Table of Contents:

 1. Hvordan man bøjer udsagnsord?
 2. Hvilken bøjning?
 3. Hvad kendetegner et regelmæssigt verbum tysk?
 4. Hvad er et svagt verbum på tysk?
 5. Kan man bøje udsagnsord?
 6. Hvad er et uregelmæssigt udsagnsord?
 7. Hvad er førdatid?
 8. Hvilke ord bøjes i ental og flertal?
 9. Hvad er regelmæssige udsagnsord tysk?
 10. Hvad kendetegner tyske verber?
 11. Hvad er Hjælpeverber tysk?
 12. Hvad er præteritum tysk?
 13. Hvad kan man bøje udsagnsord i?
 14. Hvordan bøjes et regelmæssigt udsagnsord?
 15. Hvad er forskellen på regelmæssige og uregelmæssige udsagnsord?

Hvordan man bøjer udsagnsord?

De forskellige tider er: imperativ (bydemåde), infinitiv (navnemåde), præsens (nutid), præteritum/imperfektum (datid), perfektum (før nutid), pluskvamperfektum (før datid). Desuden findes de to tillægsformer: perfektum participium (kort tillægsform) og præsens participium (lang tillægsform).

Hvilken bøjning?

Andre eksempler er hvilkenhvilkethvilke, nogen — noget — nogle/nogen, din — dit — dine og vor — vort — vore.

Hvad kendetegner et regelmæssigt verbum tysk?

De svage (regelmæssige) verber er langt den største gruppe af verberne. Det, der gør dem svage, er bøjningen, som kun foregår ved hjælp af endelser, og stammen kan ikke ændres. Når du kan endelserne på de svage verber, er du godt med.

Hvad er et svagt verbum på tysk?

Svage verber er en gruppe af verber i de germanske sprog, der er kendetegnet ved d- eller t-endelser i præteritum og participiet. De står i modsætning til stærke verber, der har aflyd, nulendelse i præteritum og n-endelse i participiet.

Kan man bøje udsagnsord?

Udsagnsord = verbum (vb.) Et udsagnsord beskriver en handling - altså noget man gør. Man kan sætte - at eller jeg - foran udsagnsord. Udsagnsord kan bøjes i nutid og datid.

Hvad er et uregelmæssigt udsagnsord?

"To be", "to go", "to write" og "to read" er eksempler på uregelmæssige verber. Disse ord kaldes uregelmæssige, fordi de ikke følger de almindelige regler for, hvordan verber skal bøjes. Derfor er man nødt til at lære dem udenad.

Hvad er førdatid?

Førdatid (past perfect) henviser til en tid tidligere end før nu. Den bruges til at tydeliggøre, at en hændelse er foregået før en anden i fortiden. Det er ligemeget hvilken hændelse, der nævnes først - det vil fremgå at tiderne, hvilken der foregik først.

Hvilke ord bøjes i ental og flertal?

Substantiverne kan bøjes i singularis (ental), pluralis (flertal) og i bestemt og ubestemt form. I pluralis i ubestemt form er de almindeligste endelser -er, -r eller -e: biler, plader, tømrere, huse, demokratier.

Hvad er regelmæssige udsagnsord tysk?

I præsens sættes de samme endelser på verbets stamme som ved de regelmæssige verber: [-e], [-st], [-t], [-en], [-t], [-en]. Hvis stammen ender på [-d] eller [-t] (som i [finden], [reiten], [rechnen], [öffnen]), indsættes der et [-e] mellem stammen og de endelser, der ikke indeholder et -[e] i forvejen.

Hvad kendetegner tyske verber?

Inddelingen af verberne gælder for både dansk og tysk, og man bøjer verberne efter de samme grundprincipper på begge sprog, men der er forskelle i verbernes bøjnings-endelser. På tysk viser bøjningsendelsen person, numerus (tal) og tempus (tid). Når man bøjer verber, bruger man verbets stamme som udgangspunkt.

Hvad er Hjælpeverber tysk?

I pluskvamperfektum (førdatid) er hjælpeverbet bøjet i præteritum (datid). Hjælpeverbet og hovedverbet indrammer størstedelen af sætningen. På tysk bruges normalt [haben] som hjælpeverbum, når der på dansk bruges [at have], og [sein] som hjælpeverbum, når der på dansk bruges [at være].

Hvad er præteritum tysk?

Tysk datid, på latin præteritum, tages i brug, når handlinger, tilstand, begivenheder, fakta og påstande i fortiden skal udtrykkes. Mange historier fortælles i datid, fordi man som fortæller kigger tilbage i tiden. Datid anvendes ved: handlinger med afslutning i fortiden (Letzten Winter war ich in Österreich)

Hvad kan man bøje udsagnsord i?

Et udsagnsord beskriver en handling - altså noget man gør. Man kan sætte - at eller jeg - foran udsagnsord. Udsagnsord kan bøjes i nutid og datid.

Hvordan bøjes et regelmæssigt udsagnsord?

Svagt bøjede verber (regelmæssige) bøjes ved at få en endelse. Stærkt bøjede verber (uregelmæssige) bøjes på andre måder end ved at få tilføjet en endelse. Almindelige, svagt bøjede verber kaldes også regelmæssige verber, da de i præteritum (datid) altid får én af endelserne: -ede (vent+ede)

Hvad er forskellen på regelmæssige og uregelmæssige udsagnsord?

Regelmæssige verber (udsagnsord) bøjes med endelsen -ed/-d i både præteritumform (datidsform) og perfektum participium (kort tillægsform). De uregelmæssige verber bøjes til gengæld ikke efter noget fast mønster.