Table of Contents:

 1. Hvad er vinklen i en ottekant?
 2. Hvordan finder man Areal af ottekant?
 3. Hvad er vinkelsummen i en 7 kant?
 4. Hvor mange grader er hver vinkel i tikanten?
 5. Hvad er en vinkel sum?
 6. Hvordan finder man rumfanget af en 8 kant?
 7. Hvad hedder en 7 kant?
 8. Hvor meget er vinkelsummen i en firkant?
 9. Hvordan finder man vinkel sum?
 10. Hvad er summen af en 5 kant?
 11. Hvad er forskellen på et regulært og et regulært polygon?
 12. Hvordan regner man polygoner ud?

Hvad er vinklen i en ottekant?

En regulær oktogon hvor alle vinkler samt sider er ens har en vinkelsum på 1080 grader, da hver vinkel er 135 grader.

Hvordan finder man Areal af ottekant?

Generelt er det svært at udregne arealet af irregulære polygoner med mange kanter. Nogle få irregulære ottekanter kan man dog ret nemt beregne arealet af, eksempelvis denne oktagon. I dette tilfælde kan man med fordel udregne arealet af et kvadrat/rektangel og trække arealet af de 4 ens hjørner fra.

Hvad er vinkelsummen i en 7 kant?

Syvkant. En syvkant har vinkelsummen 900 grader. Det vil sige, hvis man finder vinklen på alle hjørnerne i en syvkant, og tager summen af vinklerne, får man altid 900 grader.

Hvor mange grader er hver vinkel i tikanten?

En regulær tikant er en tikant, hvor alle sider er lige lange og alle vinkler er lige store. Det betyder, at i en regulær tikant har hvert hjørne en vinkel på en tiendedel af vinkelsummen. Alle vinkler i en regulær tikant er altså 144 grader.

Hvad er en vinkel sum?

En vinkelsum er alle vinklerne i en figur lagt sammen.

Hvordan finder man rumfanget af en 8 kant?

En kasse, der er sammensat af rektangler (dvs. alle vinkler er 90 grader) er let at beregne volumen af. Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.

Hvad hedder en 7 kant?

En heptagon (græsk, af hepta = syv), eller en syvkant, betegner indenfor geometrien en regelmæssig polygon med syv sider.

Hvor meget er vinkelsummen i en firkant?

En firkant er en betegnelse for alle geometriske plane figurflader afgrænset og inkludering af fire retliniede sider. Firkantens sidelængder og hjørnernes vinkler underordnet – vinkelsummen er altid 360°. Firkanten er et eksempel på en polygon.

Hvordan finder man vinkel sum?

Hvis vi tager de tre vinkler i en trekant og samler dem, vil de danne en halvcirkel, derfor er vinkelsummen i en trekant 180°. En firkant er dannet af to trekanter, derfor er vinkelsummen ° altså 360°. En femkant er dannet af tre trekanter, derfor er vinkelsummen ° altså 540°.

Hvad er summen af en 5 kant?

Vinkelsummen i en femkant er 540°. En regulær femkant har således en vinkel på 108°, hvilket gør tessellation med regulære femkanter umulig, da dette ikke er en divisor til 360°, der svarer til en hel tørn.

Hvad er forskellen på et regulært og et regulært polygon?

En regulær polygon er en polygon, hvor alle sider er lige lange og alle vinkler er lige store. En irregulær polygon er en polygon, hvor siderne eller vinklerne er forskellige.

Hvordan regner man polygoner ud?

Vi har ikke en formel for arealet af en femkant – eller en hvilken som helst anden polygon. Men kan man dele en polygon op i flere figurer, som man ved hvordan man skal beregne arealet af, kan man beregne arealet for de enkelte figurer og lægge dem sammen – og så har man arealet af polygonen.