Table of Contents:

 1. Hvad består en branddør af?
 2. Hvordan virker en branddør?
 3. Hvad koster en branddør?
 4. Hvor længe kan en lukket branddør forhindre spredning?
 5. Hvornår skal man bruge en branddør?
 6. Hvor skal der være branddør?
 7. Hvordan ser man at det er en branddør?
 8. Hvilken vej skal en branddør åbne?
 9. Hvad koster en Lyddør?
 10. Hvad er en Lyddør?
 11. Hvad er en BD30 dør?
 12. Hvad betyder ei2 30 C?
 13. Hvad er panikbelysning?
 14. Hvilken vej skal døren åbne?
 15. Hvad er en Brandcellevæg?

Hvad består en branddør af?

En branddør består umiddelbart af alle de dele, der har været igennem en brandtest – fx en dørplade, karm og dørpumpe – som efterfølgende har ført til branddørens klassifikation. Ifølge brandeksperten opdages mange fejl først, når arbejdet er færdigt, ofte på grund af lyd-, lugt- og trækgener.

Hvordan virker en branddør?

En dør som stopper flammer Vores branddøre er fremstillet af aluminium, et metal med smeltepunkt på omkring 660 grader. Under en brand vil temperaturen stige op mod grader celsius. Derfor har en branddør brug for ekstra forstærkninger ud over glas med brandmodstandsevne.

Hvad koster en branddør?

 • Branddør EI30 M21 - Safco Doors. 2.075,00 DKK. ...
 • Branddør EI30/35dB - Safco Doors. 3.150,00 DKK. ...
 • Branddør EI60 - Safco Doors, 128 mm karm. 5.200,00 DKK. ...
 • Branddør EI30 M20 - Safco Doors. 2.750,00 DKK. ...
 • Facade branddør EI30, - Safco Doors, 10,5 cm karm, Hvid. 5.580,00 DKK. ...
 • Brand/Klimadør EI30/35dB - Safco Doors. ...
 • Ståldør, 60 min.

Hvor længe kan en lukket branddør forhindre spredning?

Hvor længe en branddør forbliver modstandsdygtig over for brand afhænger af dens brandmodstandsklasse. Klassificeringen reguleres i øjeblikket af den tyske standard DIN 4102-2. Den vil i fremtiden blive reguleret på europæisk plan, baseret på den europæiske standard DIN EN 13501-2 og produktstandarden DIN EN 16034.

Hvornår skal man bruge en branddør?

Brandisolerende døre bruges i mange forskellige sammenhænge for at skabe et sikrere og mere sikkert miljø. Det kan omfatte døre til lejligheder i trapperum, lejligheder med direkte adgang udefra (gangdør), udvendige døre til rækkehuse, mellem huse og garager, i tekniske rum, og hvor man bygger tæt.

Hvor skal der være branddør?

Døre fra trapperum til tagetager skal være mindst BD-dør 30, når tagetagen helt eller delvis anvendes til beboelse. Er der ikke beboelse i tagetagen, skal døre fra trapperum til tagetager mindst være tætsluttende trædøre uden glaspartier. Stk.

Hvordan ser man at det er en branddør?

Hvordan kan du se, at det er en branddør? Alle døre med brandklasse har et fysisk mærke på bagsiden, og i branddøre med glas er mærket inde i glasset.

Hvilken vej skal en branddør åbne?

Udgange og flugtveje skal dimensioneres til de personer, som udgangene og flugtvejene skal betjene. Døre i flugtveje skal i bygningens brugstid være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj. Døre i flugtveje, som skal anvendes af mange personer, skal åbne i flugtretningen.

Hvad koster en Lyddør?

Swedoor Master GW BD30/35DB brand-/lyddør hvid, tung besl. H 72,5x204,0 cm (8x21) 3.673 kr.

Hvad er en Lyddør?

Lyddøre. Lydklassede massive døre er en type døre, der bruges til for eksempel forskellige kontor-, mødelokaler, konferencelokaler, skolelokaler, studios og produktionslokaler osv. Overalt omkring os er der støj og larm, og behovet for at beskytte sig mod larmen er stadigt stigende.

Hvad er en BD30 dør?

Swedoor branddøre med brandklassificering BD30 og BD60. BD angiver, at døren er branddrøj, og tallet angiver i hvor mange minutter. Branddøre er tungtbeslået, hvilket betyder, at de ikke er vendbare. Du skal derfor vide, om din dør skal være højre- eller venstrehængslet.

Hvad betyder ei2 30 C?

EI 30 er en brandadskillende væg der kan holde i mindst 30 minutter og som kan være lavet helt eller delvist af brandbare materialer, eksempelvis en gipsvæg med "indervæg" af krydsfiner og på stållægter.

Hvad er panikbelysning?

Panikbelysning er belysning af gulvarealer i flugtveje og arbejdsrum, hvor det måtte være påkrævet. Belysningen skal tænde automatisk ved strømsvigt og give en belysning på mindst 1 lux i gulvniveau i flugtvejen.

Hvilken vej skal døren åbne?

Åbningsretning ses altid fra den side døren åbner til (den side, hvor man kan se hængslerne). For dobbeltdøre gælder samme åbningsretninger, idet den dør, som åbner først angiver åbningsretningen. Eks: HU = højre dør set udefra åbner først.

Hvad er en Brandcellevæg?

En brandcelle er et brandteknisk begreb, som benyttes i bygningsreglementet. En brandcelle er ét eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og til redningsberedskabets redning af personer i tilstødende brandceller.