Table of Contents:

 1. Hvad kan man bruge matricer til?
 2. Kan man dividere matricer?
 3. Hvornår er en matrix invertibel?
 4. Hvordan trækker man to matricer fra hinanden?
 5. Hvad handler filmen The matrix om?
 6. Hvornår er en matrix singulær?
 7. Hvad er en Identitetsmatrix?
 8. Hvordan finder man den inverse matrix?
 9. Hvornår er en matrix regulær?
 10. Hvis determinanten er 0?
 11. Hvor mange Matrix film er der?
 12. Hvornår blev Matrix lavet?
 13. Hvad er singulær matrix?
 14. Er matrix regulær?
 15. Hvad er en matrice?

Hvad kan man bruge matricer til?

Mest almindeligt er en matrix over de reelle tal R, indeholdende reelle tal eller en matrix over de komplekse tal C indeholdende komplekse tal. De tilsvarende matricer kaldes reelle eller komplekse. Dimensionen af en matrix er produktet af antallet af indgange i søjlerne og indgange i rækkerne.

Kan man dividere matricer?

Division. Inden division med matricer er det således relevant at undersøge matricens determinant. Er A en matrix, skrives det(A) på kommandolinien og determinanten beregnes. Singulære eller næsten singulære matricer er et generelt problem ved numerisk behandling af matricer.

Hvornår er en matrix invertibel?

En n×n-matrix A kaldes invertibel, hvis der findes en matrix A-1 (kaldet den inverse til A) så AA-1 = A-1A = I. Der gælder, at A er invertibel, netop hvis determinanten af A er forskellig fra 0, og i determinantteorien gives en formel for den inverse matrix.

Hvordan trækker man to matricer fra hinanden?

Når man trækker vektorer fra hinanden, gør man det ligeledes koordinatvist. Der findes to måder at forklare det på grafisk. Ved den første tegner man vektor a og i forlængelse af den tegner man vektor b bare i modsat retning. Når man forbinder start og slutpunkt, får man vektordifferensen.

Hvad handler filmen The matrix om?

Neo leder efter sandheden om The Matrix, der optræder i hans drømme. Han er overbevist om, at Morpheus - en af verdens farligste mænd - ved alt om The Matrix. En aften bliver Neo bortført af Trinity, og pludselig står han ansigt til ansigt med Morpheus. Neo tvinges nu til at træffe et altafgørende valg mellem to piller. Hvis han tager den røde, får han sandheden om The Matrix og den verden han tror, han lever i.The Matrix / Filmsynopsis

Hvornår er en matrix singulær?

Matricer, der ikke har en invers matrix kaldes for singulære matricer.

Hvad er en Identitetsmatrix?

I lineær algebra er identitetsmatricen (også kaldet enhedsmatrice) af størrelse n den n × n matrix, der har tallet 1 i alle diagonalindgange og tallet 0 uden for diagonalen. Den skrives In eller blot I, hvis størrelsen er underordnet eller trivielt kan bestemmes af konteksten.

Hvordan finder man den inverse matrix?

Underdeterminanten fremkommer ved at tage determinant af undermatricen Aij, som er fremkommet af A ved at slette den i'te række og den j'te søjle i A, dvs. Aij er en (n − 1) × (n − 1) matrix. Bemærk at detA på denne måde er udtrykt rekursivt.

Hvornår er en matrix regulær?

Regulær og singulær matrix En kvadratisk matrix kaldes regulær, hvis den har fuld rang, det vil sige, at P(An×n) = n. En kvadratisk matrix kaldes singulær, hvis den ikke har fuld rang, det vil sige, at P(An×n) < n. kvadratiske matricer.

Hvis determinanten er 0?

Parallelle vektorer og determinant Grunden til dette er, at determinanten er defineret som skalarproduktet mellem a hat og b. Hvis dette skalarprodukt giver 0, betyder det at de to vektorer står vinkelret på hinanden.

Hvor mange Matrix film er der?

The Matrix1999 The Matrix Reloaded2003The Matrix Revolutions2003The Matrix Resurrections2021 Matrix/Film

Hvornår blev Matrix lavet?

The Matrix er en australsk-amerikansk film fra 1999, skrevet og instrueret af søskendeparret Lana og Lilly Wachowski.

Hvad er singulær matrix?

Matricer, der ikke har en invers matrix kaldes for singulære matricer.

Er matrix regulær?

Elementære matricer er regulære En elementær matrix er regulær. Dens inverse matrix er den elementære matrix som svarer til den omvendte rækkeoperation.

Hvad er en matrice?

En matrice er en form med fordybning til presning, prægning eller støbning. Inden for støbning kaldes en matrice et hunstempel. Det, som præger matricen, kaldes en patrice eller et hanstempel.