Table of Contents:

 1. Hvad betyder gentagelse?
 2. Hvad gør kontraster i et digt?
 3. Hvad er identisk gentagelse?
 4. Hvad betyder udført?
 5. Hvad er sætningsopbygning?
 6. Hvad er en sproglig figur?
 7. Hvad er omsluttende rim?
 8. Hvad er et prosadigt?
 9. Hvilken effekt har modsætninger?
 10. Hvad betyder at udgøre?
 11. Hvad betyder udøve?
 12. Hvad gør talesprog ved en tekst?

Hvad betyder gentagelse?

Gentagelse er et bredt begreb, men det går grundlæggende ud på, at ord eller sætninger gentages to eller flere gange i teksten. Fx: “Aldrig, aldrig vil jeg blive din.” Formålet varierer efter teksttypen. Men generelt har gentagelsen den virkning, at den forstærker.

Hvad gør kontraster i et digt?

Gentagelse: Gentagelsen er et grundtræk i al digterisk fremstilling, et simpelt udtryk for dén vilje til form, der både præger det sproglige udtryk og værkets komposition* som en sluttet og sammenhængende udvikling af et tema*.

Hvad er identisk gentagelse?

repetition af et eller flere ord, »identisk ordgentagelse« [1]; en særlig form er omkvædet* sammenstilling af synonymer, »varieret ordgentagelse«, tautologi* gentagelse af den samme syntaktiske konstruktion (samme ledtyper og ledstilling i to eller flere sætninger), som regel forbundet med gentagelse af tanken [2-3].

Hvad betyder udført?

Udføre betyder omtrent det samme som Afholde.

Hvad er sætningsopbygning?

Et vigtigt sprogligt virkemiddel er faktisk selve måden, vi vælger at konstruere sætninger på, altså sætningsopbygning. En sætning kan fx være lang eller kort, være parataktisk eller hypotaktisk opbygget, have forvægt eller bagvægt, eller stå i aktiv eller passiv.

Hvad er en sproglig figur?

Figurer, eller måske mere præcist, sproglige figurer', er betegenslen for særlige sproglige virkemdiler, der har en særlig funktion. Der findes 4 hovedtyper af figurer, nemlig: Gentagelsesfigurer (ord eller sætninger, der bliover gentaget med en eller anden hensigt for øje)

Hvad er omsluttende rim?

Omsluttende rim (a ,b ,b, a) Når det sidste ord i første linje og sidste linje rimer. Hver gang jeg går i skole, så skal jeg altid hen, forbi min bedste ven.

Hvad er et prosadigt?

Prosadigte har ikke faste mønstre (rim), men gør i stedet for brug af andre lyriske virkemidler, som rytme, klang og sproglige billeder. Prosadigte er fortællende digte – kan også beskrives som en lille historie. Digtet kan være skrevet i strofisk form med et ens eller forskelligartet antal verselinjer.

Hvilken effekt har modsætninger?

Antitese er en sammenligning af to forskellige elementer. Derfor har det automatisk den virkning, at modtageren bedre forstår forskellen på de to elementer. Udover at skabe klarhed er antitese også velegnet til at sætte tingene på spidsen, fx i debatterende tekster.

Hvad betyder at udgøre?

Udgør betyder omtrent det samme som danner.

Hvad betyder udøve?

1) give sig af med; have som beskæftigelse; bringe til udførelse; sætte i gang; iværksætte; praktisere. 1.1) m. særlig tanke paa virksomhed, man stadig beskæftiger sig med ell. har i tankerne.

Hvad gør talesprog ved en tekst?

Følgende faglige begreber er vigtige at kende til og kunne forstå, hvis du skal udføre en sproglige analyse, hvis du skal karakterisere sprogbruget i en tekst: Talesprog: Talesprog har nogle særlige træk: Korte sætninger. Ikke ret mange ledsætninger til hver helsætning.