Table of Contents:

 1. Hvilken betydning har helgener for katolikker?
 2. Hvad er helgendyrkelse?
 3. Hvilke tre hovedretninger findes der inden for kristendommen på verdensplan?
 4. Hvad var et afladsbrev?
 5. Hvilken rolle spiller gode gerninger i den katolske tro?
 6. Hvor mange helgener er der i Danmark?
 7. Hvad var Relikviernes funktion i den katolske kirke?
 8. Hvordan kommer man i Skærsilden?
 9. Hvem kommer i Helvede?
 10. Hvad er en treenig Gud?
 11. Hvad er det vigtigste i kristendommens etik?
 12. Hvornår kom afladsbrev?
 13. Hvem solgte afladsbreve?
 14. Hvad baserer man sin tro på hvis man er protestant?

Hvilken betydning har helgener for katolikker?

I den romersk-katolske kirke, den ortodokse kirke og i de orientalske kirker identificerer kirken personer, der med sikkerhed kan regnes for hellige, i den forstand at de er kommet i himmelen.

Hvad er helgendyrkelse?

Helgendyrkelsen opstod ofte i en menighed eller et klostersamfund, som begyndte at fejre personen på dødsdagen og bede om hans eller hendes forbøn.

Hvilke tre hovedretninger findes der inden for kristendommen på verdensplan?

Hovedformer. Kristendommen har i dag tre hovedformer: Katolicisme, ortodoksi og protestantisme. Både den katolske (vestlige eller latinske) og den ortodokse (østlige) kirke fører deres udspring tilbage til den første generation af kristne - især Jesus disciple.

Hvad var et afladsbrev?

I middelalderen blev det muligt at betale sig fra sin straf i Skærsilden. Havde man penge nok, kunne man købe et afladsbrev, der gav køberen syndsforladelse uden selv at skulle gøre det godt igen for sine synder. Jo større en synd man havde begået, jo mere kostede det.

Hvilken rolle spiller gode gerninger i den katolske tro?

Den katolske kirke opfordrede kristne til at gøre gode gerninger og købe aflad for at nedsætte Guds straf for deres synd og dermed sikre sig, at de var berettigede til frelse. Det medførte ifølge Luther, at mennesket måtte have tillid til sig selv og sine egne evner til at sikre frelsen.

Hvor mange helgener er der i Danmark?

Danmark har i henhold til den Katolske Kirke i Danmark et antal officielle helgener. Nogle af de kendteste er: Ansgar – også kaldet Nordens apostel. Knud den Hellige – konge af Danmark .

Hvad var Relikviernes funktion i den katolske kirke?

Relikvier, rester af hellige mænds eller kvinders legeme, tøj eller brugsgenstande. Ærefrygt for relikvier findes i mange religioner; i den katolske kirke og i de ortodokse kirker har relikvier siden oldkirken spillet en vigtig rolle i liturgi og fromhedsliv.

Hvordan kommer man i Skærsilden?

Det at begå en synd betød, at når man døde, skulle man være en tid i Skærsilden, som var næsten lige så slemt som Helvede. Forskellen var, at man kunne komme videre fra Skærsilden, når man havde brændt sine synder væk. Bagefter kunne man komme i Himlen.

Hvem kommer i Helvede?

Helvede (fra oldnordisk: Helwiti, af 'hel' (død) og 'witi' (straf)) er i flere religioner som den kristne tro det straffested, hvor man ender efter døden, hvis man ikke er blevet frelst.

Hvad er en treenig Gud?

Ifølge kristendommen er Gud tre og en på samme tid, hvilket kaldes en treenighed. Gud er nemlig både Fader, Søn og Helligånd. Treenighed betyder ikke, at kristne tror på tre guder, men derimod på én Gud, som er ét væsen, der viser sig i tre skikkelser.

Hvad er det vigtigste i kristendommens etik?

Nogle mere konservative og praktiserende kristne vil mene, at kristendommen har en omfattende moral, som er at finde i bibelen, både i det nye og det gamle testamente. Andre mere liberale kristne vil snarere hævde, at kristendommen kun har en etik, og at det er den enkeltes ansvar selv at uddrage moralnormer heraf.

Hvornår kom afladsbrev?

Det tidligste afladsbrev, der kendes fra Danmark er fra 1197. Afladshandel afskaffedes med reformationen i Danmark og store dele af Europa, da den Protestantiske Kirke ikke accepterer den. Aflad og afladshandel fremhæves ofte som et særligt kendetegn for middelalderen. Aflad var oprindeligt en eftergivelse af synd.

Hvem solgte afladsbreve?

Luther gjorde i 1520'erne oprør mod den katolske kirke og dens magt. Paven og den katolske kirke var blevet en pengemaskine. Kirken solgte for eksempel afladsbreve. Man kunne købe et afladsbrev – en slags fortrydelsesbrev – hvis man havde syndet mod Gud, men stadig gerne ville i himlen, når man døde.

Hvad baserer man sin tro på hvis man er protestant?

I den protestantiske kristendom er formidlingen mellem det hellige og det verdslige, mellem gud og verden, skrumpet ind til den ene kanal: Det forkyndte guds ord. Protestantismen giver - til forskel fra katolicismen - afkald på at være en objektiv og overordnet verdensanskuelse.