Table of Contents:

 1. Hvad er kooperative virksomheder?
 2. Hvad betyder kooperativ?
 3. Hvad er kooperativt samarbejde?
 4. Hvad er kooperativ læring?
 5. Hvad betyder kooperativt samarbejde?
 6. Hvad er kollaboration?
 7. Hvad er kollaborativt samarbejde?
 8. Hvad er kollaborativ samarbejde?
 9. Hvad er en kollaboratør?
 10. Hvad er kollaborative fællesskaber?
 11. Hvor kæmpede Frikorps Danmark?
 12. Hvad betyder kollaborativ?
 13. Hvad skete der efter krigen med dem der meldte sig til tysk krigstjeneste?
 14. Hvilken slags danskere meldte sig til tysk krigstjeneste?
 15. Hvad er et dansk tysk korps?

Hvad er kooperative virksomheder?

En kooperativ virksomhed er en selvstændig sammenslutning af personer, der frivilligt er gået sammen for at fremme deres fælles økonomiske, sociale og kulturelle behov og interesser gennem en fælles ejet og demokratisk styret virksomhed.

Hvad betyder kooperativ?

Ordet kooperativ kommer af ordet kooperation, som betyder samarbejde. En virksomhed, der er et kooperativ, adskiller sig fra traditionelle virksomheder. I de kooperative fællesskaber er det medlemmerne, som både ejer og driver virksomheden. I Danmark kalder man ofte de kooperative fællesskaber for andelsselskaber.

Hvad er kooperativt samarbejde?

Kooperation. Ved kooperativ læring forstås samarbejde, hvor en arbejdsopgave inddeles i mindre delopgaver, som uddelegeres til deltagerne, der arbejder på dem uafhængigt af hinanden. Det betyder, at deltagerne i denne form for samarbejde arbejder med forskellige og uafhængige del-målsætninger.

Hvad er kooperativ læring?

Ifølge Johnson og Johnson kan cooperative learning defineres som en metode, hvor elever arbejder sammen i små grupper for at højne deres egen og hinandens læring. Cooperative learning er en meget struktureret og meget lærerstyret metode.

Hvad betyder kooperativt samarbejde?

Ordet kooperativ ( fra latin cooperatio con og opera) betyder samarbejde. Betegnelsen bruges ofte internationalt. Kooperativer er værdibaserede virksomheder eller organisationer, hvis medlemmer både ejer og driver virksomhed eller aktivitet på demokratisk vis.

Hvad er kollaboration?

Kollaboration refererer til en arbejdsstruk- tur, hvor samarbejdsparterne er gensidigt afhængige af hinanden i løsningen af en fælles opgave. Centralt for kollaborative processer er, at de individuelle kompeten- cer anskueliggøres gennem vidensdeling, hvorigennem parterne bidrager kollektivt til løsning af opgaven.

Hvad er kollaborativt samarbejde?

Kollaborativt arbejde er kendetegnet ved, at flere personer i fællesskab og med fælles målsætning løser en opgave, samt at medlemmerne af arbejdsfællesskabet er gensidigt afhængige af hinanden og føler et gensidigt ansvar.”

Hvad er kollaborativ samarbejde?

Kollaboration refererer til en arbejdsstruk- tur, hvor samarbejdsparterne er gensidigt afhængige af hinanden i løsningen af en fælles opgave. Centralt for kollaborative processer er, at de individuelle kompeten- cer anskueliggøres gennem vidensdeling, hvorigennem parterne bidrager kollektivt til løsning af opgaven.

Hvad er en kollaboratør?

Kollaboratør fra latin: co (sammen) og labore (arbejde) betyder samarbejde. Ordet er blevet negativt efter 2. verdenskrig, hvor modstandsbevægelserne i lande besat af tyskerne brugte ordet om dem, som samarbejdede med besættelsesmagten og tjente på det.

Hvad er kollaborative fællesskaber?

Kollaborativt arbejde er kendetegnet ved, at flere personer i fællesskab og med fælles målsætning løser en opgave, samt at medlemmerne af arbejdsfællesskabet er gensidigt afhængige af hinanden og føler et gensidigt ansvar.”

Hvor kæmpede Frikorps Danmark?

Frikorps Danmark blev oprettet 29. juni 1941 som et frikorps, der skulle deltage i kampene på Østfronten på tysk side. Formålet med korpset var at bekæmpe kommunismen, og det var ikke et krav, at soldaterne var nazister.

Hvad betyder kollaborativ?

Kollaboration omhandler samarbejde og det at udføre no- get sammen. Kollaboration refererer til en arbejdsstruk- tur, hvor samarbejdsparterne er gensidigt afhængige af hinanden i løsningen af en fælles opgave.

Hvad skete der efter krigen med dem der meldte sig til tysk krigstjeneste?

Retsopgøret efter krigen Da de frivillige vendte hjem til Danmark, blev de stillet for retten i det retsopgør, som fandt sted efter krigen. Regeringen vedtog en lov, som med tilbagevirkende kraft ulovliggjorde tysk krigstjeneste, skønt den i 1941 havde tilladt den tyske hvervning af danskere.

Hvilken slags danskere meldte sig til tysk krigstjeneste?

Danskere i Waffen-SS Frem til det tyske angreb på Sovjetunionen den 22. juni 1941 indtrådte omkring 600 danskere i Waffen-SS og derudover godt 350 ”hjemmetyskere” fra det tyske mindretal i Sønderjylland. Himmler havde med Hitlers velsignelse oprettet en særlig division for ”germanske” frivillige med navnet ”Germania”.

Hvad er et dansk tysk korps?

Frikorps Danmark blev oprettet 29. juni 1941 som et frikorps, der skulle deltage i kampene på Østfronten på tysk side. Formålet med korpset var at bekæmpe kommunismen, og det var ikke et krav, at soldaterne var nazister.