Table of Contents:

 1. Hvad er samlet vogntogsvægt?
 2. Hvornår skal en bil afmærkes?
 3. Hvor bred på en bil være?
 4. Hvad er det længste og bredeste en bil må være?
 5. Hvilke aksler skal være affjedrede på et vogntog?
 6. Hvad er højst tilladte akseltryk ved national kørsel?
 7. Hvor bred en last må man køre med?
 8. Hvor bred må en bil være inkl gods?
 9. Hvor bred må man være på vejen?
 10. Hvilke aksler skal være forsynet med støddæmpere på et vogntog?
 11. Hvad er højest tilladte akseltryk ved national kørsel?
 12. Hvad er det største tilladte akseltryk i Danmark?
 13. Hvor mange tons må man køre med?

Hvad er samlet vogntogsvægt?

Vogntogsvægten er den maksimale tilladte samlede vægt, som bilen er godkendt til for både bil og påhængskøretøj sammenkoblet inklusive passagerer, bagage og last.

Hvornår skal en bil afmærkes?

Ved transport af gods, som rækker mere end 1 m ud over et køretøjs eller vogntogs bageste punkt, skal godset være afmærket. Stk. 2. Afmærkningen foretages med en cylinderformet genstand, der skal være hvid med mindst 2 røde og reflekterende striber samt have en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm.

Hvor bred på en bil være?

Et køretøj må ikke have en bredde, der overstiger 2,55 m, jf. dog § 4. trækkende bils bredde med mere end 0,35 m i hver side.

Hvad er det længste og bredeste en bil må være?

Højde, længde og bredde En bil må, med eller uden belæsning ikke fylde mere end: Bredde: 2,55 m. Højde: 4,00 m. Længde: 12,0 m.

Hvilke aksler skal være affjedrede på et vogntog?

Lastbilen skal være affjedret på alle aksler. Lastbilen skal være forsynet med støddæmpere ved forhjulene.

Hvad er højst tilladte akseltryk ved national kørsel?

På et motordrevet køretøj må det samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler ikke overstige 24.000 kg. Hvis blot en af de indbyrdes afstande er mindre end 1,30 m, må det samlede akseltryk ikke overstige 22.000 kg.

Hvor bred en last må man køre med?

En anhænger højest være 255 cm bred. Og 70 cm bredere end den bil, der trækker den (0,35 m i hver side). Anhængerens bredde er inkl. last, der rager ud over siderne, men uden sidespejle og eventuelle lygter og reflekser.

Hvor bred må en bil være inkl gods?

Når du skal transportere gods i bil eller på trailer, længden på det maks. være 12 meter. Den samlede længde af vogntoget – altså bil plus trailer, dog ikke overstige 18,75 meter. Bredden for bil eller trailer med læs ikke overstige 2,55 meter.

Hvor bred må man være på vejen?

Ved kørsel med motorredskaber der køres overalt med en bredde op til 3,30 m. Kørsel hvor bredden overstiger 3,30 meter kun foregå ved kørsel mellem mark og gård, ejendomme med fælles maskiner og mellem maskinstation og kunder. Hvis skærebordet kan afmonteres og sættes på vogn skal det gøres under transport.

Hvilke aksler skal være forsynet med støddæmpere på et vogntog?

Dæk skal desuden være af en dimension og udformning, der svarer til fælgen. med tilladt akseltryk over 8.000 kg skal være radialdæk. Lastbilen skal være affjedret på alle aksler. Lastbilen skal være forsynet med støddæmpere ved forhjulene.

Hvad er højest tilladte akseltryk ved national kørsel?

Intet akseltryk må overskride det af fabrikanten tilladte tekniske akseltryk. Totalvægten må aldrig overstige 18 000 kg på to aksler. Ved gylledispensation tillades akseltryk på op til 11,5 tons og en totalvægt på to – akslede køretøjer på 23 tons og 34,5 tons ved tre-akslede køretøjer.

Hvad er det største tilladte akseltryk i Danmark?

På et motordrevet køretøj må det samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler ikke overstige 24.000 kg. Hvis blot en af de indbyrdes afstande er mindre end 1,30 m, må det samlede akseltryk ikke overstige 22.000 kg.

Hvor mange tons må man køre med?

Med et almindeligt kørekort (kategori B), du køre med en trailer med en totalvægt på op til 750 kg. (Hvis din bil trække det). Er trailerens totalvægt på mere end 750 kg, skal du også se på bilens tilladte totalvægt. Bilens tilladte totalvægt og anhængerens tilladte totalvægt tilsammen ikke overstige 3500 kg.