Table of Contents:

 1. Hvordan finder man rumfanget af en ring?
 2. Hvordan regner man arealet af den krumme overflade?
 3. Hvor mange liter kan der være i en cylinder?
 4. Hvordan regner man arealet af en cirkelring?
 5. Hvordan beregne rumfang?
 6. Hvordan regner man figurens overfladeareal?
 7. Hvordan finder man rumfanget af en rumlig figur?
 8. Hvad er en rumlig form?

Hvordan finder man rumfanget af en ring?

Rumfanget af den cirkulære ring er forskellen i rumfang for den ydre cylinder og den indre cylinder:
 1. Vring=h⋅(π⋅R2)−h⋅(π⋅r2)=π⋅h⋅(R2−r2)
 2. Guldins regel:
 3. som kan omskrives til.
 4. Guldins regel giver:
 5. Hvis angives i grader:
 6. Hvis angives i radianer:
 7. Guldins regel:

Hvordan regner man arealet af den krumme overflade?

Arealet af den krumme overflade er lig omkredsen af top og bund ganget med højden. Omkredsen af en cirkel er to radius gange pi.

Hvor mange liter kan der være i en cylinder?

Når vi har rumfang af cylinderen kan vi omregne kubikmeter til liter. 1 kubikmeter er lig 1000 liter. Altså kan bassinet indeholde 4908,7 liter vand, hvis det er helt fyldt op.

Hvordan regner man arealet af en cirkelring?

Arealet af en cirkel er pi gange radius i anden (A = π r²).

Hvordan beregne rumfang?

Formlen lyder således: l*b*h. Man skal derfor kende tallene på længde, bredden og højden og gange alt sammen. Husk på at faktorenes orden er ligegyldig, og der derfor ikke findes en bestemt rækkefølge for hvad du ganger først. Dette er som sagt formlen for en kasse, der findes forskellige formler til andre objekter.

Hvordan regner man figurens overfladeareal?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden. I så fald skal man finde arealet af grundfladen og gange med figurens højde.

Hvordan finder man rumfanget af en rumlig figur?

Man beregner rumfanget (V) af et prisme ved at gange højden (h) med arealet af grundfladen (G). Til beregning af prismets rumfang (V) kan man derfor sætte formlen for grundfladens areal ind på G's plads i formlen V = h . G.

Hvad er en rumlig form?

Den rumlige opbygning af molekylet kan illustreres ved hjælp af stregformler eller ved hjælp af den rumudfyldende model, hvor hvert atom er tildelt en størrelse svarende til dets atomradius. I stregformlerne udelades som oftest de atomare betegnelser på de atomer, som ikke har en særlig betydning for molekylets kemi.