Table of Contents:

 1. Hvad er det Ligedannethed?
 2. Hvad er en periferi i en cirkel?
 3. Hvad hedder en aflang cirkel?
 4. Er punktet på cirklen?
 5. Hvad er ligedannede polygoner?
 6. Hvad er kendetegnet for en cirkel?
 7. Hvad er en cirkels ligning?
 8. Hvad vil det sige at en trekant er kongruent?
 9. Hvor mange vinkler er der i en cirkel?
 10. Hvordan finder man en korde?
 11. Hvordan bestemmer man en cirkels radius?
 12. Hvad betyder Ligedannet firkanter?
 13. Hvordan regner man ligedannede trekanter?

Hvad er det Ligedannethed?

Ligedannethed, som geometrisk begreb, er en bijektiv afbildning f af planen eller rummet på sig selv, hvor alle afstande multipliceres med samme reelle tal m ≠ 0. Tallet kaldes målestoksforholdet, og m < 0 svarer til, at planen eller rummets orientering skifter fortegn ved afbildningen.

Hvad er en periferi i en cirkel?

Cirkelperiferi (eller cirklens periferi): En kurve bestående af samtlige punkter der har radius' afstand til centrum (4). Længden af denne kurve, målt fra et punkt og én gang rundt om cirklen, kaldes for cirklens omkreds eller perimeter. Radius: Ret linje fra centrum (4) til et vilkårligt punkt på periferien (9).

Hvad hedder en aflang cirkel?

Ellipser. En ellipse er, på sin vis, en cirkel der er blevet strukket ud til siderne. Dette gør dog sådan at der ikke længere er den samme afstand fra centrum og ud til alle punkter på omkredsen. I stedet for at snakke om radius og diameter som vi gjorde for cirkler, så snakker vi om en stor- og lilleakse.

Er punktet på cirklen?

En cirkel er bestemt ud fra to ting: dens centrum og dens radius. Hvis et punkt P(x,y) ligger på cirklens periferi, så er afstanden mellem punktet og centrum lig med radius.

Hvad er ligedannede polygoner?

To figurer er ligedannede, hvis de har samme form, men ikke nødvendigvis samme størrelse. ... er der tale om ligedannede figurer, når man sammenligner et enkelt felt på et skakbræt med hele skakbrættet, da begge er kvadrater.

Hvad er kendetegnet for en cirkel?

Cirkel, plan lukket kurve bestående af alle de punkter i en given plan, som har den samme afstand fra et givet punkt i planen, kaldet cirklens centrum. En cirkel afgrænser en cirkelskive, for hvilken den omtales som periferien.

Hvad er en cirkels ligning?

Cirklens ligning fremkommer, når man finder længden af den vektor, der går fra centrum til et vilkårligt punkt på cirkelperiferien. Længden er lig med radius.

Hvad vil det sige at en trekant er kongruent?

To figurer er kongruente, hvis man kan få den ene til at ligge præcis oveni den anden ved at parallelforskyde og dreje – og sommetider tillader man også spejling. Hvis to trekanter er kongruente, så er deres vinkler parvis ens. Hvis to trekanter er kongruente, så er deres sidelængder parvis ens.

Hvor mange vinkler er der i en cirkel?

Cirklen er delt i fire vinkler En cirkel udgør 360°.

Hvordan finder man en korde?

Arealet af kan beregnes som arealet af hele cirkeludsnittet hørende til cirkelbuen fratrukket arealet af trekanten under korden, ....Pilhøjde.
vPilhøjde
90∘=π2r⋅(1−cos(45∘))=r⋅(1−√22)=0,293⋅r
120∘=2π3r⋅(1−cos(60∘))=r⋅(1−12)=0,5⋅r
135∘=3π4r⋅(1−cos(67,5∘))=0,617⋅r
150∘=5π6r⋅(1−cos(75∘))=0,741⋅r

Hvordan bestemmer man en cirkels radius?

Sådan finder du radius af en cirkel Hvis du har diameteren, så kan du blot dividere denne med 2 også har du radius. Radius er jo som bekendt fra cirklens yderpunkt indtil midten (altså en halv diameter).

Hvad betyder Ligedannet firkanter?

To figurer er ligedannede, hvis den ene figur er en forstørrelse eller en formindskelse af den anden figur, eller hvis figurerne er kongruente.

Hvordan regner man ligedannede trekanter?

Ensvinklede trekanter kaldes også ligedannede trekanter. Det at to trekanter er ensvinklede betyder at der findes en skaleringsfaktor der kan "transformere" den ene trekant om til den anden. Denne skaleringsfaktor er ens for alle tre sider. kstor=a′a=b′b=c′c.