Table of Contents:

 1. Hvorfor er carbonhydrider upolære?
 2. Hvilke stoffer er upolære?
 3. Hvad er forskellen mellem polære og upolære molekyler?
 4. Er glukose polært eller upolært?
 5. Hvorfor er triglycerider upolære?
 6. Hvorfor er alkaner upolære?
 7. Er olie polær eller upolær?
 8. Hvilke molekyler er polære?
 9. Hvad er hydrofile?
 10. Hvilke grupper er polære?
 11. Hvornår er et molekyle polært eller upolært?
 12. Hvorfor kan upolære stoffer blandes med upolære?
 13. Hvorfor kan man ikke blande polære og upolære stoffer?
 14. Er Diiod polært eller upolært?
 15. Hvad fortæller Forsæbningstallet?

Hvorfor er carbonhydrider upolære?

På grund af symmetrien modvirker de elektronegative chloratomer, deres individuelle elektrontiltrækkende effekt, resultatet er samlet set at molekylet er upolært.

Hvilke stoffer er upolære?

Upolære stoffer Et upolært stof er et stof der ikke indeholder grundstoffer med tilstrækkelig stor forskel i elektronegativitet til at danne en positivt elektrisk ladet ende og en negativt elektrisk ladet ende. Upolære stoffer kan desuden ikke danne hydrogenbindinger. Eksempelvis er heptan (dvs.

Hvad er forskellen mellem polære og upolære molekyler?

Polære og upolære bindinger Når en kemisk binding er polær, betyder det, at den har en positiv og en negativ ende. Sådanne bindinger opstår, når der er stor forskel mellem de to atomers elektro-negativitet. Det betyder, at ion-bindinger og nogle kovalente bindinger er polære, mens andre kovalente bindinger er upolære.

Er glukose polært eller upolært?

Polære stoffer blandes let med hinanden. Både ammoniak, NH3, og glucose, C6H12O6, er derfor letopløselige i vand. Derimod kan et polært stof kun i meget små mængder blandes med et upolært stof. Organisme som kan opbygge organiske stoffer, dvs.

Hvorfor er triglycerider upolære?

Grundstrukturen er altså et glycerolskelet, hvorpå der er hæftet tre fedtsyreenheder. Hver af disse enheder er opbygget af en C O-gruppe og en lang kæde af carbonatomer, hvortil der er bundet hydrogenatomer. Det enkelte fedtstofmolekyle domineres af de upolære CH2-grupper, hvilket gør fedtstoffer til upolære stoffer.

Hvorfor er alkaner upolære?

Polaritet Alle alkaner er upolære, da de udelukkende består af C-C- og C-H-bindinger. Koge- og smeltepunkter Da alkaner er upolære er den eneste intermolekylære binding de kan lave londonbindinger. Derfor har de i forhold til deres størrelse lave koge- og smeltepunkter.

Er olie polær eller upolær?

Den polære gruppe omfatter bl. a. animalsk og vegetabilsk fedt og fede olier (rapsolie m. fl.), den forsæbede del af smørefedt, mælkefedt, glykoler samt mange organiske opløsningsmidler (alkoholer, ketoner m.

Hvilke molekyler er polære?

Polære molekyler Vandmolekylet er som sagt polært og det kaldes også for en dipol, fordi den er i overskud, når det kommer til negative ioner i den ene ende, men samtidigt har et underskud af negative ioner i den anden. Man taler om at vand har en ikke-symmetrisk elektronsky.

Hvad er hydrofile?

Hydrofob betyder vandskyende, vandafvisende. I kemien bruges det som betegnelse for et molekyle eller en del af et molekyle, der er upolært, da upolære molekyler ikke er blandbare med vand. Et typisk eksempel på et hydrofobt stof er olie, mens sæbe er et eksempel på et stof med både en hydrofob og en hydrofil ende.

Hvilke grupper er polære?

En hydrofil gruppe indeholder polære kovalente bindinger, der gør molekylet opløseligt i polære opløsningsmidler som f. eks. vand. Deraf navnet vandelskende.

Hvornår er et molekyle polært eller upolært?

Polær og upolær Polære molekyler trækker i molekyler, der ligner dem selv, altså andre polære molekyler, fordi positiv og negativ tiltrækker hinanden. Den negative ende vil altså gerne binde sig sammen med andre molekylers positive ende. Men der findes også molekyler, der hverken har en positiv eller negativ ende.

Hvorfor kan upolære stoffer blandes med upolære?

Olie og vand vil meget nødigt blandes sammen. For at mindske kontakten mellem de polære vandmolekyler og den upolære del af et fedtmolekyle klumper fedtmolekylerne sig sammen, så den polære del vender ud mod vandmolekylerne, og de upolære dele vender ind mod hinanden og dermed beskyttes mod vandet.

Hvorfor kan man ikke blande polære og upolære stoffer?

Hvis vi forsøger at blande et polært stof med et upolært stof, vil molekylerne i det polære stof tiltrække hinanden pga. dipolerne. På den måde bliver molekylerne i det upo- lære stof nærmest skubbet væk, og resultatet er, at det upolære stof ikke bliver opløst i det polære.

Er Diiod polært eller upolært?

Heptan er upolært = blandes med I2, som er upolært.

Hvad fortæller Forsæbningstallet?

Forsæbningstallet angiver det antal milligram kaliumhydroxid, der skal bruges til en fuldstændig forsæbning af 1 g af en ester (f. eks. fedtstof). Dette giver kemikerne en række oplysninger om fedtsyredelen af fedtstoffet.