Table of Contents:

 1. Hvor bor vilde bier?
 2. Hvor mange forskellige arter af bier?
 3. Hvor bor bierne om vinteren?
 4. Kan alle bier lave honning?
 5. Hvor bygger bier deres bo?
 6. Hvor bor honningbi?
 7. Hvor mange bier findes der?
 8. Hvad kan man gøre mod murbier?
 9. Hvor mange bier overlever vinteren?
 10. Hvem er biens fjende?
 11. Hvordan bliver honning produceret?
 12. Hvad bygger bier deres bo af?
 13. Hvor lever bien?
 14. Hvor mange bier er der i en bikube?
 15. Hvor mange bier er der i hele verden?

Hvor bor vilde bier?

De foretrækker som regel en finkornet og sandet jord og yngler på lysåbne steder. Jordbier (Andrenidae) bygger deres reder på tørre og sandede, gerne sydvendte skråninger, hvor de tit optræder i store kolonier. Også vejbierne (Halictidae) placerer deres reder i tætte kolonier i jorden, gerne ved skovveje.

Hvor mange forskellige arter af bier?

Når man taler om bier, falder tankerne ofte på den kendte honningbi. Men i Danmark kendes faktisk hele 292 forskellige arter af bier, hvoraf over 240 arter er bofaste, vilde og hjemmehørende i den danske natur. Bierne kan overordnet inddeles i to typer.

Hvor bor bierne om vinteren?

Om vinteren sidder bierne i en klump inde i bistadet. Klumpen af bier kalder biavleren for vinterklyngen. Det eneste bierne laver er at sørge for, at der er dejligt varmt inde i midten af klumpen. For herinde i midten er dronningen, og det er vigtigt, at hun ikke fryser.

Kan alle bier lave honning?

Vilde bier giver os ikke honning, for de fleste af dem bor alene, i jorden eller i hule grene, og de samler kun mad til sig selv og deres afkom. Men selvom vi ikke “får” noget konkret, som honning, af de vilde bier, så har de altså en funktion i verden alligevel. Der er 29 arter af humlebier.

Hvor bygger bier deres bo?

Bier bygger deres bo på ugenerede steder, hvor de har let adgang til det. Har du bier omkring din bolig, kan der være flere steder, hvor de holder til. Det kan være ved udhæng, i revner i murværk, ved stensætninger og i huller i jorden, fra for eksempel markmus eller andre dyr.

Hvor bor honningbi?

De fleste honningbier lever i bistader (bi-huse) hos biavlere. Man siger at honningbien er det husdyr, som der er flest af i Danmark. Vi har omkring 6 milliarder bier herhjemme. Her er flere bi-huse.

Hvor mange bier findes der?

Der er beskrevet omkring 20.000 biarter. Der er 292 forskellige arter af bier i Danmark. Heraf er 29 arter af humlebier, hvoraf 21 er redebyggende og lever i kolonier med en dronning og arbejderbier, ligesom honningbien. Andre humlebier snylter på de redebyggende arter.

Hvad kan man gøre mod murbier?

I sommermånederne vil man kunne se de små murbier sværme omkring hullerne i muren, og ved aktive angreb kan man også finde murbiernes hvide larver eller pupper i gangene. Skal reparationerne foregå i biernes flyvetid, kan disse bekæmpes ved at pudre murværket med insektpudder eller sprøjtes.

Hvor mange bier overlever vinteren?

Honning er biernes mad. En bifamilie bruger 8 kilo honning som flyvebrændstof for at lave 1 kilo honning til biavleren. Samtidig samler bierne honning til vinterforråd. De skal kunne holde en bifamilie med 20.000 bier levende og varme gennem en hel vinter.

Hvem er biens fjende?

For som FAPAS understreger, så er bjørnen biernes fjende, mens bierne er bjørnens bedste ven. Uden bierne ingen bestøvning af de blåbær som er så vigtige for at bjørnen kan overleve den Cantabiriske vinter. Så uden bier, ingen bjørne. Og i sidste ende: uden bier, intet liv.

Hvordan bliver honning produceret?

Bier lever af nektar, som de henter i blomsterne og laver om til honning. Når bierne roder rundt i blomsten efter nektar, får den det hanlige blomsterstøv på sig – pollen. Det kan bier også spise. De samler pollen i puder på deres ben og tager det med hjem til boet.

Hvad bygger bier deres bo af?

Det er dem, der bor i bistader og som bygger bo i hule træstammer, jorddiger, krat i tilgroede haver, forladte musehuller og halmballer. Men også i gavle, stråtage, på loftet, i huller i husmuren, under terrassen eller andre steder, hvor det er mindre belejligt. Bier er ikke i udgangspunktet aggressive ligesom hvepse.

Hvor lever bien?

De fleste honningbier lever i bistader (bi-huse) hos biavlere. Man siger at honningbien er det husdyr, som der er flest af i Danmark. Vi har omkring 6 milliarder bier herhjemme. Her er flere bi-huse.

Hvor mange bier er der i en bikube?

Bier bor mange sammen i et bistade. De er det, man kalder sociale insekter. I et bistade kan du finde op til 60.000 bier. Der er én dronning, 500 droner (hanner) og mange tusind arbejdere.

Hvor mange bier er der i hele verden?

Der er beskrevet omkring 20.000 biarter. Der er 292 forskellige arter af bier i Danmark.