Table of Contents:

 1. Er fætter og kusine indavl?
 2. Hvornår er det indavl?
 3. Hvornår er man grandfætter?
 4. Hvorfor sjældne autosomale recessive sygdomme oftere kommer til udtryk i familier med indavl?
 5. Er det lovligt at gifte sig med sin kusine?
 6. Hvorfor fætter kusine ægteskaber er et problem mht indavl?
 7. Hvad er en fætter?
 8. Hvad skyldes indavl?
 9. Hvor mange mennesker skal der til for at undgå indavl?
 10. Hvad sker der ved for meget indavl?
 11. Kan søskende hunde parre sig?
 12. Er indavl ulovligt i Danmark?
 13. Hvad er indavl hund?

Er fætter og kusine indavl?

Mest udbredt er indgifte i Nordafrika, Mellemøsten, den vestlige del af Asien, og det sydlige Indien. I de nævnte regioner er 20-50 procent af alle ægteskaber indgifte- forbindelser, især fætter-kusine.

Hvornår er det indavl?

Indavl er reproduktion med individer eller organismer der er genetisk nært beslægtede. Et individ, hvis forældre er beslægtede med hinanden, er indavlet.

Hvornår er man grandfætter?

Grand foran tante, onkel, fætter eller kusine betegnede oprindeligt, at der er tale om ens fars eller mors tante, onkel, fætter eller kusine. En grandonkel/grandtante er altså ens fars/mors onkel eller tante. En grandfætter eller grandkusine er så ens mors/fars fætter eller kusine.

Hvorfor sjældne autosomale recessive sygdomme oftere kommer til udtryk i familier med indavl?

I samfund A ville en større andel af muterede gener nemlig befinde sig hos syge, end i samfund B. Og da syge, alt andet lige, har en mindre sandsynlighed for at få børn, vil en mindre andel af de muterede gener blive videregivet til næste generation i samfund A, end i samfund B.

Er det lovligt at gifte sig med sin kusine?

Et enkelt spørgsmål: Er det lovligt at gifte sig med sin fætter/kusine? Svar: Ifølge ægteskabslovens § 6 må ægteskab ikke indgås mellem slægtninge i ret op- og nedstigende linje eller mellem søskende. Bestemmelsen skal læses helt bogstaveligt, og man må derfor godt gifte sig med sin fætter eller kusine.

Hvorfor fætter kusine ægteskaber er et problem mht indavl?

Et fætter-kusine-ægteskab kan have tragiske konsekvenser, hvis der er arvelige sygdomme i familien, og parret vælger at få børn sammen. Der er stort behov for mere målrettede kampagner rettet mod forældrene og de unge, inden de gifter sig, lyder budskabet fra sygeplejersker, der arbejder med etniske minoriteter.

Hvad er en fætter?

En fætter er et drengebarn af en forælders søskende, mens en kusine tilsvarende er et pigebarn. Personer, der er fætre og kusiner til hinanden kaldes samlet søskendebørn.

Hvad skyldes indavl?

Ved indavl stiger sandsynligheden for, at et individ modtager to kopier af de recessive skadelige gener, som derved kommer til udtryk, og har en negativ indvirkning på individets evne til at overleve og formere sig.

Hvor mange mennesker skal der til for at undgå indavl?

I forhold til mennesker har vi kulturelle og juridiske regler for, hvor tæt beslægtede personer der må få børn. Hvis man vil overholde disse regler, kan man ikke nøjes med at sende én mand og én kvinde af sted, fordi alle individer i 2. generation i givet fald ville være indbyrdes søskende.

Hvad sker der ved for meget indavl?

Ved indavl stiger sandsynligheden for, at et individ modtager to kopier af de recessive skadelige gener, som derved kommer til udtryk, og har en negativ indvirkning på individets evne til at overleve og formere sig.

Kan søskende hunde parre sig?

Ja, dyr parrer sig med deres forældre, søskende og afkom.

Er indavl ulovligt i Danmark?

Seksuelt forhold til et biologisk barn eller barnebarn og mellem søskende er strafbart som incest efter Straffeloven § 210 uanset parternes alder.

Hvad er indavl hund?

Begrebet indavl defineres som: "avl mellem individer, der er tættere beslægtet end racens gennemsnit". Dvs. at i nogle racer vil parring af to hunde med fælles oldeforældre være indavl - i andre ikke.