Table of Contents:

 1. Hvad er affaldsgebyr?
 2. Hvad er kørefast underlag?
 3. Hvornår afhentes storskrald?
 4. Hvilke Renovationssystemer anbefaler Arbejdstilsynet?
 5. Hvad koster det at få afhentet storskrald?
 6. Hvad skal i farligt affald?
 7. Hvad er månedligt gebyr?
 8. Hvor meget koster renovation?
 9. Hvad koster det at komme af med byggeaffald?
 10. Hvornår hentes haveaffald København?
 11. Hvor langt fra skel må skraldespanden stå?
 12. Hvor må man stille sin skraldespand?
 13. Hvor skal jeg stille min skraldespand?
 14. Hvornår må skraldemænd starte om morgenen?
 15. Hvad tid står en skraldemand op?

Hvad er affaldsgebyr?

Er din virksomhed en af de ganske få, som slet ikke har noget affald, kan du søge om at blive fritaget for det obligatoriske affaldsgebyr. Du skal betale det obligatoriske affaldsgebyr for hvert enkelt P-nr. (produktionsnummer).

Hvad er kørefast underlag?

Hele adgangsvejen til og omkring din skraldespand skal have jævn og kørefast belægning svarende til fliser. Perlesten, brosten, løst grus eller græs betragtes ikke som kørefast underlag. Der må ikke være forhindringer som fx. cykler og barnevogne.

Hvornår afhentes storskrald?

Etageejendomme får hentet storskrald i ulige uger, mens villaer og rækkehuse får hentet storskrald hver 4. uge. Under Selvbetjening kan du se, hvornår vi henter dit affald.

Hvilke Renovationssystemer anbefaler Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet anbefaler. Arbejdstilsynet anbefaler, at der anvendes renovationssystemer, hvor affaldet kan hejses og køres, frem for systemer hvor det skal løftes og bæres.

Hvad koster det at få afhentet storskrald?

Storskrald er dit ødelagte indbo. Dit storskrald bliver hentet gratis ved din bolig. Du skal bare bestille storskraldsbilen her på siden.

Hvad skal i farligt affald?

Sådan sorterer du dit farlige affald
 • Maling og malingbøtter.
 • Opløsningsmidler og kemikalier.
 • Skrappe rengøringsmidler.
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør.
 • Batterier.
 • Kosmetik herunder neglelak.
 • Alle former for spraydåser.
 • Emballage, som har indeholdt farligt affald.

Hvad er månedligt gebyr?

Gebyrer som en del af en løbende aftale En løbende aftale kan fx være en forsikringsaftale, en låneaftale, et mobilabonnement eller medlemskab af et fitnesscenter. I en sådan aftale vil der ofte være aftalt nogle faste gebyrer som fx administrationsgebyr, opsigelsesgebyr, eller faktureringsgebyr.

Hvor meget koster renovation?

halvår af 2022 (ny affaldsordning) Samlet pris for 2. halvår af 2022: 2.447 kr.

Hvad koster det at komme af med byggeaffald?

Hovedparten af bygge- og anlægsaffaldet udgøres af beton, tegl, asfalt, jord og sten, og langt størstedelen kan genbruges. Det er godt for miljøet, men også for din pengepung, da du skal betale affaldsafgift til staten på 475 kr. pr. tons af det byggeaffald, som ikke kan genanvendes med i stedet skal deponeres.

Hvornår hentes haveaffald København?

Afhentning af haveaffald
 • Dit haveaffald bliver hentet ni gange i perioden 1. marts og 38 uger frem. På Nem Affaldsservice kan du se, hvornår du næste gang får hentet haveaffald. Husk at sætte beholderen/sækkene/bundterne ud til fortovet. ...
 • Uden for sæson vises haveaffaldsordningen ikke i Nem Affaldsservice.

Hvor langt fra skel må skraldespanden stå?

Adgangsvejen fra vejen og hen til skraldespanden må højst være 20 m lang, og den skal være mindst 1 m bred. Der skal være mindst 2 m frihøjde i forhold til fx grene, porte eller udhæng over adgangsvejen, og der hvor beholderen står. Havelåger skal kunne stå åben af sig selv.

Hvor må man stille sin skraldespand?

Vejen hen til skraldespanden skal have et plant og stabilt underlag af fx fliser, asfalt eller beton. Det duer ikke med grus, græs eller brosten. Der ikke være stigninger, trin eller trapper. Husk at beskære træer og buske så de ikke vokser ud over vejen, hvor skraldebilen skal køre.

Hvor skal jeg stille min skraldespand?

Standpladsen bør generelt placeres så tæt på vej eller kørevej som muligt. Ved nybyggeri bør afstanden fra standplads til renovationsbilens mulige holdeplads (adgangsvejen) ikke overstige 20 meter.

Hvornår må skraldemænd starte om morgenen?

Tina Weber oplyser, at hun har kontaktet Amager Ressourcecenter (ARC) for at få oplyst, hvornår skraldebilerne køre ud om morgenen. Her er svaret, at skraldebilerne først køre på genbrugsstationerne fra klokken 07.00. »Men en skraldemand har oplyst til mig, at det de fra klokken 06.00.

Hvad tid står en skraldemand op?

Din affaldsbeholder skal være tilgængelig til afhentning fra kl. 05.00 til 18.00. Nogle få steder skal beholderen være tilgængelig allerede fra klokken 04.00. Stil affaldsbeholderen så skraldemanden let kan få fat i håndtaget.