Table of Contents:

 1. Hvor i Danmark taler man mest rigsdansk?
 2. Hvilket sprog taler man i Sverige?
 3. Hvordan taler man jysk?
 4. Hvordan taler man københavnsk?
 5. Hvilken accent er rigsdansk?
 6. Hvem snakker rigtig dansk?
 7. Hvilke sprog hører ind under de nordiske sprog?
 8. Hvad kalder man det svenske flag?
 9. Hvordan snakker man nordjysk?
 10. Hvad er bondsk?
 11. Hvad er Lavkøbenhavnsk?
 12. Er der forskel på jyder og københavnere?
 13. Hvilken sprogstamme er dansk?

Hvor i Danmark taler man mest rigsdansk?

Og rigsdansk hører ifølge forskeren mere til i København end i resten af landet, selvom der også er masser af fynboer, jyder og bornholmere, som bruger den rigsdanske københavner dialekt.

Hvilket sprog taler man i Sverige?

SvenskSverige / Officielt sprogSvensk er et østnordisk sprog som tales af omkring 9.500.000 mennesker først og fremmest i Sverige, på Åland og i dele af Finland. Det er i nær slægt med dansk og norsk, og brugere af de tre sprog har som regel små vanskeligheder med at forstå hinanden. Wikipedia

Hvordan taler man jysk?

Jysk består af de dialekter, man traditionelt har talt i Jylland, herunder også i dele af Sydslesvig. Jysk er kendetegnet ved, at ordet for "jeg" (1. person, ental) hedder enten "a" eller "æ". Man skelner overordnet mellem nørrejysk og sønderjysk.

Hvordan taler man københavnsk?

Ligesom Kim Larsen. Selv om Danmark i geografisk forstand er et lille sprogområde, er der store regionale forskelle på, hvordan sproget bruges og udtales på vort beskedne landareal.

Hvilken accent er rigsdansk?

Rigsdansk er den almindelige betegnelse for standarddansk. Tidligere var det den eneste variant af dansk der var tilladt i radio og tv. Siden 1970'erne er rigsdansk svækket, samtidig med at de danske dialekter i stigende grad har nærmet sig rigsdansk.

Hvem snakker rigtig dansk?

Dansk er det officielle sprog i Danmark, og kaldes i den form rigsdansk, mens Færøerne foruden rigsdansk også har færøsk som officielt sprog.

Hvilke sprog hører ind under de nordiske sprog?

Sprogenes status i og uden for Norden Dansk, finsk, norsk, islandsk og svensk (inklusiv finlandssvensk) er statsbærende sprog i Norden. Disse sprog samt færøsk, grønlandsk og samisk er det vi kalder samfundsbærende sprog i Norden.

Hvad kalder man det svenske flag?

Det svenske nationalflag har siden 1500-tallet været Sveriges flag, dog først officielt fra 1906. Det er blåt med et gult skandinavisk kors i midten og har dermed de samme karakteristika som de andre nordiske korsflag.

Hvordan snakker man nordjysk?

Nordjyske ord og vendinger
 • 'Ork satme' er et udtryk, der er forbeholdt Aalborgegnen. ...
 • 'Kavt'. ...
 • 'Grat' er et seriøst svineri. ...
 • 'Fløs' bruges om en ung mand, der ganske simpelt er uopdragen. ...
 • 'Splinter i sprækken'. ...
 • 'Pangel' kan med lidt god vilje oversættes til 'billigt lort'. ...
 • 'Høk'. ...
 • 'At skide en snemand'.

Hvad er bondsk?

bondsk, adj. (afl. af Bonde 1.2; især foragt.) bondeagtig; plump (om sprog ell.

Hvad er Lavkøbenhavnsk?

Den kædes ikke længere sammen med arbejderklassen, men signalerer i stedet ungdom, dynamik, uddannelse, job, prestige og succes. Kort sagt: Et moderne succesfuldt bymenneske. Derfor kalder sprogforskere nu ofte lavkøbenhavnsk for ”ungt københavnsk” eller ”yngre københavnsk” – eller slet og ret: de unges rigsdansk.

Er der forskel på jyder og københavnere?

For mens jyderne i høj grad mener, at københavnere er distancerede og arrogante, mener københavnerne omvendt, at jyderne er jordnære, hyggelige og venlige. Skal københavnerne derimod beskrive sig selv, er de internationale, velorienterede og klimabevidste.

Hvilken sprogstamme er dansk?

For eksempel tilhører dansk sproggruppen germansk, men germansk er en undergruppe af indoeuropæiske sprog, og er derfor ingen sprogfamilie. Den ældste formodede stamfader til dansk er proto-indoeuropæisk, og dansk er derfor medlem af den indoeuropæiske sprogfamilie.