Table of Contents:

  1. Hvor mange har synæstesi?
  2. Hvilken farve har ugedagene?
  3. Kan man smage farver?
  4. Kan man høre farver?
  5. Hvilken farve er musik?
  6. Hvad er Synesthesia?

Hvor mange har synæstesi?

Fænomenet, hvor to forskellige sanseindtryk kombineres, kaldes synæstesi og findes altså hos ca. fire procent af befolkningen.

Hvilken farve har ugedagene?

Nogle mennesker ser verden lidt anderledes end de fleste af os. For eksempel kan mandag opfattes som mørkerød, navnet Anna være en klar gul og tallet 11 lyde som høje lyse toner. Fænomenet kaldes synæstesi, og forskere mener, at omkring fire procent af os har det.

Kan man smage farver?

Til gengæld er de fleste af os i stand til at smage en farve. Det er også en form for synæstesi. Måske kan vi ikke smage alle farver, men nogle farver så som 'grønt', hvor vi alle har en eller anden fornemmelse og holdning til, hvad det vil sige at noget 'smager grønt' eller 'lugter grønt'.

Kan man høre farver?

Mennesker kan f. eks. høre farver, se lyde og smage berøringer. Synæstesi er således et sanseindtryks fremkalden af fornemmelse fra andet sanseområde.

Hvilken farve er musik?

Når man har synæstesi kan påvirkningen af én sans, eksempelvis hørelsen, udløse et sanseindtryk i en helt anden sans, eksempelvis synet. Derfor kan mennesker med synæstesi synes, at klassisk musik smager af jordbær, eller at jazzmusik er orange og lun.

Hvad er Synesthesia?

Nogle mennesker oplever verden anderledes, end de fleste. For dem kan ugedage eller bogstaver have bestemte farver. Andre ser farver, når de hører musik eller oplever, at smagsoplevelser hænger sammen med bestemte geometriske former. Det kaldes synæstesi.