Table of Contents:

 1. Hvilke træer er løvtræer?
 2. Hvor mange træer bliver der fældet hver dag i Danmark?
 3. Er ahorn og løn det samme?
 4. Hvad er sikar i et træ?
 5. Er et birketræ et løvtræ?
 6. Hvor mange træer bliver fældet hvert år?
 7. Hvor meget træ importere Danmark?
 8. Hvor hurtigt vokser spidsløn?
 9. Hvilket træ kommer løn fra?
 10. Hvad er et sikar?
 11. Hvad er Omdriften for et egetræ?
 12. Hvad betyder løvtræer?

Hvilke træer er løvtræer?

 • Løvtræer.
 • Ask.
 • Avnbøg.
 • Birk.
 • Bøg.
 • Eg.
 • Guldregn.
 • Hassel.

Hvor mange træer bliver der fældet hver dag i Danmark?

Her kan du se hvor meget træ vi fælder i Danmark. Hvor meget træ fælder vi om året i Danmark? I gennemsnit bliver der fældet 1.830.000 kubikmeter (m3) træ i Danmark hvert år.

Er ahorn og løn det samme?

Løn vs Ahorn - sådan kender du let forskel Lønnens vækst er lidt mindre kraftig end Ahornens, og bladene er mere tilspidsede. Lønnen kan kendes på at dens blade indeholder hvid mælkesaft. Du kan også se forskel på de to Acer-arter, ved at se på¨frøene. Begge frø er propel-lignende og indeholder to nødder.

Hvad er sikar i et træ?

Sikar fører de sukkerstoffer, der bliver lavet ved fotosyntese i de grønne blade, ud til blomster og frugter og ned til grene, stam- mer og rødder. På et friskt tværsnit af en gren kan du se sikarrene, som er den inderste grønne del af barken. at det sug, der dannes fra et blad og ned gennem træet, er meget lille.

Er et birketræ et løvtræ?

De vigtigste slægter af tempererede løvtræer, hvis ved anvendes, er ahorn, ask, asp, avnbøg, birk, bøg, el, eg, elm, kirsebærtræ, ægte kastanje, løn, pæretræ og tjørn. Desuden findes en meget lang række tropiske løvtræer, hvis ved anvendes i forskellig grad.

Hvor mange træer bliver fældet hvert år?

Og i øjeblikket mister vi omkring 10 milliarder træer om året, da den globale befolkning bliver større og større, og vi derfor har brug for mere land til beboelse og landbrug.

Hvor meget træ importere Danmark?

Danmark importerede i 2020 trævarer for lidt over 13 milliarder kroner. Importsummen er siden 2018 steget med knap tre milliarder kroner. Langt størstedelen af det importerede træ til Danmark stammer fra EU-lande, hvor træet særligt importeres fra Tyskland og Sverige.

Hvor hurtigt vokser spidsløn?

Spidsløn har rodhvile mellem juni og september. Skud, knopper og blade indeholder en hvid saft. Træet danner ofte tveger med indgroet bark. Højde x bredde og årlig tilvækst: 25 x 10 m (75 x 50 cm/år).

Hvilket træ kommer løn fra?

Spidsløn adskiller sig tydeligt fra ahorn ved, at knopperne er rødlige, og der er mælkesaft i bladstilkene. Spidsløn har iøjnefaldende spidser på bladene, hvilket ahorn ikke har. Træet har meget flotte høstfarver om efteråret. Spidsløn blomstrer i begyndelsen af maj, før løvspring, med et væld af gule blomster.

Hvad er et sikar?

Sikar er et rørsystem i planter, bestående af celler, der transporterer saftstrømme med bl. a. sukker produceret i fotosyntesen fra plantens blade til rødderne eller andre organer, hvor der er behov for energi og organisk stof.

Hvad er Omdriften for et egetræ?

Perioden fra skoven etableres (det vil sige plantes eller sås) og til skoven fældes kaldes en omdrift. Omdriften er længst for løvtræer (fx 100 år for bøg og 150 år for eg) og kortest for nåletræer (fx 50 år for rødgran).

Hvad betyder løvtræer?

Løvtræ, i bred betydning alle træagtige arter af de dækfrøede planter. Betegnelsen anvendes som regel i modsætning til nåletræ, der er en fællesbetegnelse for de træagtige arter af de nøgenfrøede. I almindelighed benyttes den dog kun om de arter tokimbladede træer, hvis ved udnyttes til tømmer eller andre formål.