Table of Contents:

 1. Hvad er et dispositionsforslag?
 2. Hvor høj må en bygning være?
 3. Hvornår er der krav om certificeret Statiker?
 4. Hvor tæt på skel må der bygges?
 5. Hvad er et myndighedsprojekt?
 6. Hvad er et byggeprogram?
 7. Hvor højt må man bygge et hus?
 8. Hvor meget må man bygge uden tilladelse?
 9. Hvordan bliver man certificeret Statiker?
 10. Hvad er en anerkendt statiker?
 11. Hvor tæt må man bygge på nabo?
 12. Hvor måles bygningshøjden fra?
 13. Hvad kræver et myndighedsprojekt?
 14. Hvad skal et hovedprojekt indeholde?
 15. Hvad er god Projekteringsskik?

Hvad er et dispositionsforslag?

Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også for- slag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold.

Hvor høj må en bygning være?

Bygningens højde ikke overstige 1,4 x afstanden til skel. En bygning, der placeres 2,5 meter fra skel, altså have en højde på 1,4 x 2,5 = 3,5 meter. Gavltrekanter af sædvanligt omfang og mindre bygningsdele som skorsten og antenne, dog føres højere op.

Hvornår er der krav om certificeret Statiker?

Den 1. januar 2020 træder bygningsreglementets nye regler for teknisk byggesagsbehandling i kraft. Fra denne dag skal du ved ansøgning om byggetilladelser i brand- og konstruktionsklasserne 2, 3 og 4, allierer dig med en certificeret rådgiver inden for henholdsvis brand eller statik.

Hvor tæt på skel må der bygges?

Ifølge Bygningsreglementet skal alle bygninger som hovedregel placeres 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej. Hvis bygningen er placeret mere end 2,5 meter fra skel, gælder de samme bygningsbegrænsende regler for en carport eller et skur, som gælder for enfamiliehuse.

Hvad er et myndighedsprojekt?

Det primære formål med et myndighedsprojekt er at give kommunen tilstrækkeligt materiale, så de på den baggrund kan vurdere, om der kan gives byggetilladelse eller ej. Der er dog stor forskel på, hvad de forskellige kommuner anser for at være “tilstrækkeligt materiale”.

Hvad er et byggeprogram?

Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet samt til byggeriets projektering og udførelse og detaljeringsgraden tilpasses byggeriets størrelse, kompleksitet og organisering.

Hvor højt må man bygge et hus?

Ifølge byggeloven dit hus være 8,5 meter højt, og der skal være mindst 2,5 meter fra huset hen til veje, stier og skel. Af hensyn til dine naboer er der også en særlig regel om højden på dit hus i nærheden af skel op til naboer og sti: Dit hus ikke være højere end 1,4 x husets afstand til skel.

Hvor meget må man bygge uden tilladelse?

Det gælder for alle former for bebyggelse, herunder enfamiliehuse, rækkehuse, etageboligbyggeri, industri- og lagerbebyggelse, at der samlet bygges 50 m2 på hver grund uden ansøgning om byggetilladelse.

Hvordan bliver man certificeret Statiker?

For certificering som statiker stilles der krav om, at ansøgeren kan dokumentere viden om og kompetencer indenfor byggetekniske forhold og anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser for konstruktioner, samt udformning og kontrol af statisk dokumentation i henhold til SBi 223 eller SBi 271.

Hvad er en anerkendt statiker?

En anerkendt statiker er en person, der har modtager anerkendelse efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark.

Hvor tæt må man bygge på nabo?

Når du opfører bygninger beregnet til beboelse, skal der være mindst 2,5 meter fra bygningen til naboskel og sti. Reglerne siger at dit hus ikke være højere end 1,4 x husets afstand til skel. Står huset 2,5 meter fra naboskel, det være op til 3,5 meter højt.

Hvor måles bygningshøjden fra?

Bygningshøjden på et hus måles ud fra terræn på egen grund (og ikke i for- hold til terræn på nabogrunde).

Hvad kræver et myndighedsprojekt?

Hvad indeholder et myndighedsprojekt helt konkret? Plantegning, i fast målestoksforhold 1:100, med relevante mål. Facadetegninger, i fast målestoksforhold 1:100, der viser facade- og bygningshøjder, samt afstand til skel. Tværsnit i huset, i fast målestoksforhold 1:100, som viser højder og evt.

Hvad skal et hovedprojekt indeholde?

Et hovedprojekt beskriver byggeprojektet i både tegninger og ord og bør derfor indeholde: tegninger, en byggebeskrivelse og en tidsplan.
 • Tegninger. Tegningsmaterialet består af oversigtstegninger, der viser bygningens placering på grunden og evt. ...
 • Byggebeskrivelse. ...
 • Tidsplan. ...
 • Andet materiale.
30. sep. 2014

Hvad er god Projekteringsskik?

Entreprenøren skal, hvis der skal foretages projektering, leve op til ”god projekteringsskik”. Ved dette forstås, at projektmaterialet skal udarbejdes i overensstemmelse med standarden på fagområdet og overholde gældende normer og forskrifter.