Table of Contents:

  1. Hvad er vinkelsummen af en rombe?
  2. Hvad er omkredsen af parallelogrammet?
  3. Hvor mange grader er der i en rombe?
  4. Er diagonalerne i et parallelogram lige lange?
  5. Hvordan finder man en vinkelsum?
  6. Hvad er formlen for vinkelsummen?
  7. Hvordan finder man diagonalen i et parallelogram?
  8. Hvad er vinklen i en Syvkant?

Hvad er vinkelsummen af en rombe?

Firkantens sidelængder og hjørnernes vinkler underordnet – vinkelsummen er altid 360°.

Hvad er omkredsen af parallelogrammet?

Et parallelogram er en firkant, hvor siderne er parvist parallelle. Man finder arealet af parallelogrammet ved at gange højden med grundlinjen.

Hvor mange grader er der i en rombe?

Rombe. En rombe er en firkant, hvor alle fire sider er lige lange og hjørnerne kan være noget andet end 90°. En rombe hvor vinklerne er 90° kaldes også et kvadrat.

Er diagonalerne i et parallelogram lige lange?

Et parallelogram er i geometri en firkant, hvor de modstående sider er parvis parallelle, og parvis lige lange. Diagonalerne i et parallelogram halverer hinanden, og deres skæringspunkt er firkantens midtpunkt. En diagonal halverer parallelogrammets areal, idet den deler firkanten i to kongruente trekanter.

Hvordan finder man en vinkelsum?

Hvis vi tager de tre vinkler i en trekant og samler dem, vil de danne en halvcirkel, derfor er vinkelsummen i en trekant 180°. En firkant er dannet af to trekanter, derfor er vinkelsummen ° altså 360°. En femkant er dannet af tre trekanter, derfor er vinkelsummen ° altså 540°.

Hvad er formlen for vinkelsummen?

Vinkelsummen i en trekant er 180°. Vinkelsummen i polygonen er derfor lig med summen af antallet af trekanter multipliceret med 180°.

Hvordan finder man diagonalen i et parallelogram?

I et parallelogram er de modstående sider lige lange. Diagonalerne halverer hinanden. Arealet fås som højden gange grundlinjen.

Hvad er vinklen i en Syvkant?

En syvkant har vinkelsummen 900 grader. Det vil sige, hvis man finder vinklen på alle hjørnerne i en syvkant, og tager summen af vinklerne, får man altid 900 grader.