Table of Contents:

  1. Hvornår er rundkirkerne bygget?
  2. Hvor findes der rundkirker?
  3. Hvornår blev rundkirkerne på Bornholm bygget?
  4. Hvornår er Østerlars kirke bygget?
  5. I hvilken by ligger Østerlars Rundkirke?
  6. Hvor ligger den største af Bornholms fire rundkirker?
  7. Hvorfor har man bygget rundkirker?

Hvornår er rundkirkerne bygget?

De første rundkirker er bygget før 1140. Bortset måske på Bornholm, hvor der var granit nok. Esrum Kloster er bygget af teglsten i 1140'erne.

Hvor findes der rundkirker?

Vi kender bedst de runde kirker fra Bornholm, men i Thorsager ligger Jyllands eneste rundkirke. Den er en af Danmarks 7 middelalderlige rundkirker. Sammen med Horne Kirke på Vestfyn og Bjernede Kirke på Sjælland indgår Thorsager i en særlig gruppe af “Absalon-rundkirker”.

Hvornår blev rundkirkerne på Bornholm bygget?

Olsker rundkirke er bygget ca. år 1150, men er blevet ombygget op til flere gange, senest i midten af 1900-tallet, hvor altertavlen blev udskiftet.

Hvornår er Østerlars kirke bygget?

Laurentius' kirke – regnes for at være den ældste af de fire bornholmske rundkirker, selvom man ikke helt præcist ved, hvornår kirkerne blev bygget. Sandsynligvis går kirken tilbage til ca. 1150 – og har som de øvrige kirker på Bornholm været anvendt både som kirke og som værn mod fjender fra havet.

I hvilken by ligger Østerlars Rundkirke?

Østerlars Kirke, Sankt Laurentius Kirke, rundkirke på Bornholm beliggende 1 km nord for landsbyen Østerlars, 5 km syd for Gudhjem; kirken er den største og bedst kendte af øens fire rundkirker - og den største i Danmark - opført ca. 1200.

Hvor ligger den største af Bornholms fire rundkirker?

Østerlars rundkirke er Bornholms og Damarks største rundkirke. Kirken er desuden den mest kendte af de fire bornholmske rundkirker og besøges årligt af ca. 120.000 gæster.

Hvorfor har man bygget rundkirker?

Den karakteristiske arkitektur skyldes tanken om, at bygningen skulle fungere som halvt kirke og halvt fæstning. Som navnet "Rundkirke" afslører, er alle fire kirker runde. Kirkerne er blevet bygget på denne måde, for at kunne bruges som forsvarsværk.