Table of Contents:

  1. Er det lovligt at leje ud gennem Airbnb?
  2. Hvor meget må man tjene på Airbnb før skat?
  3. Hvad indberetter Airbnb til skat?
  4. Kan man leje et kolonihavehus ud?
  5. Hvor meget må man tjene på Airbnb uden at betale skat?
  6. Hvornår skal man betale skat af udlejning?
  7. Hvad må man leje ud for skattefrit?
  8. Kan man tjene penge på Airbnb?
  9. Hvad koster det at leje en kolonihave?

Er det lovligt at leje ud gennem Airbnb?

Hvis ikke vedtægterne direkte indeholder et forbud mod korttidsudlejning, har ejere som udgangspunkt lov til at udleje deres lejligheder gennem deleøkonomiske platforme som eksempelvis Airbnb eller Wimdu.

Hvor meget må man tjene på Airbnb før skat?

Lejeindtægter ud over bundfradraget beskattes fuldt ud som kapitalindkomst. Efter de nye regler udgør det skattefrie bundfradrag et fast beløb på 29.300 kr. (2020). Af lejeindtægter ud over bundfradraget skal der kun betales skat af de 60 %.

Hvad indberetter Airbnb til skat?

Den danske stat indgik en aftale med Airbnb, som medførte, at dine lejeindtægter automatisk bliver indberettet til skat. I praksis betyder det, at skat vil være i besiddelse af oplysninger omkring dine lejeindtægter, når du udlejer gennem Airbnb.

Kan man leje et kolonihavehus ud?

Udlån og udlejning af en kolonihave er således som udgangspunkt ikke tilladt. Der kan dog være situationer, hvor udlån af en have bør kunne tillades, f. eks. i tilfælde af korterevarende udstationering (max.

Hvor meget må man tjene på Airbnb uden at betale skat?

Selvom du udlejer gennem Airbnb, kan du ikke altid slippe for at betale skat af dine lejeindtægter. I forlængelse af nye regler gældende fra 2021, skal du dog kun betale skat af 60 procent af det beløb, som overstiger bundfradraget på 30.300 kr. (2022).

Hvornår skal man betale skat af udlejning?

Du skal betale skat og evt. moms af dine lejeindtægter, hvis du udlejer en bolig, du selv bor i, en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser. Det er dog kun en del af din indtægt, du skal betale skat af. Du kan nemlig få fradrag - enten som et bundfradrag eller som et regnskabsmæssigt fradrag.

Hvad må man leje ud for skattefrit?

Anvender du bundfradragsmetoden, er lejeindtægterne skattefrie, så længe de ikke overstiger 30.300 kr. (2022). Overstiger dine lejeindtægter 30.300 kr., er 60 % af det overstigende beløb skattepligtigt.

Kan man tjene penge på Airbnb?

"At have en oplevelse på Airbnb er som at drive din egen virksomhed," siger Burt. "Men normalt når man opretter en virksomhed, skal man have en erhvervslicens eller et lån, have kapital, og det kan være begrænsende for mange mennesker. Men på Airbnb kan du starte med en idé og 10 dollars på lommen."

Hvad koster det at leje en kolonihave?

Typisk ligger de månedlige lejeudgifter på omkring 400-500 kr., men størrelsen på den månedlige leje af grunden afhænger bl. a. af haveforeningen. Lejen er typisk højere i andelsforeningerne end i kolonihaveforeningerne.