Table of Contents:

 1. Hvor meget kan en mur bære?
 2. Hvad er Løberforbandt 1?
 3. Hvad er håndstrøgne mursten?
 4. Hvor stor er en petring?
 5. Hvor stor overligger?
 6. Hvilke 5 Forbandter er de mest almindelige i Danmark?
 7. Hvor mange centimeter fylder 3 skifter?
 8. Hvad er en blødstrøgen mursten?
 9. Hvad koster håndstrøgne mursten?
 10. Hvor meget cement skal der i bakkemørtel?
 11. Hvor meget vand kan en mursten suge?
 12. Hvor lang skal en overligger være?
 13. Hvad forstås ved en Teglbjælke og hvad er et vederlag?

Hvor meget kan en mur bære?

Størrelsen på e0 må højst være 1/3 af vægtykkelsen og ikke større end 2 gange excentriciteten i vægfeltet. F. eks. for en 108 mm væg kan e0 = -36 mm, når excentriciteten i vægfeltet er større end 18 mm.

Hvad er Løberforbandt 1?

Løberforbandt I Skifterne er fortsat 1/4 sten for hinanden, således at løberne for hvert andet og hvert fjerde skifte er i lod. Forbandtkodens bredde er 1 1/2 sten og dens højde 4 skifter. Aftrapningen er uregelmæssig med 2 gange 3/4 og 1/4 stens spring. Fortandingen er ligeledes uregelmæssig med 1/4 stens spring.

Hvad er håndstrøgne mursten?

Håndstrøgne mursten er betegnelsen for den oprindelige metode, hvor hver enkel mursten formes i en træform. I filmen viser vi metoden, der kaldes blødstrøgne mursten, og som giver næsten samme udtryk som metoden med håndstrøgne mursten.

Hvor stor er en petring?

Det er denne størrelse, der normalt leveres ved bestilling hos et teglværk. På tegnebrættet, vil man i forbindelse med opførelse af byggeriet, benytte et modulmål der er 1/4 sten = 48 mm + 12 mm fuge dvs., at en 1/4 sten (petring) er 60 mm, ½ sten (kop) 120 mm, en 3/4 sten (trekvarter) 180 mm samt 1/ mm.

Hvor stor overligger?

1-skifte overligger Anbefales til hulmål op til 2,5 m. Anbefalet vederlag: Hulmål < 1 m: ½ sten på hver side. Hulmål > 1 m: 1 sten på hver side.

Hvilke 5 Forbandter er de mest almindelige i Danmark?

I hæftet ”Murstensforbandter” fra Erhvervsskolernes Forlag er alle de kodede forbandter vist og defineret.
 • LØBERFORBANDT 1.
 • LØBERFORBANDT 2.
 • ¼-STENSFORBANDT A.
 • ¼-STENSFORBANDT B.
 • ½-STENSFORBANDT.
 • BLOKFORBANDT.
 • KRYDSFORBANDT.
 • MUNKEFORBANDT 1.

Hvor mange centimeter fylder 3 skifter?

De vandrette fuger imellem alle skifter, lejefugerne, eller længdefugerne har en højde på ca. 12 mm. Ujævnheder i murstenene optages i fugerne så man får det samlede skiftemål på 20 cm for 3 mursten + 3 lejefuger.

Hvad er en blødstrøgen mursten?

En blødstrøgen mursten udviklet specielt til indvendig vandskuring. Stenen er brændt ved en lavere temperatur end traditionelle blødstrøgne sten. Det giver en meget målfast sten. Derudover har denne mursten fire facader, hvilket gør den særligt velegnet til skillevægge med synlighed fra to sider.

Hvad koster håndstrøgne mursten?

Normalt køber man mursten i partier a 1.000 stk. Afhængigt af, om de er maskinstrøgne eller blød- eller håndstrøgne, ligger priserne for 1.000 sten normalt mellem 3.000 kr. og op imod 20.000 kr.

Hvor meget cement skal der i bakkemørtel?

Traditionelt bruges 1 del cement til 8 dele mørtel.

Hvor meget vand kan en mursten suge?

Både mursten og fuger suger vand. Hvor hurtigt og hvor meget mursten suger afhænger af murstenenes vandoptag. Gule mursten kan suge mere vand end røde mursten. Typisk ligger gule stens vandoptagelse over 15 vægt% og røde sten omkring 10-12 vægt%, nogle gange lavere.

Hvor lang skal en overligger være?

1-skifte overligger Anbefales til hulmål op til 2,5 m. Anbefalet vederlag: Hulmål < 1 m: ½ sten på hver side. Hulmål > 1 m: 1 sten på hver side.

Hvad forstås ved en Teglbjælke og hvad er et vederlag?

Ved blanke mure bør tegloverliggeren udføres, så den passer ind i murværkets forbandt. Murværket under vederlaget må ikke afsluttes med 1/4-sten i falsen. Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet.