Table of Contents:

 1. Hvem er katolicismens grundlægger?
 2. Hvor mange katolske kirker er der i Danmark?
 3. Hvad står Katolikker for?
 4. Hvem har bygget Vor Frelser kirke?
 5. Hvad er den protestantiske tro?
 6. Hvornår blev den katolske kirke grundlagt?
 7. Hvad kræver det at blive katolik?
 8. Hvad er en katolsk præst?
 9. Hvor stammer katolicismen fra?
 10. Hvad tror katolik på?
 11. Hvilken trosretning har Danmark?
 12. Er vi protestanter i Danmark?
 13. Hvad er en skærsild?
 14. Hvad står der i et afladsbrev?
 15. Hvor stor er vor Frelser Sogn?

Hvem er katolicismens grundlægger?

Den katolske kirke regner sig for apostolisk, dvs. at den i sit væsen og sin tradition bygger på en ubrudt række af efterfølgere efter de første apostle med apostlen Peter i spidsen, der var kirkens første overhoved, og at den er grundlagt af Jesus Kristus selv.

Hvor mange katolske kirker er der i Danmark?

1. december 2017 er der i alt 47.673 katolikker i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland). Af disse 40.405 registrerede katolikker er i alt 31.530 (svarende til 78%) over 18 år.

Hvad står Katolikker for?

Ordet katolsk betyder “almindelig” og “for alle”. Som katolik er man medlem af verdens største kristne trossamfund. Den katolske kirke ser sig selv som den oprindelige kristne kirke og betragter paven som kirkens leder og apostlen Peters efterfølger.

Hvem har bygget Vor Frelser kirke?

Vor Frelsers Kirke er en kirke beliggende på Christianshavn i København, opført af Lambert van Haven som en barok rødstensbygning over en plan af form som et græsk kors.

Hvad er den protestantiske tro?

I den protestantiske kirke dyrker man ikke helgener, men kun Jesus og Gud. Katolikkerne derimod går meget op i at dyrke helgener - især Jomfru Maria. Man beder til dem og fejrer deres festdage. Faktisk fungerer helgenerne som et mellemled mellem mennesket og Gud.

Hvornår blev den katolske kirke grundlagt?

IudaeaRomerskkatolske kirke / Grundlagt

Hvad kræver det at blive katolik?

Hvad gør man, hvis man er døbt i et protestantisk kirkesamfund og ønsker at blive katolik? Man begynder at gå regelmæssigt til messe, man undersøger, hvad den katolske kirke og den katolske tro står for. Man taler måske om sine tanker med en, man kan være fortrolig med. Og man tager kontakt til en katolsk præst.

Hvad er en katolsk præst?

Efter katolsk tankegang er grundlaget for præstens autoritet og virke den indvielse, der sætter ham i stand til at varetage kulten og forestå messen (gudstjenesten), hvorimod enhver kristen efter protestantisk opfattelse i princippet har ret til at fungere som præst.

Hvor stammer katolicismen fra?

Den etableres særligt ud fra udviklingen af paveinstitutionen i Rom, efter kristendommen – oven på 300 år, hvor de kristne i perioder har været forfulgt – bliver den dominerende religion i Romerriget efter år 313 under kejser Konstantin. Den bygger sin troslære på Bibelen og traditionen.

Hvad tror katolik på?

Frelse. Katolikker tror på, at Gud vil give én frelse, hvis man i løbet af livet gør gode gerninger, og på den måde lever et moralsk liv. I den protestantiske kirke mener man ikke, at man kan opnå Guds frelse ved at gøre gode gerninger.

Hvilken trosretning har Danmark?

Folkekirken er Danmarks største trossamfund og tilhører den evangelisk-lutherske tro. Dette trosgrundlag refererer til den tyske præst Martin Luthers oprør mod den katolske kirke, hvor den danske kirke i 1536 gik fra at være katolsk til at blive protestantisk.

Er vi protestanter i Danmark?

Protestantismen regnes ofte sammen med katolicismen og de ortodokse kirker for en af de tre hovedstrømninger inden for kristendommen. Den danske Folkekirke er protestantisk, mere specifikt evangelisk-luthersk.

Hvad er en skærsild?

Skærsilden (lat. purgatorium "renselsessted") er i den romersk-katolske kirkes dogmatik en tilstand mellem døden og saligheden, hvor afdøde gennemgår den renselse der er nødvendig før de kan komme i himlen, da "intet vanhelligt kommer derind" (Åb 21,27).

Hvad står der i et afladsbrev?

I middelalderen blev det muligt at betale sig fra sin straf i Skærsilden. Havde man penge nok, kunne man købe et afladsbrev, der gav køberen syndsforladelse uden selv at skulle gøre det godt igen for sine synder. Jo større en synd man havde begået, jo mere kostede det.

Hvor stor er vor Frelser Sogn?

Det berettes, at der medgik 800.000 mursten til byggeriet, heraf halvdelen til det høje, slanke tårn, som med spiret er 62,80 meter højt. Den samlede pris for byggeriet blev på i alt 136.700 kr.