Table of Contents:

 1. Hvem var med til at oprette FN?
 2. Hvor mange Hovedorganer har FN?
 3. Hvilke lande er medlemmer i FN?
 4. Hvilke fem lande er ikke medlem af FN?
 5. Hvad erstattede FN?
 6. Hvilke interesser har FN?
 7. Hvilket formål har Generalforsamlingen?
 8. Hvad er FN's Hovedorganer?
 9. Hvad er forskellen på FN og NATO?
 10. Er Storbritannien med i FN?
 11. Hvorfor er Palæstina ikke med i FN?
 12. Hvilke europæiske lande er ikke med i EU?
 13. Hvordan arbejder man i FN?
 14. Hvordan afgøres det hvor meget det enkelte medlemsland skal betale til FN?
 15. Er FN en privat organisation?

Hvem var med til at oprette FN?

FN blev grundlagt kort efter 2. Verdenskrigs afslutning, den 24. oktober 1945, af 51 medlemslande – blandt andre Danmark – med det formål at sikre verden mod endnu en verdenskrig og skabe et forum for dialog mellem verdens lande. FN erstattede Folkeforbundet, der blev oprettet i kølvandet på 1.

Hvor mange Hovedorganer har FN?

FN kan handle på en lang række problematikker på grund af sin unikke internationale karakter og de beføjelser, der ligger i dets grundlæggende Charter. FN udgør et forum for sine 193 medlemsstater til at udtrykke deres synspunkter gennem, blandt andet, de seks hovedorganer nedenfor.

Hvilke lande er medlemmer i FN?

I alt er der 193 medlemslande i FN....Medlemslande.
IndtrædelsesårNationer
1950Indonesien
1955Albanien, Bulgarien, Cambodia, Finland, Irland, Italien, Jordan, Laos, Libyen, Nepal, Portugal, Rumænien, Spanien, Sri Lanka, Ungarn, Østrig
1956Japan, Marokko, Sudan, Tunesien
1957Ghana, Malaysia

Hvilke fem lande er ikke medlem af FN?

Der er i dag 195 selvstændige nationer i verden, hvoraf de 193 er medlemmer af FN. De to eneste selvstændige lande, som ikke er omfattet af FN, er Vatikanstaten og Palæstina. Det nyeste selvstændige land i verden er Sydsudan, som løsrev sig fra Sudan i 2011. Lige nu taler våbnene i Ukraine.

Hvad erstattede FN?

FN erstattede Folkeforbundet, der blev oprettet i kølvandet på 1. Verdenskrig med samme formål som FN: at forhindre en ny verdenskrig. Det lykkedes ikke Folkeforbundet, og da Folkeforbundet dermed havde spillet fallit, så medlemslandene sig nødsaget til at oprette en ny og stærkere organisation.

Hvilke interesser har FN?

Ifølge pagten har FN fire formål: at vedligeholde international fred og sikkerhed; at udvikle venskabelige forhold mellem nationer; at samarbejde om at løse internationale problemer; at fremme respekt for menneskerettighederne; og at være centrum for samordning af nationers handlemåder.

Hvilket formål har Generalforsamlingen?

Generalforsamlingen repræsenterer nemlig verdenssamfundets stemme, og dermed den internationale offentlige mening. Den årlige samling i Generalforsamlingen begynder med en generel debat, hvor talerne ofte holdes af statsoverhoveder eller højtstående medlemmer af landenes regeringer.

Hvad er FN's Hovedorganer?

Der er seks hovedorganer i FN-systemet. Hovedorganerne i FN er generelforsamlingen, sikkerhedsrådet, det økonomiske og sociale råd, FN's forvaltningsråd, den internationale domstol og sekretariatet. Alle organene blev etableret i 1945, da FN blev grundlagt.

Hvad er forskellen på FN og NATO?

FN skulle virke for afspænding og fred, og NATO skulle sikre, at denne udvikling forløb uden at det skete på bekostning af frihed.

Er Storbritannien med i FN?

Sikkerhedsrådet har 15 medlemmer. Fem af disse er faste medlemmer: Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA. De øvrige ti ikke-faste medlemmer vælges af Generalforsamlingen for perioder på to år.

Hvorfor er Palæstina ikke med i FN?

Endvidere bestemmes de politiske strukturer i regeringen frit af det folk. Dette er det palæstinensiske folks ret og beslutning. Derfor er der ikke noget initiativ i FN med hensyn til anerkendelsen af det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse og staten Palæstina, der kan “opsige” PLO.

Hvilke europæiske lande er ikke med i EU?

Bemærk at Grønland, Færøerne, Norge, Schweiz og Storbritannien ikke er med i EU, og at transport af dyr og planter eller dele og produkter heraf omfattet af CITES mellem disse lande og lande i EU, kræver CITES-tilladelser, da det vil blive betragtet som import eller (re)eksport.

Hvordan arbejder man i FN?

FN virker som et centralorgan, der koordinerer medlemslandenes indsats til opnåelse af FN's mål. Samtidig virker organisationen selvstændigt, men det er repræsentanter fra medlemslandene, der bestemmer, hvilke opgaver organisationen skal udføre, og det er medlemslandene der betaler for organisationens arbejde.

Hvordan afgøres det hvor meget det enkelte medlemsland skal betale til FN?

Generalforsamlingen er FN's centrale organ, hvor hvert land kan give udtryk for sit syn på en hvilken som helst sag. Alle FN's medlemmer har sæde i Generalforsamlingen. Rig eller fattig, stor eller lille – hver nation har én stemme. Vigtige spørgsmål afgøres ved to tredjedeles flertal.

Er FN en privat organisation?

FN er en organisation af suveræne stater. Kun programmer som er officielt godkendt af medlemmerne i organisationen kan få finansiel støtte. FN skaffer ikke økonomiske midler til private organisationer eller enkeltpersoner.