Table of Contents:

 1. Hvad er et Kombinationssæreje?
 2. Hvornår er boet delt?
 3. Hvad er formuefællesskab?
 4. Kan man være gift og bo to forskellige steder?
 5. Hvor meget arver særbørn?
 6. Hvilke former for særeje findes der?
 7. Hvad er forskellen på særeje og ægtepagt?
 8. Hvornår er samlivet ophævet?
 9. Hvornår laver man bodeling?
 10. Hvordan foregår bodeling?
 11. Hvornår er der formuefællesskab?
 12. Hvilke aktiver omfattes af formuefællesskabet?
 13. Hvornår indtræder der formuefællesskab mellem ægtefæller?
 14. Kan man være kærester og bo hver for sig?
 15. Kan man eje to boliger?

Hvad er et Kombinationssæreje?

Kombinationssæreje er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Formue placeret i særejet deles ikke med ægtefællen ved separation eller skilsmisse. Ved død bliver særejet bliver til formuefællesskab for afdøde, mens længstlevendes kombinationssæreje bliver til fuldstændigt særeje.

Hvornår er boet delt?

Er der tale om opløsning af et ægteskab, og har ægtefællerne ikke haft indgået en aftale om særeje, tilhører ægtefællernes respektive værdier og gældsposter dem hver i sær i delingsformue, det der før blev kaldt formuefællesskab. Når parterne går fra hinanden, deles fællesboet og fælles økonomi ophører typisk.

Hvad er formuefællesskab?

Formuefællesskab opstår automatisk, når du bliver gift. Du kan undgå formuefælleskab ved at oprette en ægtepagt med særeje. Formuefællesskab betyder, at I skal dele alt ligeligt, hvis I en dag bliver separeret eller skilt. Det betyder dog ikke, at I ejer alt fælles, imens I er gift.

Kan man være gift og bo to forskellige steder?

En lille, men voksende, skare vælger at bo hver for sig, selv om de er kærester eller endda gift. Den moderne boform kaldes Living Together Apart (LAT) og er udtalt i USA, Storbritannien, Sverige, Canada og her i Danmark.

Hvor meget arver særbørn?

Den førstafdødes særbørn/-barn vil arve 1/4 af jeres begges samlede formue, medmindre der tages højde for dette via testamente. Opretter I et testamente, kan I sikre, at den længstlevende kan beholde 15/16 (93,75%) af jeres samlede formue, mens resten skal tilfalde den afdødes børn (6,25%).

Hvilke former for særeje findes der?

Hvilke typer af særeje kan man vælge?
 • Skilsmissesæreje. Et skilsmissesæreje er, hvor begge ægtefæller hver især beholder egen formue ved separation eller skilsmisse. ...
 • Fuldstændigt særeje. ...
 • Kombinationssæreje. ...
 • Brøkdelssæreje. ...
 • Sumsæreje og sumdeling. ...
 • Tidsbegrænset særeje. ...
 • Aftrapningssæreje.

Hvad er forskellen på særeje og ægtepagt?

Ægtepagter er ofte adskillige sider kortere end testamenter. Begge typer dokumenter kan indeholde ordet”særeje” – ægtepagter handler om ægtefællernes særeje, mens testamenter har bestemmelser om, at arven skal være særeje for arvingerne/ længstlevende.

Hvornår er samlivet ophævet?

Ved faktisk samlivsophævelse uden separation eller skilsmisse anses samlivet i skattemæssig henseende for ophævet med udgangen af det indkomstår, hvor ophævelsen af samlivet har fundet sted.

Hvornår laver man bodeling?

Når man bliver skilt, ophører det formuefællesskab (fælleseje), man har som ægtefæller. Det betyder, at du og din tidligere partner skal dele jeres fælles formue og ejendele mellem jer, når I bliver skilt (få foretaget en bodeling) – medmindre I har en ægtepagt om særeje, der siger noget andet.

Hvordan foregår bodeling?

Bodelingen. En deling fungerer i princippet ved, at hver ægtefælle skal beregne størrelsen af sin del af det hele. Det gør du ved at sætte beløb på, hvor meget du ejer, og hvor meget du skylder væk. De to tal trækker du fra hinanden.

Hvornår er der formuefællesskab?

Formuefællesskabet (eller delingsformuen) omfatter alt, hvad I hver især ejer før ægteskabets indgåelse samt alt, hvad I hver især erhverver efterfølgende. Formuefællesskabet opstår ved indgåelse af ægteskabet og ophører ved separation, skilsmisse eller død.

Hvilke aktiver omfattes af formuefællesskabet?

Mange tror, at det at have formuefællesskab (fælleseje) betyder, at I som ægtefæller ejer alting sammen. Dette er dog ikke tilfældet. Som ægtefæller ejer I stadig alle de ting, I hver især bragte ind i ægteskabet (ejede inden I blev gift) samt hvad I hver især måtte erhverve efter I bliver gift.

Hvornår indtræder der formuefællesskab mellem ægtefæller?

Den almindelige formueordning, formuefællesskabet, indtræder, som nævnt, når der indgås ægteskab. Ægtefællerne har dog mulighed for enten ved ægteskabets indgåelse eller senere at oprette en ægtepagt, hvori det bestemmes, at der skal gælde en anden formueordning end fælleseje, eksempelvis fuldstændigt særeje.

Kan man være kærester og bo hver for sig?

Boformen "Living Apart Together" (LAT) er en måde, hvor man bevarer sit parforhold, men har to boliger og bor hver for sig noget af tiden – hvor meget og hvordan er der lige så mange opskrifter på, som der er par. For når alt kommer til alt, er nutidens parforhold bygget på kærlighed og ikke nødvendighed.

Kan man eje to boliger?

Der findes ingen regler for, hvor mange ejendomme, maneje. Der er derimod regler om, at ingen boliger må stå ledige. Så man kan risikere, hvis man ejer en bolig, der ikke bliver brugt af enten en selv eller er lejet ud, at de kommunale myndigheder kan indsætte en lejer i boligen.