Table of Contents:

 1. Hvad hedder alle firkanterne?
 2. I hvilke firkanter er diagonalerne vinkelret på hinanden?
 3. Hvad kaldes en firkant hvor Diagonalerne er lige lange?
 4. Hvad er en diagonal i en femkant?
 5. Hvor mange Symmetriakser har et parallelogram?
 6. Hvad er en diagonal i en firkant?
 7. Hvor mange rette vinkler kan en trekant højst have?
 8. Hvor mange rette vinkler kan en firkant højst have?
 9. Hvad er diagonaler i en figur?
 10. Hvad hedder de forskellige polygoner?

Hvad hedder alle firkanterne?

Firkanter kan deles op i forskellige typer, der er 7 hovedtyper: Et kvadrat, et rektangel, et parallelogram, en rombe, et trapez, en konveks firkant og en konkav firkant.

I hvilke firkanter er diagonalerne vinkelret på hinanden?

En rombe (ses undertiden stavet rhombe) er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde. Det gælder, at to modstående sider er parallelle. De modstående vinkler er lige store og diagonalerne er normale (vinkelrette) i forhold til hinanden.

Hvad kaldes en firkant hvor Diagonalerne er lige lange?

Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler. Siderne bliver parvis parallelle. Et rektangel har parvis lige lange sider og hjørner der danner rette vinkler. En rombe har fire lige lange sider, men hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler.

Hvad er en diagonal i en femkant?

En diagonal i en polygon er en linje, der forbinder to vinkelspidser i polygonen. Siderne i polygonen er ikke diagonaler.

Hvor mange Symmetriakser har et parallelogram?

Et parallelogram har 4 sider og 4 vinkler. Til forskel fra et rektangel, kræves det ikke at alle vinkler er 90 grader, men kun at de modstående sider er parvis parallelle. Linjerne trukket imellem de fire hjørner kaldes parallelogrammets diagonaler. I et parallelogram halverer disse altid hinanden.

Hvad er en diagonal i en firkant?

Diagonalen på et rektangel er det segment, der forbinder to ikke-på hinanden følgende kanter af figuren. Således har hvert rektangel to diagonaler. For at sige det på en anden måde er diagonaler skrå linjer, der forbinder to modsatte hjørner af figuren.

Hvor mange rette vinkler kan en trekant højst have?

Der kan kun være én ret vinkel i en trekant, da vinkelsummen af to rette vinkler er , hvilket ville betyde at den sidste vinkel skulle være og så er det jo ikke en trekant. En stumpvinklet trekant har en stump vinkel, det vil sige en vinkel som er over .

Hvor mange rette vinkler kan en firkant højst have?

De fire vinkler er rette. Alle sider er lige lange. Siderne er parvis parallelle. Diagonalerne krydser i dens midtpunkt.

Hvad er diagonaler i en figur?

En diagonal er en linje, som forbinder to vinkler, og ikke er en kant (i en figur med mindst 4 kanter).

Hvad hedder de forskellige polygoner?

 • Trekant.
 • Firkant.
 • Femkant.
 • Sekskant.
 • Syvkant.
 • Ottekant.
 • Nikant.
 • Tikant.