Table of Contents:

 1. Hvem er en del af husstanden?
 2. Hvor lang tid går der før fogeden kommer?
 3. Kan man arve en lejebolig?
 4. Hvornår har man fælles husstand?
 5. Kan man bo gratis hos venner?
 6. Hvem må bo i min lejlighed?
 7. Hvor mange CPR på en adresse?
 8. Kan man bo gratis til leje?
 9. Hvor mange familier er der i Danmark?
 10. Hvor mange familier må der bo i et hus?
 11. Hvad er udkørende fogedforretning?
 12. Kan fogeden komme uanmeldt?
 13. Hvilke sager behandles som umiddelbare fogedforretninger?
 14. Kan jeg blive smidt ud af min lejlighed?
 15. Hvordan foregår en udsættelse?

Hvem er en del af husstanden?

Husstandsbegrebet er ikke fast defineret, men omfattet som hovedregel, at man har et vist fællesskab omkring indkøb, madlavning, rengøring og husholdningen generelt. Man er således ikke en husstand, hvis man er to der deles om køkken og bad, men i øvrigt har alle sine ting og liv på hvert sit værelse.

Hvor lang tid går der før fogeden kommer?

Ventetiden på en udsættelse er meget forskellig fra fogedret til fogedret og kan også afhænge af ferier og perioder for spidsbelastninger. Typisk kan fogedretten fastsætte en dato mellem 2 og 3 uger ud i fremtiden.

Kan man arve en lejebolig?

Har en ægtefælle ret til at blive boende i en lejlighed, hvis den ene dør? Ja, det har ægtefællen altid ret til. Det står i Lejelovens § 75. Såfremt en lejer dør, har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet.

Hvornår har man fælles husstand?

Fælles husstand: Man har delt lejemålet som en husstand. Man har formentligt haft fælles økonomi i en vis grad, man har haft adgang til samme lokaler i lejemålet og i praksis benyttet denne adgang.

Kan man bo gratis hos venner?

Hvis du bor gratis hos din bekendt, kan skattevæsenet beskatte dig af værdien af boligen. Ligeledes kan skattevæsenet beskatte din bekendt af den husleje, hun kunne have fået ved at udleje værelset til andre på almindelige markedsvilkår.

Hvem må bo i min lejlighed?

Hvem må bo i min bolig? Det du, som er lejer samt din husstand. Husstandsbegrebet omfatter din samlever og jeres børn. Hvis der er andre personer, skal der søges om del fremleje.

Hvor mange CPR på en adresse?

Når man flytter ind i lejligheden, så må der maksimalt bo to personer i hvert beboelsesrum. Hvilket vil sige, at der må bo op til to personer i en etværelses, fire personer i en toværelses lejlighed, seks personer i en treværelses lejlighed og så videre.

Kan man bo gratis til leje?

Hvis du lader den unge mand bo gratis hos dig, skal han betale skat af værdien af den bolig, du giver ham. Du skal betale skat af den lejeindtægt, som du kunne få ved at udleje boligen til andre. Men udlejer du fx et mindre værelse i din ejerbolig, og er lejeindtægten under 24.000 kr.

Hvor mange familier er der i Danmark?

Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om børn og familier.

Hvor mange familier må der bo i et hus?

På indflytningstidspunktet man som familie bo to personer pr. beboelsesrum i boligen. Det vil sige, at der må bo to voksne eller en voksen og et barn i en etværelses, to voksne og to børn eller en voksen og tre børn i en toværelses, to voksne og fire børn eller en voksen og fem børn i en treværelses osv.

Hvad er udkørende fogedforretning?

Ved en udkørende fogedforretning oplyser fogedretten dig om en dato, hvor fogeden og kreditors repræsentant vil opsøge dig – typisk på din bopæl. Hvis du ikke er hjemme på tidspunktet, vil fogeden skaffe sig adgang med hjælp fra en låsesmed.

Kan fogeden komme uanmeldt?

Helt undtagelsesvist kan der gennemføres udkørende fogedforretninger på en skyldners bopæl uden at det er varslet i forvejen. Det forudsætter, at der er god grund til at formode, at skyldneren ejer værdifulde ting, som ellers vil blive gemt af vejen, såfremt fogedsagen varsles i forvejen.

Hvilke sager behandles som umiddelbare fogedforretninger?

1) Umiddelbare fogedforretninger kan kun angå fast ejendom, løsøre (rørligt gods) eller børn, jf. henvisningen i RPL § 596, stk. 1 til RPL § 528 samt RPL § 596, stk. 2.

Kan jeg blive smidt ud af min lejlighed?

Normalvis kan en lejer opsige sit lejemål med et opsigelsesvarsel på tre måneder. Udlejer og lejer kan dog i lejekontrakten have aftalt en længere eller kortere frist. Hvis lejer kun lejer et enkelt værelse, er opsigelsesvarslet på en måned.

Hvordan foregår en udsættelse?

Det sker ved, at der sendes en udsættelsesbegæring til fogedretten. En udsættelsesbegæring koster et gebyr, som lejer skal betale. Fogedretten indkalder herefter til møde på lejers adresse med henblik på udsættelse af lejer. I forbindelse med udsættelse af lejer skal der bestilles en flyttemand og en låsesmed.