), der skal være fremstillet af ubrændbare materialer, f. eks.

Hvad er Rei?

Bygningsdeles brandmodstandsevne Klasserne angives på følgende måde: Bærende bygningsdele: REI-tid: det tidsrum, hvor alle tre kriterier, bæreevne, integritet og isolation, er opfyldt. RE-tid: det tidsrum, hvor de to kriterier, bæreevne og integritet, er opfyldt. R-tid: det tidsrum, hvor kriteriet bæreevne er opfyldt.

Er træ klasse 2 beklædning?

Trævægge er her i brandteknisk henseende klasse 2 beklædninger.