Table of Contents:

 1. Hvilken betydning har vulkanen for levevilkårene i nærområdet?
 2. Hvorfor opstår der jordskælv og vulkaner ved Subduktionszoner?
 3. Hvorfor eksploderer vulkaner?
 4. Hvilken samfundsmæssig betydning har vulkaner?
 5. Hvor mange forskellige slags vulkaner findes der?
 6. Hvordan opstår Subduktionszone?
 7. Hvilken Pladegrænse har en Subduktionszone?
 8. Hvor er de kraftigste jordskælv?
 9. Hvor mange dør af jordskælv om året?
 10. Hvorfor dannes der vulkaner på jordoverfladen?
 11. Hvad kaldes en vulkansk revne?
 12. Hvordan udbryder en vulkan?
 13. Hvad har vulkaner gjort?
 14. Hvor ligger stratovulkaner?

Hvilken betydning har vulkanen for levevilkårene i nærområdet?

Vulkaner har skabt den jord vi lever på, den livgivende ilt i jordens atmosfære og det ligeså uundværlige vand i verdenshavene, som vi heller ikke kan undvære”. er meget næringsrig og giver derfor fremragende landbrugsjord. bygningssten. udnyttes energimæssigt.

Hvorfor opstår der jordskælv og vulkaner ved Subduktionszoner?

De voldsomste jordskælv forekommer netop i subduktionszoner. Her opbygges kraftige spændinger, når lithosfærepladerne pres- ses mod hinanden. I subduktionszoner kan jordskælv opstå helt ned i 700 km's dybde – i den stive plade, som er skubbet ned i jordens dyb.

Hvorfor eksploderer vulkaner?

Er der for meget magma under jordskorpen, opstår en ny vulkan eller en eksisterende går i udbrud forat udligne trykket under Jorden. Magma er betegnelsen for smeltet stenmasse, der befinder sig i Jordens indre. Lava er den smeltet stenmasse, som løber ud af vulkanen og ud over jordoverfladen, når en vulkan er i udbrud.

Hvilken samfundsmæssig betydning har vulkaner?

Sagen er den, at den vulkanske jord i suptropiske og tropiske klimabælter ved forvitring omdannes til frugtbar jord, og der hvor man ellers kun kan høste en gang om året, kan man nu få to eller tre afgrøder om året.

Hvor mange forskellige slags vulkaner findes der?

Vulkaner kan deles ind i tre forskellige typer: skjoldvulkaner, keglevulkaner (stratovulkaner) og eksplosionsvulkaner.

Hvordan opstår Subduktionszone?

Indenfor pladetektonik er subduktion et område, hvor to af jordskorpens plader støder imod hinanden, og den tungeste presser sig ned under den anden – altså underskydning. Derved sker der en delvis opsmeltning af den neddykkende plade, og det nydannede magma har en mere sejtflydende konsistens.

Hvilken Pladegrænse har en Subduktionszone?

Subduktionszoner/overskydningszoner, hvor en plade presses ned under en anden og omdannes. Dybhavsgravene rundt langs Stillehavets kyster findes i forbindelse med subduktionszoner. Bevarende pladegrænser, hvor pladerne glider forbi hinanden.

Hvor er de kraftigste jordskælv?

Sumatra-jordskælvet den 26. december 2004 er langt det største jordskælv, der har fundet sted, efter man er begyndt at observere Jorden fra rummet med avanceret teknologi.

Hvor mange dør af jordskælv om året?

januar 2010 blev Haiti ramt af et kraftigt jordskælv, der målte 7,0 på Richterskalaen....Hvor ofte forekommer jordskælv?
Antal jordskælvRichter-styrkeVirkning
800.0002,0-3,4Kan måles mere end mærkes
30.0003,5-4,2Mærkes af nogle få

Hvorfor dannes der vulkaner på jordoverfladen?

Der, hvor pladerne støder op mod hinanden, finder vi de områder på jorden, hvor vulkaner, jordskælv og gejsere findes. Hvis to plader bevæger sig væk fra hinanden, opstår en spalte, som magma – de varme smeltede bjergarter i jordens indre – stiger op gennem. ... Samtidig vil der stige magma op.

Hvad kaldes en vulkansk revne?

Der er mange kratere, der varierer i størrelse og form, selvom det mest almindelige er, at de er afrundede og brede. Der er nogle vulkaner, der har mere end et krater.

Hvordan udbryder en vulkan?

Et vulkanudbrud opstår, når materiale fra Jordens indre, dvs. flydende stenmasse (bjergart) i form af skoldhed magma, bliver så let og presser sig så meget på, at det bryder op igennem overfladen og spyes ud som en vulkan – herefter kaldes det lava.

Hvad har vulkaner gjort?

Vulkanerne har dannet jordens lithosfæreplader – kontinter – igennem millioner – ja milliarder af år. Den faste jordskorpe, som alt levende liv eksisterer ovenpå, er vulkanernes gave til os.

Hvor ligger stratovulkaner?

Stratovulkan eller keglevulkan er den mest kendte type af vulkaner. En stratovulkan er opbygget af mange lag (latin pl.: strata) af lava. Stratovulkaner er typiske i subduktionszoner, hvor to kontinentalplader støder sammen.