Table of Contents:

 1. Hvornår er man en offentlig virksomhed?
 2. Hvor mange offentlige virksomheder er der i Danmark?
 3. Hvilke virksomheder ejer staten?
 4. Hvilke fire instanser består den offentlige sektor af?
 5. Hvad er et offentligt selskab?
 6. Hvad er en statslig virksomhed?
 7. Hvad er en privat virksomhed?
 8. Hvor stor er den offentlige sektor i Danmark?
 9. Er DSB en offentlig virksomhed?
 10. Er et sygehus en offentlig myndighed?
 11. Hvor mange virksomheder er der i Danmark?
 12. Hvor mange virksomheder er der i Danmark 2021?
 13. Er DSB en statslig arbejdsplads?
 14. Hvor mange privatansatte er der i Danmark 2020?
 15. Hvordan er opgaverne fordelt i den offentlige sektor?

Hvornår er man en offentlig virksomhed?

Betegnelsen ”selvstændig offentlig virksomhed” dækker over en i forvaltningsretlige termer juridisk person, der varetager en bestemt del af den statslige forvaltning, og som har selvstændige indtægter og formue og fungerer udenfor bevillingssystemet.

Hvor mange offentlige virksomheder er der i Danmark?

Per 27. januar 2021 drejede det sig om 30 selskaber – 17 aktieselskaber, 10 selvstændige offentlige virksomheder mv., samt 3 interessentskaber. Hermed følger en liste over disse. Selvstændige offentlige virksomheder mv.

Hvilke virksomheder ejer staten?

Staten ejer helt eller delvist pr. 27. januar 2021 30 selskaber – 17 aktieselskaber, 10 selvstændige offentlige virksomheder mv., samt 3 interessentskaber. I nogle af selskaberne er staten eneejer, mens staten i andre selskaber er én blandt flere ejere.

Hvilke fire instanser består den offentlige sektor af?

Offentlig forvaltning og service
 • Staten.
 • Kommuner.
 • Regioner.
 • Sociale kasser og fonde - dvs. a-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond.

Hvad er et offentligt selskab?

Offentlige myndigheder og virksomheder omfatter alt fra kommuner, regioner og fagorienterede statslige specialstyrelser til offentligt ejede virksomheder og selskaber, som varetager større infrastruktur- eller forsyningsopgaver.

Hvad er en statslig virksomhed?

I 2021 var der helt eller delvist 30 statsejede virksomheder, som var fordelt over aktieselskaber, selvstændige offentlige virksomheder samt interessentskaber. De statsejede virksomheder udfører både samfundsvigtige opgaver, samtidig med at de udøves under de samme vilkår som i den private sektor.

Hvad er en privat virksomhed?

Den private sektor er en samlet betegnelse for den del af en blandingsøkonomi, som ikke er kontrolleret af staten og som drives med profit for øje. Således står den private sektor i modsætningsforhold til den offentlige sektor og de statsejede virksomheder.

Hvor stor er den offentlige sektor i Danmark?

Ansatte i den offentlige sektor I Danmark er der ansat omkring 830.000 inden for det offentlige. Det svarer til 28-30 pct. af arbejdsstyrken.

Er DSB en offentlig virksomhed?

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed og dermed fuldt statsejet. Det er transportministeren, der udfylder DSB's ejerrolle. Statens ejerskab må dog udøves under respekt for bestyrelsens og direktionens beslutningskompetence.

Er et sygehus en offentlig myndighed?

driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø samarbejder med kommuner og​ andre parter om vækst og udvikling af trafik, og uddannelse​​ ledes af fo​lkevalgte politikere og er en offentlig myndighed.

Hvor mange virksomheder er der i Danmark?

Den generelle firmastatistik giver et bredt billede af Danmarks godt 300.000 aktive firmaer. Statistikken dækker alle reelt aktive firmaer i alle brancher med oplysninger om antal firmaer og deres beskæftigelse.

Hvor mange virksomheder er der i Danmark 2021?

Erhvervslivet i Danmark har været mere eller mindre lukket ned i betydelige perioder af 2020 og starten af 2021 som følge af COVID-19. Over 100.000 virksomheder har grundet COVID-19 restriktionerne modtaget i alt 46,5 mia.

Er DSB en statslig arbejdsplads?

På det øvrige offentlige område varetages arbejdsgiverinteresserne af KL og Danske Regioner, der er interesseorganisationer for henholdsvis kommunerne og regionerne. Hertil kommer personale i transportsektoren (DSB, der er en selvstændig offentlig virksomhed, og Banedanmark).

Hvor mange privatansatte er der i Danmark 2020?

I juni 2021 var der 2.847.000 personer i job. Det er 25.000 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,9 procent. Ser man på den private sektor er der kommet 23.000 lønmodtagere siden maj måned. I samme periode er der kommet 2.000 flere offentligt ansatte.

Hvordan er opgaverne fordelt i den offentlige sektor?

Den offentlige sektors opgaver InfoDel Staten, regioner og kommuner styres af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. De mere overordnede opgaver, som den offentlige sektor skal varetage, er følgende: Regulere og styre samfundsøkonomien. Udligne sociale forskelle i samfundet.