Table of Contents:

 1. Hvordan byggede man katedraler?
 2. Hvad er forskellen på en kirke og en domkirke?
 3. Hvad er en gotisk kirke?
 4. Hvordan bygger man kirker efter 1100-tallet?
 5. Hvad er middelalderen for en tid?
 6. Hvad er specielt ved middelalderen?
 7. Hvorfor hedder det en katedral?
 8. Hvad er Danmarks ældste kirke?
 9. Hvad betyder det hvis litteratur eller film har gotiske træk?
 10. Hvor mange kirker blev bygget i middelalderen?
 11. Hvorfor ligger kirker højt?
 12. Hvad handler middelalder om?
 13. Hvilket tidsrum er middelalderen?
 14. Hvad betyder begrebet middelalder '?
 15. Hvad troede de på i middelalderen?

Hvordan byggede man katedraler?

I bestræbelserne på at gøre den eksisterende kirke ved Saint-Denis højere og give den store vinduer uden at ødelægge bygningens stabilitet 'opfandt' Suger den gotiske katedral ved at kombinerede en række strukturelle elementer: Spidsbuen, den ribbede hvælving, bundtede søjler (søjleknipper) og stræbepiller med ...

Hvad er forskellen på en kirke og en domkirke?

En domkirke eller katedral (Latin: ecclesia major, cathedralis) er hovedkirken i et stift, hvortil der i middelalderen var knyttet et domkapitel. Den er hovedkirke for en biskop eller ærkebiskop, som er stiftets øverste kirkelige autoritet.

Hvad er en gotisk kirke?

Gotikken er kendetegnet ved at være skarp, spids og kantet. Helhedspræget er lodret og himmelstræbende: søjler, buer og hvælvinger trækker blikket opad. Gotikken nåede til Danmark omkring 1250. Den gotiske periode varede til omkring 1400 ude i Europa og til omkring 1530 i Danmark.

Hvordan bygger man kirker efter 1100-tallet?

Gotikken blev udviklet i Frankrig i midten af 1100-tallet. I Danmark, hvor man anvendte teglsten, blev de gotiske kirker nok højere og lettere end de romanske, men de danske gotiske kirker fik ikke den spinkelhed, som anvendelsen af natursten gav mulighed for i de centraleuropæiske katedraler.

Hvad er middelalderen for en tid?

Middelalder () I Danmark bruges betegnelsen middelalder om perioden fra o. 1000, da Danmark var blevet et kristent kongerige, og indtil 1536, da en luthersk reformation gjorde op med den pavestyrede romersk-katolske kirke.

Hvad er specielt ved middelalderen?

Middelalderen strakte sig i Danmark fra omkring år 10. Det var en periode med masser af konflikt – borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter – og udfaldet af disse konflikter fik stor indflydelse på eftertiden og har også betydning for den tid, vi lever i nu.

Hvorfor hedder det en katedral?

Ordet katedral kommer af latin (ecclesia) cathedralis '(kirke) med bispesæde', af græsk kathedra 'stol, sæde'. Betegnelsen katedral, der især bruges i katolske og anglikanske lande, er ofte knyttet til de mægtige romanske og gotiske kirker i bl. a. Frankrig og England.

Hvad er Danmarks ældste kirke?

Den ældst bevarede danske kirke er kryptkirken under Vor Frue Kirke i Århus, (sammen med Dalby kirke i Skåne som dengang var dansk) som har en hvælving fra 1060, det ældste hvælvede rum i Norden. Sankt Jørgensbjerg Kirke i Roskilde er fra 1080.

Hvad betyder det hvis litteratur eller film har gotiske træk?

Gotisk fiktion (gotisk horror) er en litterær genre, der kombinerer uhygge og romantik. Den er nærmest grundlagt af den engelske forfatter Horace Walpole med hans roman fra 1764, The Castle of Otranto. Genrens effekt afhænger af uhygge oven i den essentielle romantiske litteratur, der var ny på Walpoles romans tid.

Hvor mange kirker blev bygget i middelalderen?

Middelalderens kirker I det danske landskab er der endnu næsten 2000 kirker, der er bygget i middelalderen. De vidner om kirkens store rolle i det middelalderlige samfund. Præsterne er det yderste led i en international kirkeorganisation, med paven som overhoved.

Hvorfor ligger kirker højt?

Kirkerne ligger ofte højt placeret i landskabet og er synlige langvejsfra. For at bevare kirkens synlighed er de omfattet af en kirkebyggelinje. Kirkerne fremstår som landskabelige og kulturhistoriske monumenter.

Hvad handler middelalder om?

Middelalderen strakte sig i Danmark fra omkring år 10. Det var en periode med masser af konflikt – borgerkrig, kongemord og religiøse konflikter – og udfaldet af disse konflikter fik stor indflydelse på eftertiden og har også betydning for den tid, vi lever i nu.

Hvilket tidsrum er middelalderen?

1050 til reformationen i 1536 for middelalderen. Når vi så kalder den første del af middelalderperioden for 'højmiddelalderen', skyldes det, at det er denne betegnelse, man i almindelighed bruger om Europas historie ca. . I dette ligger en opfattelse af perioden som et tidsrum præget af vækst og blomstring.

Hvad betyder begrebet middelalder '?

Middelalderen er en periode i Europas historie fra 476 e.Kr. til 1500. Den begyndte med det Vestromerske Riges fald og blev til renæssancen og opdagelsestiden. Middelalderen er perioden mellem antikken og moderne tid.

Hvad troede de på i middelalderen?

Hvad tror man på i Middelalderen? Middelalderkirken lærer folk, at Gud er det faste holdepunkt i en usikker tilværelse. Ingen kan undgå synd, men Gud vil tilgive, den der angrer og gør bod for sine synder. Det kan man gøre, mens man er i live eller efter døden i Skærsildens rensende flammer.