Table of Contents:

 1. Er Bisp og biskop det samme?
 2. Hvilken magt har en biskop?
 3. Hvad hedder Danmarks biskopper?
 4. Hvor meget tjener en biskop?
 5. Hvem er præstens chef?
 6. Hvem er biskop i Viborg?
 7. Hvad leder en biskop?
 8. Hvad er en ærkebiskop?
 9. Hvad hedder biskoppen i Århus?
 10. Hvor meget får en præst i løn?
 11. Hvor mange penge får en præst i løn?
 12. Hvad koster en præstebolig?
 13. Hvad bestemmer præsten?
 14. Hvem er leder af folkekirken?
 15. Hvornår blev Henning Toft Bro biskop?

Er Bisp og biskop det samme?

Biskop (eller bisp) er overhovedet i et stift, det kirkelige geografiske område. Biskoppen virker også som den ledende præst ved stiftets domkirke. Paven er biskop af Rom. Ved opgøret med Paven blev de katolske biskopper i de protestantiske områder afløst af superintendenter med lidt andre beføjelser.

Hvilken magt har en biskop?

Bispens opgaver var at indvie og føre tilsyn med præster, andre gejstlige og klostre. Nogle klostre var dog fritaget fra hans myndighed. Derudover skulle han indvie nye eller ombyggede kirker, altre og genstande, som indgik i gudstjenesten, og konfirmere befolkningen i stiftet.

Hvad hedder Danmarks biskopper?

Biskoppen har siden 2009 været Christian Alsted.

Hvor meget tjener en biskop?

Der er ansat 10 biskopper i Danmark. I gennemsnit tjener de 992.000 kroner om året. En biskop er den øverste gejstlige myndighed i et stift. Biskoppen er blandt andet med til at udnævne præster i stiftet og skal godkende, hvis de enkelte kirker ønsker at foretage ændringer i søndagens højmesse.

Hvem er præstens chef?

Når man ser på det som en virksomhed og en arbejdsplads, så er spørgsmålet - hvem er egentlig chefen i kirken? Præsten er det sådan set ikke, det er menighedsrådet - men præsten er ansvarlig for at planlægge gudstjenesterne. Så er der nogle ansatte, men dem er præsten ikke chef for - det er staten eller menighedsrådet.

Hvem er biskop i Viborg?

Henrik Stubkjær (født 31. december 1961 i Brædstrup) er en dansk cand. theol., og siden november 2014 været den 44. biskop over Viborg Stift.

Hvad leder en biskop?

Biskoppen og stiftsøvrigheden Biskoppen er blandt andet ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og fører tilsyn med præsterne. Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser til præsterne og for visse forhold vedrørende tjenesteboliger for præster.

Hvad er en ærkebiskop?

En ærkebiskop var den øverste leder af en kirkeprovins i den katolske kirke, som Danmark tilhørte fra ca. 9. Den danske kirke var frem til 11 underlagt ærkebispen af Hamburg-Bremen. Herefter fik den sit eget ærkebispesæde i Lund.

Hvad hedder biskoppen i Århus?

Biskoppen for Aarhus Stift har siden 2015 været Henrik Wigh-Poulsen. Stiftamtmanden for Aarhus er vicedirektør Torben Sørensen, der i dag hører under Statsforvaltning Midtjylland med hovedsæde i Ringkøbing.

Hvor meget får en præst i løn?

PrivatStat
Præst28.919 kr.39.220 kr.

Hvor mange penge får en præst i løn?

PrivatStat
Præst28.919 kr.39.220 kr.

Hvad koster en præstebolig?

26.000 kroner i grundløn for præster er for lidt. Både for unge og for os, der allerede har familier.

Hvad bestemmer præsten?

Præsten skal have menighedsrådets samtykke til, 1) at der ved de faste gudstjenester foretages indsamlinger, 2) at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger anvendes en anden autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritualer end dem, der hidtil er anvendt i menigheden, og.

Hvem er leder af folkekirken?

Folkekirken har ingen egne centrale organer, som bestemmer kirkens holdninger, hvorfor mange retninger inden for luthersk kristendom er repræsenteret, men i sidste ende er Folketinget kirkens øverste myndighed. Biskoppen kan dog lave retningslinjer for det enkelte stift.

Hvornår blev Henning Toft Bro biskop?

Henning Toft Bro (født 23. oktober 1956 i Thyborøn) er en dansk cand. theol., der var den 58. biskop over Aalborg Stiftfra 20.