Table of Contents:

  1. Hvordan læser man en strukturformel?
  2. Hvad betyder Spejlbilledisomeri?
  3. Hvordan finder man isomere?
  4. Hvordan laver man en strukturformel?
  5. Hvad viser stregerne i Stregformlen?
  6. Hvad er Stereoisomere former?
  7. Hvilken type af molekyler er der altid Spejlbilledisomeri i?
  8. Hvad er farvernes bølgelængder?

Hvordan læser man en strukturformel?

Strukturformler med rumlig information Et kulstofatom har en tetraedrisk opbygning, og strukturformlen tegnes således at to af bindingerne fra kulstofatomet ligger i papirets plan og de to sidste peger henholdsvis væk fra og ud mod tegneren.

Hvad betyder Spejlbilledisomeri?

Spejlbilledisomeri er det fænomen, at to molekyler som er hinandens spejlbilleder, godt kan være forskellige. Spejlbilledisomeri kaldes også for optisk isomeri, R/S isomeri, enantiomeri og kiralitet.

Hvordan finder man isomere?

Optisk isomeri (spejlbilledisomeri) findes ved molekyler, der kun udviser refleksionssymmetri (er hinandens spejlbilleder, som venstre og højre hånd).

Hvordan laver man en strukturformel?

I organisk kemi tegnes der en streg for hvert fælles elektronpar der indgår i de kovalente bindinger. En binding der består af et elektronpar tegnes med en streg, mens dobbelt- og tripelbindinger, der indeholder henholdsvis to og tre elektronpar, tegnes med tilsvarende to eller tre streger.

Hvad viser stregerne i Stregformlen?

Man kan også reducere en strukturformel yderligere ved at bruge en stregformel. I en stregformel tegnes kulstofatomerne ikke, men symboliseres derimod ved et 'knæk' i stregen. Kulstofatomets hydrogenatomer tegnes heller ikke på, da man antager, at et kulstofatom altid har 4 bindinger.

Hvad er Stereoisomere former?

En stereoisomer er et af to eller flere molekyler med samme grundstofindhold og samme bindingsstruktur, men med forskellig rumlig opbygning. Der findes fire forskellige former for stereoisomeri: Cis-trans-isomeri som er isomeri omkring bindinger om hvilke der er begrænset rotation.

Hvilken type af molekyler er der altid Spejlbilledisomeri i?

Molekyler med samme atomer og bindinger imellem atomerne, kan have forskellig rumlig opbygning. Dette kaldes stereoisomeri. En vigtig del af stereokemi er undersøgelsen af chirale molekyler, altså molekyler der er spejlbilleder af hinanden.

Hvad er farvernes bølgelængder?

Den korteste bølgelængde mennesket kan se er den violette på omkring 380 nm. Ved 450 nm begynder det blå, og ved 500 nm har vi grøn, efter grøn kommer gul ved omkring 600 nm, efterfulgt af orange. Rødt lys har bølgelængder over 700 nm.