Table of Contents:

  1. Hvordan starter man som selvstændig konsulent?
  2. Hvad betyder det at være ansat som konsulent?
  3. Kan man være selvstændig og studere?
  4. Hvad er en Kombinatør?
  5. Hvordan er det at være selvstændig?

Hvordan starter man som selvstændig konsulent?

Inden du starter din karriere som konsulent, er det vigtigt at beslutte, hvilken slags konsulent, du vil være. Det har nemlig direkte indflydelse på din indkomst og dine rettigheder. Som selvstændig konsulent, driver du en virksomhed for egen regning og risiko med det formål at generere et økonomisk overskud.

Hvad betyder det at være ansat som konsulent?

Konsulenten udfører arbejde for flere virksomheder og er ikke begrænset i forhold til udøvelsen af sit erhverv. Lønnen afregnes efter arbejdets udførelse. Lønnen afregnes efter regning. Konsulenten stiller selv arbejdsredskaber til rådighed for arbejdets udførelse.

Kan man være selvstændig og studere?

Drømmer du om at starte din egen virksomhed samtidig med, at du har travlt med studiet og er på SU? Den gode nyhed er, at det slet ikke er noget problem. Du må nemlig gerne være selvstændig, studerende og modtage SU på samme tid.

Hvad er en Kombinatør?

Er man både lønmodtager og selvstændig eller freelancer kaldes det at være ”kombinatør”. Kombinationen af ansættelse som lønmodtager og bibeskæftigelse som selvstændig, kan give en roligere opstart af den selvstændige virksomhed.

Hvordan er det at være selvstændig?

Du er selvstændig, når du driver erhvervsmæssig virksomhed for egen regning og risiko med det formål at få et overskud. Det betyder, at din virksomhed skal være indrettet og drives på en sådan måde, at virksomheden kan forventes at blive rentabel.