Table of Contents:

  1. Hvad er en 7 akkord?
  2. Hvad er en lille terts?
  3. Hvad hedder Maj akkord på engelsk?
  4. Hvor er tonerne på klaveret?
  5. Hvor ligger tonerne på et klaver?
  6. Hvad er en Tritonus?

Hvad er en 7 akkord?

7'er akkorder C med tilføjet lille septim. Den indeholder grundtone, stor terts, kvint og lille septim. Cm med tilføjet lille septim. Den indeholder grundtone, lille terts, kvint og lille septim.

Hvad er en lille terts?

En terts kan være lille eller stor: Er der halvanden heltone mellem de to toner, er tertsen lille. Er der to heltoner imellem, er tertsen stor.

Hvad hedder Maj akkord på engelsk?

Maj-akkorder er meget benyttede i jazz og latinamerikansk musik. Tonerne A, H, C# og E becifres Aadd9. Man skriver add før 9 for at betegne at 7'eren ikke skal spilles. Add er engelsk og betyder tilføje.

Hvor er tonerne på klaveret?

Du har alle tonerne på klaveret foran dig i form af de forskellige tangenter. Går du en gang til venstre, går du en tone ned, så du spiller dybere. Og går du en tangent til højre på klaveret, går du en tone op og spiller en lysere tone. Fra venstre mod højre har de hvide tangenter navnene C – D – E – F – G – A – H.

Hvor ligger tonerne på et klaver?

Du finder derfor mange C tonerklaveret, men kun et midter C, hvilket er placeret næsten lige i midten af klaveret. Alle klaviaturer har et midter C, men ikke altid i samme position på grund af de forskellige antal tangenter til rådighed.

Hvad er en Tritonus?

Tritonus er en musikalsk term inden for harmonilære. Betegner en forstørret kvart eller formindsket kvint (fx C-F# eller C-G♭) Et meget dissonerende interval, der derfor også bliver kaldt "diabolus in musica" (djævlen i musik), eller på dansk djævleintervallet.