Table of Contents:

 1. Hvad er Tindingelapperne?
 2. Hvilke områder i hjernen kontrollerer hvad?
 3. Hvordan styrer vi vores Nervesignaler?
 4. I hvilken del af nervesystemet indgår Cerebellums funktion?
 5. Hvor sidder parietallappen?
 6. Hvad gør occipitallappen?
 7. Hvordan opstår et aktionspotentiale?
 8. Hvordan kan man måle et Nervesignal?
 9. Hvilken funktion har hjernestammen?
 10. Hvad er den forlængede rygmarv?
 11. Hvad består mellemhjernen af?
 12. Hvad gør Nakkelapperne?
 13. Hvad laver energien i Cellekroppen?

Hvad er Tindingelapperne?

Temporallapperne. Kaldes også for tindingelapperne. Denne del modtager de informationer, vi hører, og fortolker og forbinder dem med mening. Det gælder både sproglige og mere følelsesmæssige informationer som eksempelvis tonefald og musik.

Hvilke områder i hjernen kontrollerer hvad?

Lillehjernen styrer koordinering af bevægelser og kroppens balanceevne. Hjernens højre side styrer venstre side af kroppen, hvad angår bevægelse (motorik), følesans og syn og omvendt.

Hvordan styrer vi vores Nervesignaler?

Signaler overføres mellem nervecellerne ved hjælp af elektriske impulser og små molekyler, som vi kalder neurotransmittere. Når et signal går gennem en nervecelle medfører det, at enden af aksonerne frigør disse små molekyler. Molekylerne (neurotransmitterne) slippes ud i det lille mellemrum mellem akson og dendrit.

I hvilken del af nervesystemet indgår Cerebellums funktion?

Lillehjernen (cerebellum) er en del af hjernen, og den ligger bagest i hjernekassen lige under storhjernen. En af lillehjernens primære opgaver er at 'udglatte' kroppens bevægelser.

Hvor sidder parietallappen?

Isselappen eller parietallappen er et strukturelt område i hjernen – en af fire hjernelapper. Den er lokaliseret øverst i hjernen bag pandelappen (frontallappen) og oven over tindingelappen (temporallappen). Den indeholder funktioner for sensorisk perception (evnen til at føle) og sprogforståelse (Wernickes område).

Hvad gør occipitallappen?

Den bagerste del af cortex, der behandler synsindtryk. Occipitallappen er specialiseret i at behandle synsindtryk. Det primære visuelle område modtager input fra thalamus og projekterer til alle andre områder i occipitallappen.

Hvordan opstår et aktionspotentiale?

Aktionspotentialer udløses af særlige spændingsafhængige ionkanaler i cellenernes plasmamembran. Disse kanaler er lukkede, når membranpotentialet er tæt på cellens hvilemembranpotential, men begynder straks at åbne, når membranpotentialet stiger til en nøje defineret tærskelværdi.

Hvordan kan man måle et Nervesignal?

Nervesignaler kan være hurtigere end en racerbil Denne undersøgelse handler om, at man skal videreføre et berøringssignal. Når man får klemt sin ankel, stimuleres nerverne i huden, der straks sender et signal op til hjernen og fortæller, at man er blevet klemt.

Hvilken funktion har hjernestammen?

Hjernestammen forbinder storhjernen og lillehjernen med rygmarven. Hjernestammen forbinder hjernen med rygmarven. Igennem hjernestammen løber lange nervebaner, som sender impulser til musklerne i kroppen og sanseindtryk fra kroppen tilbage til hjernen.

Hvad er den forlængede rygmarv?

Den forlængede marv, eller medulla oblongata, er den nederste del af hjernestammen. Den går nedadtil over i rygmarven (fra foramen magnum i kraniet) og opadtil i Pons. I medulla oblongata findes livsvigtige reguleringscentre, idet åndedrætscenter og kredsløbscenter er placeret her.

Hvad består mellemhjernen af?

Mellemhjernen, eller diencephalon, består af thalamus og hypothalamus. Til tider regnes mellemhjernen med til storhjerne (cerebrum), andre gange angives den at være øverste del af hjernestammen.

Hvad gør Nakkelapperne?

Nakkelappen tager sig af synsindtrykkene. En skade her kan indskrænke vores synsfelt eller gøre det svært at bedømme afstand. Nakkelappen kaldes også for nakkelapperne eller occipitallapperne.

Hvad laver energien i Cellekroppen?

Afsendelse af nervesignaler Ved på den måde hurtigt at frigive en del af sin elektriske ladning, frigiver nervecellen tilstrækkelig energi til at sende et signal fra cellekroppen gennem axonet til de nærliggende celler.