Table of Contents:

 1. Kan en cirkel være oval?
 2. Hvordan regner man cirkelbuen?
 3. Hvordan finder man omkreds af oval?
 4. Hvordan finder man Centervinklen i en cirkel?
 5. Hvad er en Cirkelperiferi?
 6. Er omkreds gange eller Plus?
 7. Hvordan finder man en omkreds af en cirkel?
 8. I hvilken cirkel er der tegnet en tangent?
 9. Hvor mange grader er der i en oval?
 10. Hvad hedder linjerne i en cirkel?
 11. Hvad er en tangent til en cirkel?
 12. Hvordan finder man Periferivinklen?
 13. Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?
 14. Hvordan regner man Centervinklen?
 15. Hvordan regner man Periferivinkel?

Kan en cirkel være oval?

En ellipse er en plan kurve. Populært sagt en cirkel, der er blevet mast flad. Mere præcist er den det geometriske sted for alle de punkter, fra hvilke summen af afstandene til to såkaldte brændpunkter er konstant.

Hvordan regner man cirkelbuen?

Cirklens omkreds og buelængder
 1. Formel: Omkreds af en cirkel. Omkreds forkortes O, når den skrives i en formel. O = π ⋅ d = 2 ⋅ π ⋅ r. ...
 2. Formel: Buelængde udspændt af en vinkel. b = 2 ⋅ π ⋅ r 360 ∘ ⋅ v. hvor: ...
 3. Formel: Areal af en cirkel. Areal = π ⋅ r 2 = π 4 ⋅ d 2. hvor: ...
 4. Formel: Areal af et cirkeludsnit. Areal = π ⋅ r ∘

Hvordan finder man omkreds af oval?

Man tager altså ellipsens halvakser i anden potens, lægger dem sammen og tager halvdelen. Så tager man kvadratroden og ganger med 2 pi.

Hvordan finder man Centervinklen i en cirkel?

Centervinklen i en trekant fra cirklens centrum ud til to af firkantens nabopunkter er en ret vinkel. T = 1 2 ⋅ r ⋅ r hvor r er cirklens radius. Anden tilnærmelse er en regulær indskrevet ottekant, P8. Tredie tilnærmelse er en regulær indskrevet 16-kant, P16.

Hvad er en Cirkelperiferi?

Cirkelperiferi (eller cirklens periferi): En kurve bestående af samtlige punkter der har radius' afstand til centrum (4). Længden af denne kurve, målt fra et punkt og én gang rundt om cirklen, kaldes for cirklens omkreds eller perimeter.

Er omkreds gange eller Plus?

I en polygon er omkredsen summen af sidelængderne. F. eks. i en firkant er omkredsen således summen af de fire sidelængder.

Hvordan finder man en omkreds af en cirkel?

Hvis man kalder omkredsen af en cirkel for O og diameteren for d kan man finde en cirkels omkreds ved at gange d med π:
 1. O = d · π
 2. O = 2 · r · π
 3. O = 2 · π · r.
26. okt. 2010

I hvilken cirkel er der tegnet en tangent?

Hvis man kender en cirkel, kan det være nyttigt at finde en ligning for tangenten i et givet punkt, , på cirklen. Tangenten er en ret linje, og man kan (som vi gennemgik i et tidligere afsnit) finde dens ligning ved at kende et punkt på linjen og en normalvektor.

Hvor mange grader er der i en oval?

Eksempel:
90° + 60° + 30° = 180°En trekant har vinkelsummen 180°
90° + 90° + 90° + 90° = 360°Et rektangel har vinkelsummen 360°
70° + 110° + 70° + 110° = 360°En firkant har vinkelsummen 360°

Hvad hedder linjerne i en cirkel?

Diameteren er den linje som går midt igennem cirklen. Radius er det halve af diameteren. Tangenten er en linje som kun rører cirklen (udenpå) i ét punkt. Korden er en (indvendig) linje som forbinder 2 punkter på periferien.

Hvad er en tangent til en cirkel?

Hvis man kender en cirkel, kan det være nyttigt at finde en ligning for tangenten i et givet punkt, , på cirklen. Tangenten er en ret linje, og man kan (som vi gennemgik i et tidligere afsnit) finde dens ligning ved at kende et punkt på linjen og en normalvektor.

Hvordan finder man Periferivinklen?

En periferivinkel på en cirkel, er en vinkel, som spænder over en cirkelbue, og som starter på cirklens periferi (kanten af cirklen). Periferivinklen er det halve antal grader af det buestykke, den spænder over.

Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?

Hvis man kalder omkredsen af en cirkel for O og diameteren for d kan man finde en cirkels omkreds ved at gange d med π:
 1. O = d · π
 2. O = 2 · r · π
 3. O = 2 · π · r.
26. okt. 2010

Hvordan regner man Centervinklen?

For at regne længden af buen er vi nødt til at se hvor lang buestykket er i forhold til cirklens omkreds, hvilket vi skal bruge centervinklen (se cirklen tv.) til. Oudsnit=πr180∘⋅ϕ+2r.

Hvordan regner man Periferivinkel?

En periferivinkel på en cirkel, er en vinkel, som spænder over en cirkelbue, og som starter på cirklens periferi (kanten af cirklen). Periferivinklen er det halve antal grader af det buestykke, den spænder over.