Table of Contents:

 1. Hvor gammel må en læge være?
 2. Hvad betyder autorisationsloven?
 3. Hvor længe må en læge arbejde?
 4. Hvilke faggrupper er underlagt lov om autorisation af sundhedspersoner?
 5. Hvor meget tjener en nyuddannet læge?
 6. Hvilket gennemsnit skal man have for at blive læge?
 7. Hvor meget tjener en praktiserende læge?
 8. Hvad får en nyuddannet læge?
 9. Hvilken slags læge tjener mest?
 10. Hvornår kan man blive overlæge?
 11. Hvilke pligter har jeg som SSA?
 12. Hvad ved du om autorisation?
 13. Hvilke pligter har man som SSA?
 14. Hvilke i autorisationsloven skal du som SSA være særlig opmærksom på?
 15. Hvad står der i loven om social og sundhedsassistenter?

Hvor gammel må en læge være?

75 års aldersgrænse for autoriseret sundhedspersonale. Retten til selvstændigt virke bortfalder, når du fylder 75 år. Du kan dog søge dispensation fra reglen. Reglen gælder, uanset hvilken sundhedsfaglig autorisation du har.

Hvad betyder autorisationsloven?

Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner, hvor andres virksomhed på det pågældende virksomhedsområde kan være forbundet med fare eller særlig fare for patienter.

Hvor længe må en læge arbejde?

Arbejdstiden skal planlægges, så den svarer til 37 timer pr. uge i gennemsnit over en normperiode. Normperioden er 14 uger, men kan efter aftale med reservelægerådet ændres til minimum 4 uger og maksimum 26 uger. Din arbejdsplan skal foreligge mindst 4 uger før.

Hvilke faggrupper er underlagt lov om autorisation af sundhedspersoner?

For læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater, jordemødre, kliniske tandteknikere, kontaktlinseoptikere, optometrister og tandplejere samt behandlerfarmaceuter forbeholdes den autoriserede endvidere ret til at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, jf. afsnit II.

Hvor meget tjener en nyuddannet læge?

43.532 kr. Kilde: Danmarks Statistik.

Hvilket gennemsnit skal man have for at blive læge?

Desuden skal du: Have et karaktergennemsnit på mindst 9,0, når du søger om optagelse i kvote 1. Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2.

Hvor meget tjener en praktiserende læge?

meget får en praktiserende læge med egen praksis i løn Dog findes der tal fra Danmarks Statistik (2019), ifølge hvilke en nyuddannet praktiserende læge tjener 49.845 kr. om måneden i gennemsnit. Hvor meget lægerne tjener afhænger af, hvor stor en indtjening klinikken har.

Hvad får en nyuddannet læge?

Lægen. Månedsløn for nyuddannet: omkring 42.765 kroner (cand. med).

Hvilken slags læge tjener mest?

Bruttoløn gns.
Stilling
Overenskomstansatte overlæger95.30699.929
Speciealansvarlige overlæger101.253103.401
Ledende overlæger/professorer110.916113.803

Hvornår kan man blive overlæge?

Vi siger nu, at en tommelfingerregel er, at man skal have været speciallæge i minimum fem år, inden man er kvalificeret til en overlægestilling,« siger Bent Hansen. »Vi vil lave fælles regionale principper for, hvornår man kan løftes op til at blive overlæge. Herunder det ledelsesmæssige ansvar og ikke kun det faglige.

Hvilke pligter har jeg som SSA?

Du er som autoriseret sundhedsperson forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i dit arbejde. Du skal skrive patientjournaler i forbindelse med patient behandling. Du har pligt til at deltage i tilsyn, som fore tages af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad ved du om autorisation?

En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at man bliver omfattet af autorisationsloven. Det giver ansvar og visse rettigheder og pligter i udførelsen af arbejdet som sundhedsperson. Derudover står autoriserede sundhedspersoner opført i autorisationsregisteret.

Hvilke pligter har man som SSA?

En autoriseret sundhedsperson, der delegerer en opgave inden for sit forbeholdte arbejdsområde, har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af den person, der delegeres til, ligesom der med omhu og samvittighedsfuldhed i nødvendigt omfang skal føres tilsyn med vedkommende.

Hvilke i autorisationsloven skal du som SSA være særlig opmærksom på?

Autorisation beskytter din titel Autorisationen udstedes på baggrund af gennemført sundhedsfaglig uddannelse. Titlen som social- og sundhedsassistent er en beskyttet titel, som kun må anvendes af de, der er autoriserede. Har du ikke autorisation, må du kun bruge betegnelsen sundhedsmedhjælper.

Hvad står der i loven om social og sundhedsassistenter?

Social- og sundhedsassistenter er dermed – på lige fod med andre grupper af sundhedspersoner uden en autorisationsordning – ikke omfattet af autorisations- og virksomhedslovens pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, jf. lovens § 17.