Table of Contents:

 1. Hvor mange forskellige slags træer er der i Danmark?
 2. Hvilke slags træer findes der?
 3. Hvilke træsorter findes i Danmark?
 4. Er et træ levende?
 5. Hvilket træ er mest udbredt i Danmark?
 6. Hvad hedder Danmarks mest almindelige løvtræ?
 7. Hvor mange slags træer findes der?
 8. Kan pinjetræer vokse i Danmark?
 9. Hvor i det levende træ er der levende celler?
 10. Hvad kaldes den inderste hårde og tunge del af en ældre træstamme?
 11. Hvilket træ har det hårdeste ved?
 12. Hvad er det mest almindelige træ i Danmark?
 13. Hvilke slags træer er der flest af i Danmark?
 14. Kan et cedertræ tåle frost?
 15. Hvad er en Pinjekogle?

Hvor mange forskellige slags træer er der i Danmark?

Når forskerne tager deres mange stikprøver, så kan de med ret stor sikkerhed estimere, hvor mange træer der i det hele taget findes i Danmark. De har altså ikke talt alle træerne, men de kan give et meget nøjagtigt bud. På den måde kan forskerne sige at der i Danmark findes imponerende 1 milliard træer i Danmark.

Hvilke slags træer findes der?

TEMA: Træarter
 • . Ask. Ask er naturligt forkommende i Danmark og er et almindeligt skovtræ. ...
 • . Eg. ...
 • . Kirsebær (fugle-kirsebær) (Prunus avium) ...
 • . Lærk (Europæisk og Sibirisk) ...
 • . Rødgran. ...
 • . Sitkagran. ...
 • . Skovfyr.

Hvilke træsorter findes i Danmark?

 • Danmarks Naturkanon.
 • Ask. Birk. Bøg. Eg. Enebær. Hassel. Hyld. Lind. Rødel. Skovfyr. Skovæble. Taks.

Er et træ levende?

Træet kan leve i århundreder eller årtusinder på trods af en konstant tiltagende mængde af dødt kerneved, fordi et tyndt lag af levende ved (splintved) klarer opgaver som transport, oplagring og stofskifte.

Hvilket træ er mest udbredt i Danmark?

Andelen af løvtræ er størst i landets østlige egne, mens nåletræerne dominerer de vestlige egne. De 3 mest almindelige træarter på landsplan er bøg og rødgran, som hver udgør 14 % af skovarealet og eg som udgør 12 % af arealet.

Hvad hedder Danmarks mest almindelige løvtræ?

Bøgetræet er det mest almindelig løvtræ i Danmark. De ældste kan blive op til 350 år. Frugten hedder bog.

Hvor mange slags træer findes der?

Kæmpestudie: Så mange træarter er der i verden. Hvis du nogensinde har undret dig over, hvor mange forskellige træarter, der findes på Jorden, er der endelig et svar klar til dig: 60.065 forskellige.

Kan pinjetræer vokse i Danmark?

»Da jeg begyndte at plante pinjetræer, sagde folk, at jeg var en idiot. De sagde, at den slags træer aldrig ville kunne vokse her. Men nu har de været her i flere årtier. De vokser godt.

Hvor i det levende træ er der levende celler?

Mellem barken og veddet findes et ganske smalt lag af levende celler, vækstlaget (eller kambiet), der danner nye barkceller udadtil og nye vedceller indadtil. Træets tykkelsesvækst sker altså i vækstlaget, idet der hvert år vokser én ny årring udenpå den foregående.

Hvad kaldes den inderste hårde og tunge del af en ældre træstamme?

Det inderste inaktive ved i kernen af træet kalder man hjerteved. Det afstiver træet og giver det styrke. Hjerteveddet er hos nogen træarter mørkere end splinten, hos andre ikke: Splint-træarter har samme farve i hele stammen.

Hvilket træ har det hårdeste ved?

Pokkenholt: Verdens hårdeste træsort. En af verdens mest sjældne træsorter. Farven er mørkebrun, nogle gange næsten sort, med et grønligt skær.

Hvad er det mest almindelige træ i Danmark?

De 3 mest almindelige træarter på landsplan er bøg og rødgran, som hver udgør 14 % af skovarealet og eg som udgør 12 % af arealet.

Hvilke slags træer er der flest af i Danmark?

Fordeling af træarter 41 % af skovarealet er dækket af rød- og sitkagran. 19 % af skovarealet er dækket af andet nåletræ 17 % af skovarealet er dækket af bøg. 10 % af skovarealet er dækket af andet løvtræ

Kan et cedertræ tåle frost?

Du vintersikrer bedst ved at placere krukken frostfrit og i læ, fx langs husmuren eller i et drivhus. Ved vedvarende frost kan du vikle krukken ind i plast, fx boblefolie, eller hessian. Gennem vinteren skal cedertræet holdes til den tørre side.

Hvad er en Pinjekogle?

Kravlenisser, kalenderlys, adventskrans…. ja det er meget godt, men kan det spises ? Sæt den i stuen og efter nogle par uger vil den begynde at give lyd fra sig og åbne sig.