Table of Contents:

 1. Er der privat strandret i Danmark?
 2. Hvad betyder det at have strandret?
 3. Kan badebroer være private?
 4. Hvor må man hente sand?
 5. Hvornår er en strand privat?
 6. Hvor må man lægge sin jolle?
 7. Er alle strande offentlige?
 8. Er badebroer offentlige?
 9. Hvem ejer stranden?
 10. Hvor meget sand må man tage fra stranden?
 11. Kan man eje strand?
 12. Hvilke strande må man køre på?
 13. Hvor må man fortøje sin båd?
 14. Hvordan lægger man for svaj?
 15. Er stranden privat?

Er der privat strandret i Danmark?

Der findes privatejede strande, men hvis der ligger et stor sommerhusområde ved stranden, vil den med stor sandsynlighed være offentlig. Selv om en strand er privatejet, har din søn og svigerdatter ret til at benytte den. Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, der fastslår følgende: § 22.

Hvad betyder det at have strandret?

Strandret internationalt den frie ret til at færdes, opholde sig, overnatte, tænde bål m.v. Dog er der begrænsninger med hensyn til, hvor tæt man må være på beboelser. En lignende allemandsret findes i Skotland og til en vis grad i Schweiz.

Kan badebroer være private?

Må du bruge en privat badebro? I nogle tilfælde må du gerne gå ud på en privat badebro og gå i vandet derfra, i andre må du ikke. Kommunerne kan, når de giver tilladelse til at opføre både- og badebroer, sætte nogle vilkår for dem - fx, at de må benyttes af alle. Og her er det forskelligt, hvad kommunerne gør.

Hvor må man hente sand?

Du gerne samle sand, tang og sten på stranden, så længe det kun er i små mængder. Det er ikke tilladt at tage noget med fra klitterne. På private strande gælder i princippet den private ejendomsret i forhold til de ting, der ligger på stranden. Derfor bør du på private strande spørge ejeren, inden du tager noget.

Hvornår er en strand privat?

På privatejede strande skal der mindst være 50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå dig ned. Du må overnatte på stranden, men ikke i telt og lignende. Du må gerne etablere et primitivt ly eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse på privatejede strande.

Hvor må man lægge sin jolle?

Ifølge naturbeskyttelsesloven du have en båd liggende på stranden* i op til 24 timer. Båden ikke ligge så den er til gene for gående, have motor på, eller placeres nærmere end 50 m fra beboelsesbygninger. Dog bortset fra dine egne bygninger naturligvis.

Er alle strande offentlige?

Alle danske strande er ikke "allemandseje" - eller offentligt ejet areal om du vil - men selv om grunden ud til vandet skulle være i privat eje, så er den "åben for færdsel til fods, kortvarige ophold og badning". Det fremgår af § 22 stk. 1 i lov om naturbeskyttelse.

Er badebroer offentlige?

Må alle borgere frit bruge de badebroer, som at sat op langs kysterne, spørger en læser avisen. Det korte svar er nej. Mange badebroer er er sat op på "privat strand" og her må ejeren bestemme, hvem der kan bade fra hans badebro.

Hvem ejer stranden?

Alle danske strande er ikke "allemandseje" - eller offentligt ejet areal om du vil - men selv om grunden ud til vandet skulle være i privat eje, så er den "åben for færdsel til fods, kortvarige ophold og badning". Det fremgår af § 22 stk. 1 i lov om naturbeskyttelse.

Hvor meget sand må man tage fra stranden?

Hvor meget må du tage med fra stranden? Der er ingen præcis angivelse af, hvor meget du må tage med hjem. Men som hovedregel skal du selv kunne bære det i en bærepose eller lignende og altså ikke have brug for hjælpemidler som fx en trillebør til at flytte tingene fra stranden.

Kan man eje strand?

Alle danske strande er ikke "allemandseje" - eller offentligt ejet areal om du vil - men selv om grunden ud til vandet skulle være i privat eje, så er den "åben for færdsel til fods, kortvarige ophold og badning". Det fremgår af § 22 stk. 1 i lov om naturbeskyttelse.

Hvilke strande må man køre på?

Danmarks længste kør-selv strand langs den jyske vestkyst finder man i Vendsyssel. Her kan man køre i bil på selve stranden langs Vesterhavet fra Rødhus Klit i syd til Grønhøj Strand i nord – en strækning på godt 15 kilometer. Undervejs er det muligt at forlade stranden og køre ind i landet ved Blokhus og Saltum.

Hvor må man fortøje sin båd?

Brug en forholdsvis stram fortøjning, hvis du ligger ved en flydebro. Ellers bliver der let for meget bevægelse, som vil slide på båd og flydebro. Ligger du derimod ved en fast mole eller mellem pæle bør fortøjningen være tilpas løs til at båden kan bevæge sig i takt med tidevandet.

Hvordan lægger man for svaj?

Normalt ligger både for svaj med stævnen mod ankeret (og vinden). Men der er ingen regel som siger at det skal være sådan. Har du ankeret monteret agter, kan du godt forsøge at ligge med hækken mod ankeret. Ulempen er at du får vinden ind på agterdækket og ind i kahytten.

Er stranden privat?

Også selvom stranden er privatejet. Du må opholde dig på strande og klitfredede arealer i kortere tid dvs. ikke over en dag, men det må gerne være i nattetimerne. På privatejede strande skal der mindst være 50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå dig ned.