Table of Contents:

 1. Hvor store er vinklerne i en regulær n kant?
 2. Hvad er vinkelsummen af en 10 kant?
 3. Hvor mange grader er der i en polygon?
 4. Hvor stor er vinkelsummen i en femkant?
 5. Hvad er størrelsen af en vinkel i en regulær 30 kant?
 6. Hvad er vinklerne i en regulær sekskant?
 7. Hvad er vinkelsummen af en 7 kant?
 8. Hvad er vinkelsummen i en regulær 7 kant?
 9. Hvor mange grader er der i en 9 kant?
 10. Hvad er vinkelsummen i en 11 kant?
 11. Hvilke figurer har en vinkelsum på 360?
 12. Hvad er vinkelsummen i en 40 kant?

Hvor store er vinklerne i en regulær n kant?

Polygonen er konveks, hvis forbindelseslinjen mellem ethvert par af hjørner helt forløber inden i polygonen. En polygon med n kanter, for n = 3,4,5, ... , har også n hjørner og kaldes en n-kant, med trekant, firkant, femkant og sekskant som eksempler. Summen af vinklerne i en n-kant er (n−2)∙180°.

Hvad er vinkelsummen af en 10 kant?

En tikant har en vinkelsum på 1440 grader. Altså, hvis man finder vinklerne på alle hjørnerne i en tikant, og tager summen af disse, får man altid 1440 grader. En regulær tikant er en tikant, hvor alle sider er lige lange og alle vinkler er lige store.

Hvor mange grader er der i en polygon?

Beviset for formlen går ud på, at enhver konveks polygon består af n-2 trekanter, hvis man inddeler polygonen mest hensigtsmæssigt, og da en trekant altid har en vinkelsum på 180°, må polygonens vinkelsum derfor være antallet trekanter gange 180°.

Hvor stor er vinkelsummen i en femkant?

Vinkelsummen i en femkant er 540°. En regulær femkant har således en vinkel på 108°, hvilket gør tessellation med regulære femkanter umulig, da dette ikke er en divisor til 360°, der svarer til en hel tørn.

Hvad er størrelsen af en vinkel i en regulær 30 kant?

Regulær polygon Man kan finde den vinkel en bestemt regulær mangekant har, ved at dividere vinkelsummen med antal kanter. Dermed er sidelængden og antal kanter, de eneste variable for regulære polygoner.

Hvad er vinklerne i en regulær sekskant?

Vinklerne i en regulær sekskant er alle 120°, og vinkelsummen er for alle sekskanter 720°.

Hvad er vinkelsummen af en 7 kant?

Syvkant. En syvkant har vinkelsummen 900 grader. Det vil sige, hvis man finder vinklen på alle hjørnerne i en syvkant, og tager summen af vinklerne, får man altid 900 grader.

Hvad er vinkelsummen i en regulær 7 kant?

En syvkant har vinkelsummen 900 grader. Det vil sige, hvis man finder vinklen på alle hjørnerne i en syvkant, og tager summen af vinklerne, får man altid 900 grader.

Hvor mange grader er der i en 9 kant?

En regulær oktogon hvor alle vinkler samt sider er ens har en vinkelsum på 1080 grader, da hver vinkel er 135 grader.

Hvad er vinkelsummen i en 11 kant?

Vinkelsummen i polygonen er derfor lig med summen af antallet af trekanter multipliceret med 180°.

Hvilke figurer har en vinkelsum på 360?

En firkant er en betegnelse for alle geometriske plane figurflader afgrænset og inkludering af fire retliniede sider. Firkantens sidelængder og hjørnernes vinkler underordnet – vinkelsummen er altid 360°. Firkanten er et eksempel på en polygon.

Hvad er vinkelsummen i en 40 kant?

En vinkelsum er alle vinklerne i en figur lagt sammen. og en firkant på: 3600.